Articole asemanatoare

COMUNICAT DE PRESĂ 23.03.2015

În perioada 01.03.2015 – 23.03.2015, subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad au executat, singure sau în cooperare cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă ale unităţilor administrativ teritoriale, 47 misiuni de stingerea a incendiilor de mirişte, resturi vegetale sau vegetaţie uscată. De asemenea serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor au intervenit singure pentru stingerea a 17 incendii de vegetaţie uscată.

O parte a incendiilor s-au manifestat în apropierea căilor de comunicaţii, îngreunând astfel traficul, altele s-au extins la căpiţe de fân sau livezi de pomi. În mai multe situaţii, intervenţia serviciilor profesioniste sau voluntare, au reuşit limitarea, izolarea şi lichidarea incendiilor fără ca acestea să se propage la imobile.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului Arad, reaminteşte cetăţenilor că arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr.163/2007.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:

  • Condiţii meteorologice fără vânt;
  • Colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate în cantităţi încât arderea să poată fi controlată;
  • Executarea arderii în zone în care să nu permită propagarea focului la fondul forestier, construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri combustibile;
  • Curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul grămezii pe o distanţă de 5 m;
  • Desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
  • Asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
  • Supravegherea permanentă a arderii;

Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

Se exceptează de la emiterea PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL doar arderile de vegetatie din cadrul gospodăriei proprii.

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin3, lit b şi art 94, alin 1 lit.n, din Legea 256/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului.

În zona de siguranţă a căii ferate, autostrăzi, drumurilor naţionale sau judeţene curăţarea resturilor de vegetaţie uscată se face de administratorii sau după caz proprietarii terenurilor.

 

Comments are closed.

Meteo