Articole asemanatoare

COMUNICAT DE PRESA 10.07.2018

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE AVIZE ŞI AUTORIZAŢII DE SECURITATE LA INCENDIU

 

       Potrivit prevederilor art.13 alin 2 din Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă aprobate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr.129/2016, documentaţia care însoţeşte cererea de emitere a avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu poate fi depusă şi în format electronic.

În aplicarea prevederilor menţionate mai sus, documentaţia tehnică se consideră a fi însuşită de către proiectanţi şi verificatorii de proiecte/experţi tehnici dacă este scanată cu semnătura şi ştampila acestora.

          În acest caz, cererea de emitere a avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu va fi însoţită doar de semnătura electronică a investitorului, în cazul avizului de securitate la incendiu, respectiv a beneficiarului investiţiei, în cazul autorizaţiei de securitate la incendiu.

 

 

 

 

Comments are closed.

Meteo