Ziua Pompierilor

ORDIN DE ZI

al Inspectorului Şef

al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al judeţului Arad

cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România

 

Aniversăm la 13 septembrie Ziua Pompierilor din România, rememorând o pagină de istorie natională scrisă prin lupta purtată acum 165 de ani în Dealul Spirii, de Compania de Pompieri din Bucureşti condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu, împotriva trupelor otomane venite să înfrangă mişcarea revolutionară de la 1848.

Curajul şi spiritul de sacrificiu al pompierilor au continuat peste timp, ele fiind reînsufleţite în principalele momente ale istoriei naţionale: la 1877 în bateriile de artilerie de la Giurgiu şi Calafat care au dat semnalul începerii Războiului de Independenta, ca şi pe fronturile celor două conflagraţii mondiale, luptând cu arma în mană sau intervenind pentru stingerea incendiilor provocate de confruntările armate.

Instituţia pompierilor români a cunoscut o continuă dezvoltare, de la primele intervenţii pentru stingerea incendiilor la actuala gestionare complexă a situaţiilor de urgenţă. Integraţi în inspectorate pentru situaţii de urgenţă şi dezvoltând un complex mecanism de reacţie la urgenţe civile, pompierii români desfăşoară o laborioasă activitate, răspunzând solicitărilor cetăţenilor şi nevoilor comunităţii. Intervenţiilor la stingerea incendiilor li s-au adăugat cele la inundaţii, alunecări de teren, mişcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, descarcerare şi asistenţă persoanelor aflate în situaţii critice, interventia la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte calamităţi naturale sau antropice.

Gestionarea problematicii tot mai complexe din sfera situaţiilor de urgenţă presupune oameni cu reale calităţi, loiali, curajoşi, fermi şi devotaţi, dispuşi oricând la sacrificii. Pompierii militari din cadrul I.S.U. „Vasile Goldiş” al judeţului Arad au dovedit de nenumărate ori că posedă aceste calităţi prin profesionalismul şi seriozitatea care îi caracterizează, fiind permanent în slujba cetăţeanului şi a comunităţii.

Aniversarea de astăzi ne oferă ocazia să rememorăm tradiţia istorică şi deopotrivă aprecierea de care pompierii se bucură din partea cetăţenilor, pentru profesionalismul şi dăruirea dovedite în executarea misiunilor încredinţate.

Îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă nu este posibilă fără sprijinul nemijlocit al celorlalte structuri din compunerea Ministerului Afacerilor Interne, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a autorităţilor locale, cărora se cuvine să le adresăm mulţumiri pentru disponibilitate şi consecvenţă.

Cu ocazia zilei de 13 septembrie vă transmit vouă, stimați colegi, precum și tuturor pompierilor – civili şi militari – cele mai calde felicitări, multă sănătate, putere de muncă şi succes în îndeplinirea nobilei și generoasei noastre meniri.

INSPECTOR ŞEF

col.

ing. IOAN BOGDĂNESCU