information publique

ANUNŢ

PROGRAMUL DE ELIBERARE DOCUMENTAȚI AVIZEAUTORIZARE PENTRU PERIOADA 17.12.2018 – 03.01.2019 SE FACE LA SEDIUL I AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “VASILE GOLDIŞ” AL JUDEŢULUI ARAD STR. ANDREI ŞAGUNA NR: 66-72 ÎN URMĂTORUL INTERVAL ORAR:

ELIBERARE DOCUMENTE
MARŢI – 12:00 - 14:00
JOI – 12:00 – 14:00

În această perioadă NU se primesc documentații pentru Compartimentul Avizare Autorizare.
Începand cu data 08.01.2019 se va relua programul normal.

ANUNŢ

Vă informăm că pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, la secţiunea Informaţii publice – transparenţă decizională, a fost postat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor deux CONSTRUCTII amenajări si des soins est Supun avizării si / sau autorizării privind securitatea la incendiu .
Având în vedere proiectul de mai sus, vă rugăm să analizaţi modificările propuse, si după caz, formulaţi propuneri şi observaţii la acesta.

descarca propunere format pdf

ANUNŢ

INCEPÂND CU DATA DE 03.10.2016 DEPUNEREA DOCUMENTELOR PENTRU AVIZARE-AUTORIZARE, POSITIONS, ETC. SE FACE LA SEDIUL I AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “VASILE GOLDIŞ” AL JUDEŢULUI ARAD STR. ANDREI ŞAGUNA NR: 66-72 ÎN URMĂTORUL INTERVAL ORAR:

DEPUNERE DOCUMENTE
MARŢI – 09:00 - 12:00
JOI – 09:00 – 12:00

RIDICARE DOCUMENTE
MARŢI – 12:30 - 14:00
JOI – 12:30 – 14:00

Incepand cu aceeasi data documentele se pot depune/trimite si in format electronic respectand orarul mai sus mentionat.
Cererea pentru emiterea avizului de securitate la incendiu și documentația aferentă pot fi transmise și în format electronic doar în condițiile în care acestea sunt semnate electronic de către toate persoanele semnatare autorizate.
Acestea vor fi transmise pe adresa oficială de e-mail : e_documente@isuarad.ro.
În lipsa semnăturilor electronice autorizate, procedura de avizare-autorizare nu va fi inițiată pentru documentația transmisă.
Model cerere punct de vedere (format.doc)
Documente necesare pentru emitere punct de vedere (format.doc)

Responsable de compléter l'ensemble des tâches par droit 544/2001 sur le libre accès à l'information publique – Maior PLEŞCA George

Adresse: Arad, Strada Andrei Saguna n °. 66-72
Tel: 0257251212 int. 27142
E-mail: protciv@artelecom.net

Modèles de sollicitation de l'information du public prévue par la loi 544/2001:

Formulaire type de demande (format.doc)
Modèle plainte administrative (1) (format.doc)
Modèle plainte administrative (2) (format.doc)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 dans 2016

 

NOUVELLES LÉGISLATIVE

Les lois régissant les inspections du travail aux situations d'urgence

RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION

DOCUMENTELE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILOR VOLUNTARE

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Model cerere aviz sef serviciu
Model contract voluntariat
Documentele de organizare şi funcţionare a Serviciilor Voluntare

Documente necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu

Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu (modèle tipizat)
Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă (modèle tipizat)
Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu (modèle tipizat)
Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă
(modèle tipizat)

Documente necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de protecţie civilă

Model de cerere pentru emiterea avizului de protecţie civilă (modèle tipizat)
Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă (modèle tipizat)
Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă
(modèle tipizat)

Documente necesare obţinerii acordului pentru jocurile de artificii

Demande accord jeux feux d'artifice (modèle tipizat)
Accord jeux calendrier des feux d'artifice (modèle tipizat)

Model notificare transport deseuri periculoase (modèle tipizat)

Modele de anexe/raportări Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă

Date despre Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului/comunei (Anexa_1,Anexa _2, SVSU_Anexa_3)
Date despre Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al operatorului economic/instituţiei (Anexa_3,Anexa _4)
Situaţia activităţilor preventive desfăşurate de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă (modèle tipizat)
Situaţia autospecialelor şi utilajelor de intervenţie redistribuite din administrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene în administrarea consiliilor locale, a celor intrate în dotare prin cumpărare, donaţii, sponsorizări sau alte forme de provenienţă şi a celor casate din dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (modèle tipizat)
Centralizator SVSU (modèle tipizat)

Documente Planuri evacuare
PLAN_EVACUARE_text_fara_anexeModel
Anexe Plan Evacuare 2014 – Modele

ACHIZITII PUBLICE
Centralizator achizitii publice trimestrul I

DECLARATII DE AVERE

 

Statut des paiements effectués par l'Inspection des situations d'urgence “Vasile Goldis” al judetului Arad TITLUL I

 

Statut des paiements effectués par l'Inspection des situations d'urgence “Vasile Goldis” al judetului Arad TITLUL II

 

Salaire dépenses Inspection des situations d'urgence “Vasile Goldis” al judetului Arad