Informatii de interes public

ANUNŢ

PROGRAMUL DE ELIBERARE DOCUMENTAȚI AVIZEAUTORIZARE PENTRU PERIOADA 17.12.2018 – 03.01.2019 SE FACE LA SEDIUL I AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “VASILE GOLDIŞ” AL JUDEŢULUI ARAD STR. ANDREI ŞAGUNA NR: 66-72 ÎN URMĂTORUL INTERVAL ORAR:

ELIBERARE DOCUMENTE
MARŢI – 12:00 - 14:00
JOI – 12:00 – 14:00

În această perioadă NU se primesc documentații pentru Compartimentul Avizare Autorizare.
Începand cu data 08.01.2019 se va relua programul normal.

ANUNŢ

Vă informăm că pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, la secţiunea Informaţii publice – transparenţă decizională, a fost postat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor due Constructii Amenajari se la cura è Supun avizării se / sau autorizării privind securitatea il incendiu .
Având în vedere proiectul de mai sus, vă rugăm să analizaţi modificările propuse, si după caz, formulaţi propuneri şi observaţii la acesta.

– descarca propunere format pdf

ANUNŢ

INCEPÂND CU DATA DE 03.10.2016 DEPUNEREA DOCUMENTELOR PENTRU AVIZARE-AUTORIZARE, PUNTI DI VISTA, ECCETERA. SE FACE LA SEDIUL I AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “VASILE GOLDIŞ” AL JUDEŢULUI ARAD STR. ANDREI ŞAGUNA NR: 66-72 ÎN URMĂTORUL INTERVAL ORAR:

DEPUNERE DOCUMENTE
MARŢI – 09:00 - 12:00
JOI – 09:00 – 12:00

RIDICARE DOCUMENTE
MARŢI – 12:30 - 14:00
JOI – 12:30 – 14:00

Incepand cu aceeasi data documentele se pot depune/trimite si in format electronic respectand orarul mai sus mentionat.
Cererea pentru emiterea avizului de securitate la incendiu și documentația aferentă pot fi transmise și în format electronic doar în condițiile în care acestea sunt semnate electronic de către toate persoanele semnatare autorizate.
Acestea vor fi transmise pe adresa oficială de e-mail : e_documente@isuarad.ro.
În lipsa semnăturilor electronice autorizate, procedura de avizare-autorizare nu va fi inițiată pentru documentația transmisă.
– Model cerere punct de vedere (format.doc)
– Documente necesare pentru emitere punct de vedere (format.doc)

Responsabile per il completamento del compito assegnato da legge 544/2001 sul libero accesso alle informazioni pubbliche – Maior PLEŞCA George

Indirizzo: Arad, Strada Andrei Saguna No.. 66-72
Tale: 0257251212 int. 27142
E-mail: protciv@artelecom.net

Modelli di sollecitazione di informazioni pubbliche fornite dalla legge 544/2001:

Modello di domanda di partecipazione (format.doc)
Modello di reclamo amministrativo (1) (format.doc)
Modello di reclamo amministrativo (2) (format.doc)

Relazione di valutazione dell'attuazione della legge,,ro,DOCUMENTI PER ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO,,ro,Regolamento di organizzazione e il funzionamento del Servizio volontario per le emergenze,,ro,capo servizio di consulenza di applicazione del modello,,ro,volontariato contratto tipo,,ca,Documenti Organizzazione e gestione di servizi di volontariato,,ro. 544/2001 in 2016

 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE

Normativa in materia di LAVORO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ispettorati

NORME DI PREVENZIONE

DOCUMENTELE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILOR VOLUNTARE

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Model cerere aviz sef serviciu
Model contract voluntariat
Documentele de organizare şi funcţionare a Serviciilor Voluntare

I documenti necessari per ottenere il permesso / autorizzazione di sicurezza antincendio

Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu (tipizat modello)
Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă (tipizat modello)
Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu (tipizat modello)
Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă
(tipizat modello)

I documenti necessari per ottenere il permesso / autorizzazione della Protezione Civile

Model de cerere pentru emiterea avizului de protecţie civilă (tipizat modello)
Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă (tipizat modello)
Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă
(tipizat modello)

Documenti richiesti per ottenere il permesso di fuochi d'artificio

Applicazione accordo di fuochi d'artificio giochi (tipizat modello)
Accordo di programma giochi di fuochi d'artificio (tipizat modello)

modello di notifica di trasporto di rifiuti pericolosi (tipizat modello)

Allegati modelli / rapporti di servizio volontario per le emergenze

Volontariato dati per le situazioni di emergenza della città / villaggio (Anexa_1,allegato _2, SVSU_Anexa_3)
Privato Data Service per situazioni di emergenza dell'operatore economico / istituzione (Anexa_3,allegato _4)
attività di prevenzione Situazione svolte dai servizi di emergenza di volontariato (tipizat modello)
Autospecialelor situazione e l'intervento attrezzature trasferite dalla ispettorati per la gestione delle emergenze nella gestione dei consigli di contea locale, quelli stipulati con l'acquisto di attrezzature, donazioni, sponsorizzazioni o altre forme di origine e quelle di dotazione scartato i servizi di emergenza di volontariato (tipizat modello)
centralizzazione SVSU (tipizat modello)

Documenti piani di evacuazione
PLAN_EVACUARE_text_fara_anexe – Modello
Appendici Evacuazione Plan 2014 - Modelli

APPALTI PUBBLICI
La centralizzazione quarto appalti

DICHIARAZIONI DI ATTIVITA '

 

Stato dei pagamenti effettuati da parte dell'Ispettorato per le situazioni di emergenza “Vasile Goldis” Titolo I della contea di Arad

 

Stato dei pagamenti effettuati da parte dell'Ispettorato per le situazioni di emergenza “Vasile Goldis” TITOLO II di Arad

 

Stipendio Spese Ispettorato per situazioni di emergenza “Vasile Goldis” al judetului Arad