Informatii de interes public

ANUNŢ

PROGRAMUL DE ELIBERARE DOCUMENTAȚI AVIZEAUTORIZARE PENTRU PERIOADA 17.12.2018 – 03.01.2019 ЯВЛЯЕТСЯ ШТАБ инспекции по чрезвычайным ситуациям "Василе Goldis" STR Араде County. Андрей Сагуна NR: 66-72 СЛЕДУЮЩИЙ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ:

ELIBERARE DOCUMENTE
вторник – 12:00 - 14:00
четверга - 12:00 – 14:00

În această perioadă NU se primesc documentații pentru Compartimentul Avizare Autorizare.
Începand cu data 08.01.2019 se va relua programul normal.

ANUNŢ

Vă informăm că pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, la secţiunea Informaţii publice – transparenţă decizională, a fost postat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 Pentru aprobarea categoriilor два Constructii amenajări если уход Supun avizării если / Сау autorizării privind securitatea incendiu .
Având în vedere proiectul de mai sus, vă rugăm să analizaţi modificările propuse, si după caz, formulaţi propuneri şi observaţii la acesta.

descarca propunere format pdf

ANUNŢ

Начиная с 03.10.2016 ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ FILING УВЕДОМЛЕНИЯ-УТВЕРЖДЕНИИ, МНЕНИЙ, И Т.Д. ЯВЛЯЕТСЯ ШТАБ инспекции по чрезвычайным ситуациям "Василе Goldis" STR Араде County. Андрей Сагуна NR: 66-72 СЛЕДУЮЩИЙ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ:

подать документы
вторник – 09:00 - 12:00
четверга - 09:00 – 12:00

UP ДОКУМЕНТЫ
вторник – 12:30 - 14:00
четверга - 12:30 – 14:00

Начиная с той же датой документы могут быть поданы / отправлены в электронной форме с соблюдением указанного выше графика.
Просьба о выдаче пожарной безопасности и соответствующей документации может быть представлено только в электронном виде, если они подписаны в электронном виде всеми уполномоченными подписавшими.
Они будут отправлены на официальный адрес электронной почты : e_documente@isuarad.ro.
При отсутствии авторизованных электронных подписей, Процедура утверждения -authorization не запускается для документирования отправленного.
– Model cerere punct de vedere (format.doc)
– Documente necesare pentru emitere punct de vedere (format.doc)

Ответственные за выполнение задачи, поставленной закон 544/2001 о свободном доступе к публичной информации – Maior PLEŞCA George

Адрес: Арад, Страда Андрей Сагуна Нет.. 66-72
КАК: 0257251212 Int. 27142
Электронная почта: protciv@artelecom.net

Модели ходатайство общественной информации, предусмотренных законом 544/2001:

Типовой бланк заявления (format.doc)
Модель административной жалобы (1) (format.doc)
Модель административной жалобы (2) (format.doc)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 в 2016

 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Законодательства, регулирующего труд ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ инспекции

Предписания по предотвращению

DOCUMENTELE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILOR VOLUNTARE

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Model cerere aviz sef serviciu
Model contract voluntariat
Documentele de organizare şi funcţionare a Serviciilor Voluntare

Documente necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu

Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu (стандартной модели)
Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă (стандартной модели)
Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu (стандартной модели)
Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă
(стандартной модели)

Documente necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de protecţie civilă

Model de cerere pentru emiterea avizului de protecţie civilă (стандартной модели)
Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă (стандартной модели)
Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă
(стандартной модели)

Documente necesare obţinerii acordului pentru jocurile de artificii

Приложение соглашение фейерверк игры (стандартной модели)
Соглашение график игр фейерверк (стандартной модели)

Model notificare transport deseuri periculoase (стандартной модели)

Modele de anexe/raportări Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă

Date despre Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului/comunei (Anexa_1,Anexa _2, SVSU_Anexa_3)
Date despre Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al operatorului economic/instituţiei (Anexa_3,Anexa _4)
Situaţia activităţilor preventive desfăşurate de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă (стандартной модели)
Situaţia autospecialelor şi utilajelor de intervenţie redistribuite din administrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene în administrarea consiliilor locale, a celor intrate în dotare prin cumpărare, donaţii, sponsorizări sau alte forme de provenienţă şi a celor casate din dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (стандартной модели)
Centralizator SVSU (стандартной модели)

Documente Planuri evacuare
PLAN_EVACUARE_text_fara_anexe – Model
Anexe Plan Evacuare 2014 – Modele

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Централизация закупок четверть

DECLARATII DE AVERE

 

Статус платежей, осуществляемых инспекция по чрезвычайным ситуациям “Василе Goldis” al judetului Arad TITLUL I

 

Статус платежей, осуществляемых инспекция по чрезвычайным ситуациям “Василе Goldis” al judetului Arad TITLUL II

 

Расходы на заработную плату инспекции по чрезвычайным ситуациям “Василе Goldis” др. judetului Арад