BULETIN INFORMATIV 01.08.2018

As of 24 July 2018, ca urmare a promovării concursului organizat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, colonel PINTESCU-GRĂDINARU Cătălin George a fost numit în funcţia de prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad.

Colonel Pintescu Cătălin este absolvent al Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza”, promotion 2000.

Between 2000-2002, a fost locţiitor al comandantului Detaşamentului de Pompieri Piteşti, of 2002 până în anul 2015 a fost ofiţer specialist în comandamentul I.S.U Argeş, of 2015 fiind detaşat la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă până în anul 2016 când a fost împuternicit prim adjunct la ISU Olt.

După absolvirea facultăţii de pompieri, şi-a completat studiile în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a managementului conducerii, la Academia de Poliţie – Centrul de Studii Post Universitare, Institutul de Studii pentru Ordine Publică.

 

Today, 01 august a.c a avut loc la sediul ISU Arad, ceremonialul militare de avansare în grad, la îndeplinirea stagiului, pentru 6 officers and 54 NCOs.

In Romania, gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de militar.

 

Felicitări şi mult succes.

PRESS RELEASE 21.09.2018

Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, continues "Savior from passion" campaign,,ro,We are waiting for your registrations until,,ro,at the IInd location of the inspectorate on str,,ro,The conditions that those wishing to join rescue firefighters must meet are the following,,ro,not to have been convicted of committing their offenses intentionally,,ro,not to have previously lost volunteer status within the emergency inspectorate,,ro,The applicant must submit a dossier containing the following documents,,ro,application for registration,,ro,criminal record certificate,,ro,only for people who are overweight,,ro

Vă asteptăm pentru înscrieri până în 10 October 2018, between 09.00-12.00 la locaţia II a inspectoratului pe str. Euthymius Murgu 3-5.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele:

– aged 16 and 65 years;

– medically fit; – să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea infracțiuni lor cu intenție;

– să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență.

Candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

  1. cerere de înscriere;
  2. certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 or); 3. copy of the identity card;
  3. psychological opinion - can be obtained from any psychological cabinet and may have the mention,,ro,suitable for volunteering within the IGSU ",,ro,a proof of the latest graduate or ongoing studies - there is no minimum number of studies that the person wishing to join the volunteer program must have,,ro,the medical certificate required for the file can be obtained from the family doctor,,ro,with mention,,ro,fit for physical effort ",,ro,there is no need to obtain a certificate from a medical practitioner,,ro,but this can be accepted,,ro,parent / guardian's consent,,ro,only for people under age,,ro ,,apt pentru activitatea de voluntariat în cadrul IGSU” ;
  4. act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună;
  5. adeverință medicală necesară dosarului poate fi obținută de la medicul de familie, cu mențiune ,,apt pentru efort fizic” (nu este necesară obținerea unei adeverințe de la un medic de medicina a muncii, dar aceasta poate fi acceptată);
  6. acordul părinților/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 or.

We are waiting with you,,ro,September 24th,,en,Crişana,,ca,Maramures,,ro,northern Moldavia and the Phenomena mountain range,,ro,METEOROLOGICAL WARNINGCODE YELLOW MESSAGE,,ro,Moldova,,en,Dobrogea,,ro,locally Muntenia and Transylvania,,ro,as well as the Phenomena mountain range,,ro,Interval of,,ro!

PRESS RELEASE 20.09.2018

ROALERT va fi testat și în judeţul ARAD!

Începând de mâine, 21 September 2018, Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” va fi testat și la nivelul județului Arad.

 

Tomorrow,,ro,will be the year of cooperation with ground forces and means "CRIŞ 2016 ',,ro,Purpose of the exercise is to train the crews of Local Committees for Emergencies,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad and interoperability of structures belonging to the County Committee for Emergency Situations,,ro,Level leadership and coordination will be checked measures taken by the presidents of local emergency committees,,ro,Heads voluntary emergency services and subunits commanders intervention of the inspectorate,,ro, 21 septembrie în intervalul 10.00 – 12.00, la nivelul județului va fi transmis un mesaj în patru localități din județ (Ineu, Cris Chişineu, Sebiş , Bârzava), iar în intervalul 17.00 -19.00, într-o zonă a municipiului Arad.

Aceste teste vor fi reluate în ziua de 24 September, la nivelul întregului județ, în aceleași intervale de timp.

 

În ziua de 26 September, between the hours 10.00-12.00 and,,ro,Affected areas in June,,ro,heat,,ro,WEATHER INFORMATION During Sunday,,ro,The weather will be warm in most of the country,,ro,hot afternoon,,ro 17.00-19.00, vor fi transmite mesaje de avertizare către toate localitățile din România.

 

Mai mult decât atât, în perioada următoare vor fi puse la dispoziția publicului informațiile privind configurarea telefoanelor, în funcție de model și operatorul de telefonie mobilă, pentru recepționarea mesajelor de avertizare.

 

Sistemul RO-ALERT permite transmiterea mesajelor de tip Cell Broadcast destinate avertizării şi alarmării populaţiei în situaţii de urgenţă, pentru adoptarea comportamentului necesar autoprotecţiei în caz de urgenţă majoră.

 

Telefoanele aflate în aria de acoperire a zonelor testate si care au această opțiune configurată vor recepționa mesajul de test Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT. Nu se impune aplicarea măsurilor de autoprotecţie. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Județului Arad. Modul de afișare și sunetul mesajului de avertizare sunt diferite în funcție de modelul telefonului mob

IMPORTANT!

MESAJELE AU ROLUL DE A TESTA APLICATIA!

PERSOANELE CARE PRIMESC MESAJUL NU TREBUIE SA INTRE IN PANICA, NU ESTE O SITUATIE REALA, NU SE VA LUA NICI O MASURĂ (ADAPOSTIRE, PARASIREA ZONEI ETC)

Accesând https://ro-alert.ro/ vă puteți configura telefonul mobil pentru recepționarea mesajelor.

 

Primirea mesajelor nu generează costuri sau taxe suplimentare pentru utilizatori.

PRESS RELEASE 17.07.2018

Protect the lives of your children,,ro,According to the representatives of the Professional Salvamari Association in Romania,,ro,"A person who does not know how to swim and who is in the water above her height,,ro,it will drown,,ro,not in a few minutes,,ro,but within a few tens of seconds,,ro,and after five minutes spent underwater,,ro,chances of survival decrease vertiginously ",,ro,In order to prevent such unfortunate events,,ro,armed military firefighters recommend parents,,ro,grandparents and guardians of minors,,ro,compliance with the following measures,,ro,Never leave children unattended in water or in the vicinity of water,,ro!

Potrivit reprezentanților Asociaţiei Profesionale a Salvamarilor din România: „o persoană care nu ştie înota şi care se află în apă peste înălţimea ei, se va îneca, nu în câteva minute, ci în maxim câteva zeci de secunde, iar după cinci minute petrecute sub apă, şansele de supravieţuire scad vertiginos”.

În scopul prevenirii unor astfel de evenimente nefericite, pompierii militari arădeni recomandă părinților, bunicilor și tutorilor minorilor, respectarea următoarelor măsuri:

– Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în apă sau în proximitatea apei, not even in swimming pools specially purchased for the little ones or in the bathtub,,ro,Keep watching,,ro,the behavior of the children in the water and you do not turn back for a moment with them because the little ones are unpredictable,,ro,they have to bathe only under the control of their parents or other mature persons,,ro,even if they know how to swim,,ro,Special equipment for swimming safety,,ro,lifeline,,ro,inflatable fins,,ro,inflatable tubes, etc.,,ro,are not entirely effective,,ro,so they will be used by children under the close supervision of an adult,,ro,Fencing a personal pool with a fence can prevent unwanted accidents among minors,,ro;

– Urmăriţi continuu, comportarea copiilor în apă şi nu vă întoarceţi nici măcar o clipă cu spatele la aceştia pentru că cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor sau altor persoane mature, chiar dacă ştiu să înoate;

– Echipamentele speciale pentru siguranţa înotului (colac de salvare, aripioare gonflabile, tuburi gonflabile etc.) nu sunt în totalitate eficiente, de aceea vor fi utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult;

– Împrejmuirea piscinei personale cu un gard poate preveni accidente nedorite în rândul minorilor;

– Wearing life jackets by children is an effective method of preventing such accidents,,ro,Explain to teenagers the danger they are exposed to in unplanned places,,ro,rivers,,ro,muddy or full of plants or in places where previous incidents have occurred,,ro,Lake Ghioroc,,ro,pond,,ro,the waters of Mureş or even on holiday at sea,,ro,and in the case of their exits "bathing" with friends,,ro,established by common accord,,ro,a periodicity and a way of contact,,ro,The edge,,ro,You,,bs,Volovăţ,,ro,Putna,,ro,Frumosu,,en,Humor Monastery,,ro,Şugag,,ro,Rain showers,,ro;

– Explicaţi-le adolescenţilor pericolul la care se expun scăldându-se în locuri neamenajate ( râuri, lakes, irrigation canals or rivers where the banks are steep, currents are very strong, albiile nămoloase sau pline de plante ori în locurile în care s-au produs anterior incidente: lacul Ghioroc, balta Cărămidărie, apele Mureşului sau chiar în concediu la mare), iar în cazul ieşirilor acestora „la scăldat” cu prietenii, stabiliţi de comun acord, o periodicitate şi o modalitate de contact.