COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ, ANALIZĂ ŞI PROGNOZE PREVENTIVE