Karriere

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I – Serviciu Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I – Serviciu Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane susținut în data de 17.12.2018

Lista cu candidatii declarati APT PSIHOLOGIC la testarea psihologica in vederea participarii la concursul de admitere la Scoala de subofiteri pompieri si protectie civila “Pavel Zaganescu” Boldesti

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de conducere de Adjunct Şef Inspecţie de Prevenire din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional susținut în data de 16.12.2018

Tabel cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane susținut în data de 17.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor susținut în data de 15.12.2018

Tabel cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional susținut în data de 16.12.2018

Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire susținut în data de 14.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor susținut în data de 15.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire susținut în data de 14.12.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava,care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs conform condiţiilor din anunţul de concurs cu nr. 511583 von 26.11.2018

Anunt privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Compartimentul Misiuni Protecţie CivilăCBRN a Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Compartimentul Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susținerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Structurii de Securitate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susținerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II -Compartimentul Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510898 von 09.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul Compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510942 von 12.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul compartimentului Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510899 von 09.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Structurii de Securitate, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510897 von 09.11.2018

ANUNŢ IMPORTANT MODIFICARE DATĂ FINALĂ DEPUNERE DOCUMENTE CONSTITUTIVE DOSARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN SURSA EXTERNA

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA CONCURSURI OCUPARE POSTURI DIN SURSA EXTERNA

ANUNŢ CONCURSURI IN VEDEREA OCUPARII UNOR POSTURI DE CONDUCERE VACANTE, CU RECRUTARE DIN SURSA INTERNA

Sef serviciu I din cadrul Serviciului Resurse Umane
Tematica si bibliografia Sef serviciu I

Adjunct şef inspecţie de prevenire din cadrul Inspecţiei de Prevenire
Tematica si bibliografia Adjunct şef inspecţie de prevenire

Comandant secţie din cadrul Secţiei de pompieri Bârzava
Tematica si bibliografia Comandant secţie

MODELE DOCUMENTE

Anexa nr. 2 – Cerere inscriere
Anexa nr. 3 – Modell CV
Anexa nr. 4 – Declaratie

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – sesiunea ianuarie 2019

A N U N Ţ I M P O R T A N T
Modificare dată susținere probă de concurs „test scris” pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de execuție vacant de ofițer specialist II din cadrul compatrimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire

REVENIRE ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA CONCURSURI OCUPARE POSTURI DIN SURSA EXTERNA

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA CONCURSURI OCUPARE POSTURI DIN SURSA EXTERNA

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive –Inspecția de Prevenire

Nach dem Gesetz Nr. 80/1995 die Satzung des militärischen, mit späteren Änderungen, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., mit späteren Änderungen, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, strada Andrei Şaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive –Inspecția de Prevenire, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 37 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Lesen Sie mehr…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica Control și Activități Preventive
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabellenbereich
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane, Compartimentul Formare Profesionala

Nach dem Gesetz Nr. 80/1995 die Satzung des militärischen, mit späteren Änderungen, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., mit späteren Änderungen, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane, Compartimentul Formare Profesionala, funcţie prevăzută cu grad de locotenent colonel, la poziţia 99 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Lesen Sie mehr…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica Formare profesionala
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabellenbereich
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional

Nach dem Gesetz Nr. 80/1995 die Satzung des militärischen, mit späteren Änderungen, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., mit späteren Änderungen, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș” al județului Arad, mit Sitz in Arad, strada Andrei Șaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 25 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș” al județului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Lesen Sie mehr…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica CMPC
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabellenbereich
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

Nach dem Gesetz Nr. 80/1995 die Satzung des militärischen, mit späteren Änderungen, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., mit späteren Änderungen, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, strada Andrei Şaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 53 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Lesen Sie mehr…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica CSTIC
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabellenbereich
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2019

Inspektorat für Notfallsituationen ,,Vasile Goldiş” al judeţului Arad recrutează candidaţi – numai bărbaţi – pentru a participa la concursul de admitere organizat în sesiunea ianuarie 2019 de către ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI / PRAHOVA:
SCHULE noncommissioned Brand- und Katastrophenschutz ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI / PRAHOVA este o instituţie de învăţământ militar postliceal, aflată în structura Ministerului Afacerilor Interne. Procesul instructiv-educativ se realizează pe parcursul unui an, forma de învăţământ cu frecvenţă. Asigură absolvenţilor pregătirea în următoarele calificările:
subofiţer de pompieri şi protecţie civilă;
maistru militar auto.

Lesen Sie mehr…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Cerere inscriere Scoala Boldesti
Anexa nr. 2 – Declaratie de confirmare
Anexa nr. 3 – Probele si baremele pt verificarea aptitudinilor fizice
Anexa nr. 4 – Tabellenbereich
Anexa nr. 5 – Autobiografie
Anexa nr. 6 – Curriculum Vitae – model europass

MODIFICARE ANUNŢŞef Serviciu I din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”

MODIFICARE ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC

A k i p

Ich. În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” cu nr. 12724 von 07.05.2018, ordinul IGSU cu nr. 34220 von 05.06.2018 şi OIS 109/18/I-AR din 17.07.2018, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / examen (gegebenenfalls) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (funcţie prevăzută cu gradul de colonel) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Tematica si bibliografia de studiu
Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concurs
Anexa nr. 3 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Anexa nr. 4 – Acordul privind înregistrarea audio-video a probei de concurs
Anexa nr. 5 –Curriculum Vitae – model europass

GRILA DE EVALUARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC


REZULTATE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC


ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”


A k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” cu nr. 12724 von 07.05.2018 şi ordinul IGSU cu nr. 34220 von 05.06.2018, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / examen (gegebenenfalls) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (funcţie prevăzută cu gradul de colonel) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Tematica si bibliografia de studiu
Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concurs
Anexa nr. 3 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Anexa nr. 4 – Acordul privind înregistrarea audio-video a probei de concurs
Anexa nr. 5 –Curriculum Vitae – model europass

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE FACULTATEA DE POMPIERI

ANUNŢ – privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2018

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş”al judeţului Arad

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele finale obtinute de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de ofiter specialist I – Logistic Service / Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute la testul scris de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de subofiţer tehnic principal în cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute la testul scris de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de ofiter specialist I – Logistic Service / Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal în cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

REZULTATE EVALUARE PERFORMANTE FIZICE POST VACANT OFITER SPECIALIST I DIN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC – COMPARTIMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR

REZULTATE EVALUARE PERFORMANTE FIZICE POST VACANT SUBOFITER TEHNIC PRINCIPAL SCTI

GRAFICUL cu REPLANIFICAREA desfasurarii probei de educatie fizica – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de ofiter specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

REVENIRE – Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

REVENIRE – Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Compartimentul Tehnologia Informaţiei care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

GRAFICUL de desfăşurare a probei de educaţie fizică – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

GRAFICUL de desfăşurare a probei de educaţie fizică – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei

Lista candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Ofiţer-consilier juridic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldis” al Judeţului Arad, prin încadrare directă

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Compartimentul Tehnologia Informaţiei care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA

ANUNT – Graficul şi locul de desfăşurare al concursului consilier juridic la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
judeţului Arad se modifică astfel:

ANUNT MODIFICARE GRAFIC CONCURS – Se revine în parte la anunţul înregistrat la nr. 989813 von 28.12.2017 privind ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, se modifică astfel:

ANUNT MODIFICARE GRAFIC CONCURS – Se revine în parte la anunţul înregistrat la nr. 989815 von 28.12.2017 privind ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei, se modifică astfel:

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA

ANUNŢ CONCURS: Ofițer specialist I (Consilier juridic), prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant!!!

A k i p

Nach dem Gesetz Nr. 80/1995 die Satzung des militärischen, mit späteren Änderungen, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. mit späteren Änderungen, ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu nr. 201260 von 06.12.2017 şi prevederile adresei IGSU nr. 201498 von 14.12.2017, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, prevazuta cu gradul maxim de colonel, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Lesen Sie mehr…..

ANEXE

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
Anexa nr. 10

A k i p


Nach dem Gesetz Nr. 80/1995 die Satzung des militärischen, mit späteren Änderungen, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. mit späteren Änderungen, ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu nr. 201260 von 06.12.2017 şi prevederile adresei IGSU nr. 201503 von 14.12.2017, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Lesen Sie mehr…..

ANEXE

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
Anexa nr. 10

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018 -3-

Se revine în parte la anunțul înregistrat la nr. 907758 von 19.10.2017 privind admiterea la Școala de Subofițer de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2018, și se modifică astfel:

Lesen Sie mehr…..

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018 -2-

În baza prevederilor OMAI nr. 177 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne se modifică Anunțul cu nr. 907758 von 19.10.2017 privind admiterea la Școala de Subofițer de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2018, so:

Lesen Sie mehr…..

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018

In baza prevederilor OMAI nr. 144/2017 privind modificarea si completarea OMAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale MAI precum si incetarea aplicabilitatii unor dispozitii din OMAI nr. 154/2004 privind activitatile de educatie fizica si sport in MAI se modifica Anuntul 907758 von 19.10.2017 privind admiterea la Scoala de Subofiter de Pompieri si Protectie Civila “Pavel Zaganescu” Boldesti – sesiunea ianuarie 2018, so:

Lesen Sie mehr…..

DESCARCA Anexa nr 3^2 la OMAI nr. 177/2016

A k i p

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei – pentru a participa la concursul de admitere sesiunea a II-a organizată în în perioada 18 -26.09.2017 de către Academia Tehnică Militară pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

Lesen Sie mehr…..

MODELE DOCUMENTE INSTITUTII DE INVATAMANT ALE MAI

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, mit Sitz in Arad, strada Andrei Șaguna, kein. 66-72, județul Arad, organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională superioară pentru postul de muncitor calificat II (zugrav) – din cadrul Echipei de întreținere și reparații imobile a Compartimentului Patrimoniu Imobiliar – din cadrul Serviciului Logistic. Examenul va consta în susținerea unei probe practice.Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşament de pompieri IneuTabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament – Detaşamentul de pompieri Ineu din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului AradA k i p

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului Arad.

Lesen Sie mehr…..


Lista finală cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului AradLista finală cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului AradA k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / examen (gegebenenfalls) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu (funcţie prevăzută cu gradul de colonel) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTEA k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / examen (gegebenenfalls) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Comandant detaşament (funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel) – Detaşamentul de pompieri Ineu din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTETabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef serviciu din cadrul Serviciu Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Adjunct şef centru operaţional din cadrul Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului AradTabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Locţiitor comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de pompieri SebişTabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de adjunct şef centru operaţional – Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Locţiitor Comandant Detaşament – Detaşamentului de Pompieri Sebiş din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


A k i p

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu sediul în str. Banu Dumitrache, nr.48, sector 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor Sportiv în cadrul ISU Vrancea, Timis, Calarasi, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Bihor, Tulcea, Constanţa, Mureş, Hunedoara, Gorj, Covasna, Bacău, Botoşani, Harghita, Neamţ, Caras-Severin, Brasov, Arad, Giurgiu, prin recrutare din sursă internă, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, care îndeplinesc condiţii legale prevăzute de Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Lesen Sie mehr…..


Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele obţinute cu ocazia recorectării interviului structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


A k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I – Serviciu Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

MODELE DOCUMENTE


Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Resurse Umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

A k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Locţiitor comandant detaşament (funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel) din cadrul Detaşamentului de pompieri Sebiş cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

MODELE DOCUMENTE


A k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / Prüfung für die Position des Deputy Chief vakant operativen Zentrums des operationellen Zentrums der Inspektion Fahr für Notsituationen „Vasile Goldis“ Arad County mit Rekrutierung von internen Quellen,ro, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

MODELE DOCUMENTE


Tabel cu rezultatele obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabelle mit den Ergebnissen des Wettbewerbs erhalten für die Stelle des Leiters des Service Training für Intervention und Gemeinschaft Abhärtung in der Aufsichtsbehörde für Notfallsituationen „Vasile Goldis“ Kreis Arad,ro

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef serviciu din cadrul Serviciu Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Centru Operaţional I din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabelle der Ergebnisse an der Position des Chief Operations Center I der Aufsichtsbehörde für Notfallsituationen „Vasile Goldis“ Kreis Arad erhalten,ro

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sebiş

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament I din cadrul Detaşamentului de Pompieri Arad

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sebiş

Tabelle der Ergebnisse an der Position des Ablösens commander der Feuerwehr I erhalten Arad,ro

A k i p

Inspektorat für Notfallsituationen ,, Vasile Goldis ,, al judeţului Arad recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei 1 – pentru a participa la concursurile de admitere organizate în anul 2017 de către instituţiile de învăţământ militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne conform anexei nr. 3 la prezentul anunţ.

Lesen Sie mehr…..

MODELE DOCUMENTE MApN


A k i p

Inspektorat für Notfallsituationen ,, Vasile Goldis ,, al judeţului Arad recrutează candidaţi – numai bărbaţi – pentru a participa la concursurile de admitere organizate în anul 2017 de către următoarele instituţii de învăţământ militare ale Ministerului Afacerilor Interne :
FACULTATEA DE POMPIERI = 35 de locuri astfel: 33 Sitze für Generalinspektion für Notsituationen,ro (wobei 1 loc ptr. Etnia Română), 1 loc pentru Direcţia Generală Logistică şi 1 loc pentru Serviciul de Informaţii Externe.

Lesen Sie mehr…..

MODELE DOCUMENTE INSTITUTII DE INVATAMANT ALE MAI


A k i p

Ich. În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / examen (gegebenenfalls) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (funcţie prevăzută cu gradul de colonel) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTE


A k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / examen (gegebenenfalls) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (funcţie prevăzută cu gradul de colonel) – Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTE

Revenire anunt nr. 902958 von 11.05.2017


A k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / Fahrprüfung für die Position des Chief vakant die Prävention und die Kontrolle der Aufsichtsbehörde für Notfallsituationen „Vasile Goldis“ Kreis Arad interner Quelle der Rekrutierung unter in militärischen Einheiten des Ministeriums für innere Angelegenheiten beteiligten Beamten,,ro,Prüfung für die Position des Chief Operations Center I frei innerhalb der Inspektion Fahr für Notsituationen „Vasile Goldis“ Arad County mit Rekrutierung unter den Offizieren in militärischen Einheiten des Innenministeriums beteiligt, die die festgelegten Bedingungen im Auftrag des Ministers für innere Angelegenheiten treffen,,ro

Lesen Sie mehr…..

MODELE DOCUMENTE


A k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Centru Operaţional I din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

MODELE DOCUMENTE


A k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / für die Position geräumt Ablösung Kommandant der Feuerwehr Sebiş mit Rekrutierung unter den Offizieren Fahrprüfung in militärischen Einheiten des Innenministeriums beteiligt, die die festgelegten Bedingungen im Auftrag des Ministers für innere Angelegenheiten treffen,,ro,Fahrprüfung für die Position Ablösung Kommandant der Feuerwehr I in militärischen Einheiten des Innenministeriums, die die Bedingungen beteiligten bei der Rekrutierung unter den Offizieren Arad geräumt gegründet im Auftrag des Ministers für innere Angelegenheiten treffen,,ro,Bericht zur Teilnahme am Wettbewerb,,ro.

Lesen Sie mehr…..

MODELE DOCUMENTE


A k i p

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspektorat für Notfallsituationen "Vasile Goldis" Kreis Arad, mit Sitz in Arad, str. Andrei Şaguna, kein. 66-72 , Arad, Wettbewerb organisiert / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Comandant detaşament I din cadrul Detaşamentului de pompieri Arad cu recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Lesen Sie mehr…..

MODELE DOCUMENTE


MODELE DOCUMENTE

Raport participare concurs
Erklärung bestätigt die Kenntnis und Akzeptanz der Einstellungsbedingungen,,ro,Vereinbarung über die Registrierung AV,,ro,Zeitplan,,ro,Der Antrag auf Zulassung zur Schule von NCOs Feuer und Katastrophenschutz „Paul Zăgănescu“ Boldesti,,ro,Der Antrag für die Aufnahme in die Police Academy „Alexandru Ioan Cuza“ - Zeitausbildung,,ro,Engagement,,ro,Erklärung bestätigt die Kenntnis und Akzeptanz der Einstellungsbedingungen,,ro,- Proben und Skalen, die körperliche Eignung von Kandidaten für die Zulassung zu überprüfen in Bildungseinrichtungen besitzen,,ro
Modell CV
Acord inregistrare AV


MODELE DOCUMENTE INSTITUTII DE INVATAMANT ALE MAI

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
– Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – învăţământ cu frecvenţă;
– Anexa nr. 3 – Angajament;
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne;
– Anexa nr. 6 – Tabelle nominal Verwandten Kandidaten Ehemann / Ehefrau Kandidat,,ro,- Richtlinien für die Erstellung Autobiographie,,ro,- LEBENSLAUF,,en,- Sitze andere zugelassene Bildungseinrichtung, die Mitarbeiter Ministerium für innere Angelegenheiten in der Schule / Universität erzieht,,ro,Der Antrag auf die Aufnahmeprüfung,,ro;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV


MODELE DOCUMENTE MApN

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
– Anexa nr. 2 – Angajament;
– Anexa nr. 3 – Numărul de locuri aprobate la alte instituţii de învăţământ care şcolarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne în anul şcolar /universitar 2017-2018
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne;
– Anexa nr. 6 – Tabelle nominal Verwandten Kandidaten Ehemann / Ehefrau Kandidat,,ro,- Richtlinien für die Erstellung Autobiographie,,ro,- LEBENSLAUF,,en,- Sitze andere zugelassene Bildungseinrichtung, die Mitarbeiter Ministerium für innere Angelegenheiten in der Schule / Universität erzieht,,ro,Der Antrag auf die Aufnahmeprüfung,,ro;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV


MODELE DOCUMENTE MApN

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere;
– Anexa nr. 2 – Angajament;
– Anexa nr. 3 – Numărul de locuri aprobate la alte instituţii de învăţământ care şcolarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne în anul şcolar /universitar 2017-2018
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne;
– Anexa nr. 6 – Tabelle nominal Verwandten Kandidaten Ehemann / Ehefrau Kandidat,,ro,- Richtlinien für die Erstellung Autobiographie,,ro,- LEBENSLAUF,,en,- Sitze andere zugelassene Bildungseinrichtung, die Mitarbeiter Ministerium für innere Angelegenheiten in der Schule / Universität erzieht,,ro,Der Antrag auf die Aufnahmeprüfung,,ro;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV