Career

Table of final results of the contest for the post of Commandant Section of the Bârzava Fire Department,,ro,Table of final results of the competition for the post of Head of Service I - Human Resources Service of the "Vasile Goldiş" Emergency Situation Inspectorate of Arad County,,ro

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I – Serviciu Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Table of the results of the competition for the post of Commander of the Section of the Fire Brigade Section,,ro,Table of the results obtained at the contest for the post of Chief of Service I - Human Resources Service of the "Vasile Goldiş" Emergency Situation Inspectorate of Arad County,,ro,Nominal Scoreboard with the final results obtained at the contest organized for the occupation of the specialist officer II of the Human Resources Service,,ro,Nominal table of final results obtained at the contest organized for the occupation of the specialist officer II within the Civil Protection Missions of the Operational Center supported on,,ro

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I – Serviciu Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane susținut în data de 17.12.2018

Lista cu candidatii declarati APT PSIHOLOGIC la testarea psihologica in vederea participarii la concursul de admitere la Scoala de subofiteri pompieri si protectie civila “Pavel Zaganescu” Boldesti

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de conducere de Adjunct Şef Inspecţie de Prevenire din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional susținut în data de 16.12.2018

Table of the results obtained at the grid test of the competition organized for the occupation of the specialist officer II in the department of Professional Training of the Human Resources Service held on,,ro,Nominal table with the final results obtained at the contest organized for the occupation of the specialist officer II of the Security Structure,,ro,Table of the results obtained at the test sample of the competition organized for the occupation of the specialist officer II in the Civil Protection Missions of the Operational Center supported on,,ro 17.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor susținut în data de 15.12.2018

Tabel cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional susținut în data de 16.12.2018

Table of final results obtained in the contest organized for occupying the position of specialist officer II within the Preventive Inspection and Prevention Department,,ro,NOTICE on the support of the written test of the competition organized for the vacancy of Specialist Officer II - The Professional Training Department of the Human Resources Service of the Vasile Goldiş Emergency Situations Inspectorate of Arad County,,ro 14.12.2018

Nominal table with the results obtained at the grid test sample of the competition organized for the occupation of the specialist officer II within the Security Structure,ro – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor susținut în data de 15.12.2018

Nominal Table with the results obtained at the grid test sample of the competition organized for the occupation of the specialist officer II within the Control and Preventive Activities of the Prevention Inspection held on,,ro,List of candidates enrolled in the contest organized to fill the vacant position of commander of the Section of Fire Brigade Section,,ro,who do not meet the conditions for participation in the competition according to the conditions of the competition notice no,,ro 14.12.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava,care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs conform condiţiilor din anunţul de concurs cu nr. 511583 of 26.11.2018

Anunt privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Compartimentul Misiuni Protecţie Civilă – CBRN a Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Compartimentul Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

NOTICE on the support of the written test of the contest organized by the Specialist Officer II - The Security Component for Information Technology and Communications of the Security Structure within the "Vasile Goldiş" Emergency Situations Inspectorate of Arad County,ro

NOTICE on the support of the written test of the competition organized for the vacancy of Specialist Officer II -Compartment of Control and Preventive Activities of the Prevention Inspection within the "Vasile Goldiş" Emergency Situation Inspectorate of the Arad County,,ro,List of candidates registered for the competition to fill the vacant execution position Specialist II of the Security Structure Security Information and Communication Security Component,,ro,A N U N Ţ I M P O R T A N T,,en

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510898 of 09.11.2018

List of candidates registered for the competition to fill the vacant execution position Specialist II Officer of the Prevention Inspection and Prevention Inspection Division,,ro,List of candidates registered for the competition to fill the vacant execution position Officer II from the Department of Vocational Training of Human Resources,,ro,List of candidates registered for the competition to fill the vacant execution position Specialist II of the Security Structure Security Information and Communication Security Component,,ro, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510942 of 12.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul compartimentului Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510899 of 09.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Structurii de Securitate, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510897 of 09.11.2018

ANUNŢ IMPORTANT MODIFICARE DATĂ FINALĂ DEPUNERE DOCUMENTE CONSTITUTIVE DOSARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN SURSA EXTERNA

RESULTS PSYCHOLOGICAL TESTING EMPLOYMENT CONTESTS OUTSIDE SOURCE POINTS,ro

NOTICE FOR COMPETITIONS TO HELP OCCURRING POSTS OF VACANCY,,ro,WITH RECOVERY FROM THE INTERNAL SOURCE,,ro, CU RECRUTARE DIN SURSA INTERNA

Head of Service I of the Human Resources Service,,ro,Theme and bibliography Head of Service I,,ro,Deputy Head of Prevention Inspection at the Prevention Inspection,,ro,Theme and bibliography Deputy Head of Prevention Inspection,,ro,Commandant Section of the Fire Brigade Section,,ro,Theme and bibliography Commander section,,ro,Statement,,ro
Tematica si bibliografia Sef serviciu I

Adjunct şef inspecţie de prevenire din cadrul Inspecţiei de Prevenire
Tematica si bibliografia Adjunct şef inspecţie de prevenire

Comandant secţie din cadrul Secţiei de pompieri Bârzava
Tematica si bibliografia Comandant secţie

MODELE DOCUMENTE

Schedule. 2 – registration request
Schedule. 3 – Model CV
Schedule. 4 – Declaratie

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – sesiunea ianuarie 2019

A N U N Ţ I M P O R T A N T
Modified date "test test" competition test contest for the vacant post of specialist officer II within the control and prevention activities of the Prevention Inspection,,ro,PAVEL ZĂGĂNESCU "BOLDEŞTI,,ro,Application Form Boldesti School,,ro,the IGSU order no,,ro,and the IGSU order no,,ro,NOMINAL TABLE with the final results obtained by the candidates for the vacancy competition for the main technical non-commissioner of the Communications and Information Technology Service - Information Technology Compartment of the "Vasile Goldiş" Emergency Situations Inspectorate of Arad County,,ro

RETURN NOTICE PSYCHOLOGICAL TESTING OCCUPATIONAL COMPETITIONS OUTSIDE SOURCE POINTS,ro

NOTICE PSYCHOLOGICAL TESTING OCCUPATIONAL COMPETITIONS OUTSIDE SOURCES,ro

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive –Inspecția de Prevenire

In accordance with Law No.. 80/1995 the military status, with subsequent amendments, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., with subsequent amendments, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, strada Andrei Şaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive –Inspecția de Prevenire, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 37 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Schedule. 1 – bibliografie si tematica Control și Activități Preventive
Schedule. 2 – Cerere de inscriere
Schedule. 3 – Model CV
Schedule. 4 – Indrumator autobiografie
Schedule. 5 – Tabel rude
Schedule. 6 – Declaratie 1
Schedule. 7 – Declaratie 2
Schedule. 8 – Declaratie Psiho

A N U N E Occupation Contest post specialist officer II of the Human Resources Department,,ro,Professional Training,,ro,regarding the human resources management activity in the military units of M.A.I.,,ro,organizes a contest to fill the vacancy,,ro,as the specialist officer II of the Human Resources Department,,ro,a function with the rank of lieutenant colonel,,ro,at the position,,ro,from the state of organization of the Emergency Situations Inspectorate "Vasile Goldiş" of Arad County,,ro,bibliography and themes,,ro,- Application for Enrollment,,ro,– Model CV,,en,Master autobiography,,ro,- Statement,,ro,- Psiho statement,,ro, Compartimentul Formare Profesionala

In accordance with Law No.. 80/1995 the military status, with subsequent amendments, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., with subsequent amendments, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane, Compartimentul Formare Profesionala, funcţie prevăzută cu grad de locotenent colonel, la poziţia 99 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Schedule. 1 – bibliografie si tematica Formare profesionala
Schedule. 2 – Cerere de inscriere
Schedule. 3 – Model CV
Schedule. 4 – Indrumator autobiografie
Schedule. 5 – Tabel rude
Schedule. 6 – Declaratie 1
Schedule. 7 – Declaratie 2
Schedule. 8 – Declaratie Psiho

A N U N E Occupation Contest post specialist officer II of the Operational Center Civil Protection Missions Division,,ro,Emergency Situation Inspectorate "Vasile Goldiş" of Arad County,,ro,Andrei Şaguna street no,,ro,as the specialist officer II of the Operational Center Civil Protection Missions Division,,ro,a function with the rank of lieutenant,,ro,at the position,,ro,from the state of organization of the Emergency Situations Inspectorate "Vasile Goldiş" of Arad County,,ro,bibliography and CMPC theme,,ro

In accordance with Law No.. 80/1995 the military status, with subsequent amendments, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., with subsequent amendments, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș” al județului Arad, located in Arad, strada Andrei Șaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 25 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș” al județului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Schedule. 1 – bibliografie si tematica CMPC
Schedule. 2 – Cerere de inscriere
Schedule. 3 – Model CV
Schedule. 4 – Indrumator autobiografie
Schedule. 5 – Tabel rude
Schedule. 6 – Declaratie 1
Schedule. 7 – Declaratie 2
Schedule. 8 – Declaratie Psiho

A N U N E Occupation Contest as Specialist II Specialist within the Security Structure - Security Component for Information and Communication Technology,,ro,Andrei Şaguna street no,,ro,related to the position of specialist officer II of the Security Structure - Security Component for Information and Communication Technology,,ro,from the state of organization of the Emergency Situations Inspectorate "Vasile Goldiş" of Arad County,,ro,bibliography and CSTIC themes,,ro

In accordance with Law No.. 80/1995 the military status, with subsequent amendments, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., with subsequent amendments, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, strada Andrei Şaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 53 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Schedule. 1 – bibliografie si tematica CSTIC
Schedule. 2 – Cerere de inscriere
Schedule. 3 – Model CV
Schedule. 4 – Indrumator autobiografie
Schedule. 5 – Tabel rude
Schedule. 6 – Declaratie 1
Schedule. 7 – Declaratie 2
Schedule. 8 – Declaratie Psiho

Table of final results of the contest for the post of Chief of Service I of the Logistic Service of the Vasile Goldiş Emergency Situations Inspectorate of Arad County,ro

ADMISSION JANUARY,,ro,Vasile Goldiş "of Arad County recruits candidates - only men - to participate in the admission contest organized in the January session,,ro,by the PUPPIES AND CIVIL PROTECTION FACILITIES,,ro,PAVEL ZĂGĂNESCU "BOLDEŞTI,,ro,PRAHOVA,,ro,PRAHOVA is a post-military military education institution,,ro,within the structure of the Ministry of Internal Affairs,,ro,The instructive-educational process takes place over a year,,ro,the form of education with frequency,,ro,It provides graduates with the following qualifications,,ro,a non-commissioned fire and civil protection officer,,ro,military military master,,ro 2019

Inspectorate for Emergency Situations ,,Vasile Goldiş” al judeţului Arad recrutează candidaţi – numai bărbaţi – pentru a participa la concursul de admitere organizat în sesiunea ianuarie 2019 de către ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI / PRAHOVA:
ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI / PRAHOVA este o instituţie de învăţământ militar postliceal, aflată în structura Ministerului Afacerilor Interne. Procesul instructiv-educativ se realizează pe parcursul unui an, forma de învăţământ cu frecvenţă. Asigură absolvenţilor pregătirea în următoarele calificările:
– subofiţer de pompieri şi protecţie civilă;
– maistru militar auto.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Schedule. 1 – Cerere inscriere Scoala Boldesti
Schedule. 2 – Declaratie de confirmare
Schedule. 3 – Probele si baremele pt verificarea aptitudinilor fizice
Schedule. 4 – Tabel rude
Schedule. 5 – Autobiografie
Schedule. 6 – Curriculum Vitae – model europass

MODIFY NOTICE,,ro,Head of Service I of the Logistics Service of the Emergency Situations Inspectorate "Vasile Goldiş" of Arad County,,ro,MODIFICATIONS ANNOUNCES COMPETITION FOR EMPLOYMENT OF SEF SERVICE VACANT POST,,ro,demand model,,ro – Şef Serviciu I din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

RESULTS PSYCHOLOGICAL TESTING ADMITTING The "Pavel Zăgănescu" School of Non-Commissary of Fire and Civil Protection,,ro,the provisions of the Order of the Minister of Internal Affairs no,,ro,Memorandum on "Approval of unblocking of vacant management positions in the Ministry of Internal Affairs" under no.,,ro,the IGSU order no,,ro,and OIS 109/18 / I-AR of,,ro,Thematic and study bibliography,,ro,- Request to enter the competition,,ro,- Declaration confirming knowledge and accepting recruitment conditions,,ro,Agreement on audio-video recording of the contest,,ro,life -Curriculum,,la,model europass,,en,NOTICE PSYCHOLOGICAL TESTING ADMITTING The "Pavel Zăgănescu" Fire and Non-life Nursing School,,ro

MODIFICATION PROVIDES CONCURS FOR THE EMPLOYMENT OF THE SERVICE VACANT SERVICE IN THE LOGISTICS SERVICE,ro

A N U N Ţ

I. În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” cu nr. 12724 of 07.05.2018, ordinul IGSU cu nr. 34220 of 05.06.2018 şi OIS 109/18/I-AR din 17.07.2018, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / review (as appropriate) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (function provided with the rank of colonel) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Schedule. 1 – Tematica si bibliografia de studiu
Schedule. 2 – Cererea de înscriere la concurs
Schedule. 3 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Schedule. 4 – Acordul privind înregistrarea audio-video a probei de concurs
Schedule. 5 –Curriculum Vitae – model europass

EVALUATION GRIDE COMPETITS FOR EMPLOYMENT OF THE DRIVING LEAVE SERVICE IN THE LOGISTICS SERVICE,,ro,RESULTS CONCURS FOR THE EMPLOYMENT OF THE LOGISTIC SERVICE VACANT SERVICE SERVICE,,ro,NOTICE PSYCHOLOGICAL TESTING ADMITTING School of NCOs and Civil Protection,,ro,Permanent Link to Avize-Authorization Compartment,,ro,The Lady's Lady,,ro,Gheorghe,,ro,Gruiu,,ro,Moara Vlăsiei,,ro,Snagov,,ro,Ciolpani,,ro,nuts,,ro,PETRACHIOAIA,,ro,Dascalu,,ro,who will cumulate in isolation,,ro,Hot-Fair,,ro,Dridu,,ro,Adâncata,,ro,Moviliţa,,es,Sineşti,,ro,Roşiori,,ro,Maia,,en,DRAGOESTI,,ro,trees,,ro,Bărcăneşti,,ro,Big Puchenii,,ro,Poienarii Burchii,,ro,Şirna,,ro,Gorgota,,ro,Râfov,,en,Copse,,ro,Cocoratisi Colt,,ro,Tinosu,,ja,Corneşti,,ro,Cojasca,,co,Fake,,it,Butimanu,,ro,Bilciureşti,,ro,County,,ro,Ungureni,,ro,Truşeşti,,ro,Ştefăneşti,,ro,Coţuşca,,ro,Radauti-Prut,,ro


REZULTATE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC


ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” cu nr. 12724 of 07.05.2018 şi ordinul IGSU cu nr. 34220 of 05.06.2018, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / review (as appropriate) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (function provided with the rank of colonel) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Schedule. 1 – Tematica si bibliografia de studiu
Schedule. 2 – Cererea de înscriere la concurs
Schedule. 3 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Schedule. 4 – Acordul privind înregistrarea audio-video a probei de concurs
Schedule. 5 –Curriculum Vitae – model europass

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE FACULTATEA DE POMPIERI

NOTICE – regarding the admission to the educational institutions of the Ministry of Internal Affairs and of the Ministry of National Defense who personally train for the needs of the General Inspectorate for Emergency Situations -,ro 2018

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş”al judeţului Arad

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele finale obtinute de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de ofiter specialist I – Logistic Service / Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

CENTRALIZER TABLE with the results of the test written by the candidates,,ro,to the competition organized to fill the vacant post of specialist officer I,,ro,NOTICE on the support of the written test of the contest organized for filling the vacant position of specialist officer I within the Logistic Service - Real Estate Patrimony Department at the Vasile Goldiş Emergency Situations Inspectorate of Arad County,,ro, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de subofiţer tehnic principal în cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

CENTRALIZER TABLE with the results of the test written by the candidates,,ro,to the competition organized to fill the vacant post of specialist officer I,,ro,NOTICE on the support of the written test of the contest organized for filling the vacant position of specialist officer I within the Logistic Service - Real Estate Patrimony Department at the Vasile Goldiş Emergency Situations Inspectorate of Arad County,,ro, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de ofiter specialist I – Logistic Service / Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

NOTICE on the support of the written test of the competition organized for the vacancy of the chief technical officer in the Communications and Information Technology Service - Information Technology Department at the Vasile Goldiş Emergency Situations Inspectorate of Arad County,,ro,RESULTS EVALUATION PHYSICAL PERFORMANCE POST VACANT SPECIALIST OFFICER IN THE LOGISTICS SERVICE,,ro,PATRIMONIU IMOBILIAR COMPARTMENT,,ro

REZULTATE EVALUARE PERFORMANTE FIZICE POST VACANT OFITER SPECIALIST I DIN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC – COMPARTIMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR

RESULTS PHYSICAL PERFORMANCE EVALUATION POST VACANT SUBHEADING TECHNICAL MAIN SCTI,,ro,GRAPHICS WITH REPLANIFICATION of the physical education test,,ro,Practical-applicative route for filling the vacant post of specialist officer I within the Logistic Service,,ro

GRAFICUL cu REPLANIFICAREA desfasurarii probei de educatie fizica – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de ofiter specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

RETURN,,ro,List of candidates registered for the job vacancy of specialist officer I of the Logistics Service,,ro,Real estate patrimony that DOES NOT MEET the conditions for participation in the contest,,ro,List of candidates for the competition to fill the vacant position as the chief technical officer of the Communications and Information Technology Service,,ro,Information Technology Division NOT FULFILLING the conditions for participation in the contest,,ro,THE GRAPHIC STAGE OF THE EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION,,ro,Practical-applicative route for filling the vacant position of specialist officer I within the Logistic Service,,ro,Real Estate Patrimony,,ro – Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

RETURN,,ro,List of candidates registered for the job vacancy of specialist officer I of the Logistics Service,,ro,Real estate patrimony that DOES NOT MEET the conditions for participation in the contest,,ro,List of candidates for the competition to fill the vacant position as the chief technical officer of the Communications and Information Technology Service,,ro,Information Technology Division NOT FULFILLING the conditions for participation in the contest,,ro,THE GRAPHIC STAGE OF THE EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION,,ro,Practical-applicative route for filling the vacant position of specialist officer I within the Logistic Service,,ro,Real Estate Patrimony,,ro – Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Compartimentul Tehnologia Informaţiei care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

GRAFICUL de desfăşurare a probei de educaţie fizică – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

GRAFICUL de desfăşurare a probei de educaţie fizică – Practical-applicative route for filling vacancy as the chief technical officer of the Communications and Information Technology Service,,ro,Information Technology,,ro,List of candidates who DO NOT FULFILL the conditions for participation in the competition organized to fill the vacant position of the Legal Officer of the Inspectorate for Emergency Situations,,ro,Graph and venue of the Legal Advisor contest at the Emergency Situation Inspectorate of,,ro,county of Arad is changing accordingly,,ro,NOTICE GRAPHIC CHANGE CONCURS,,ro,It returns in part to the advert registered at no,,ro – Compartimentul Tehnologia Informaţiei

Lista candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Ofiţer-consilier juridic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldis” al Judeţului Arad, prin încadrare directă

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Compartimentul Tehnologia Informaţiei care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

PSYCHOLOGICAL TEST RESULTS

ANUNT – Graficul şi locul de desfăşurare al concursului consilier juridic la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
judeţului Arad se modifică astfel:

ANUNT MODIFICARE GRAFIC CONCURS – It returns in part to the advert registered at no,,ro,"Vasile Goldiş" Emergency Situation Inspectorate of Arad County recruits men and women candidates to take part in the admission session of the Second Session organized in the period,,ro,by the Military Technical Academy for the needs of the Ministry of Internal Affairs,,ro,To the attention of the candidates enrolled in the contest for the position of Specialist Officer II - Sports instructor of the Training Preparation for Intervention Service and resilience of the Communities of the Emergency Situations Inspectorate "Vasile Goldiş" of Arad County,,ro. 989813 of 28.12.2017 regarding the filling of the vacant position of Specialist Officer I of the Logistic Service - Real Estate Patrimony Department,,ro,is changed accordingly,,ro,regarding the vacancy of the main technical non-commissioned officer of the Communications and Information Technology Service - Information Technology,,ro, se modifică astfel:

ANUNT MODIFICARE GRAFIC CONCURS – It returns in part to the advert registered at no,,ro,"Vasile Goldiş" Emergency Situation Inspectorate of Arad County recruits men and women candidates to take part in the admission session of the Second Session organized in the period,,ro,by the Military Technical Academy for the needs of the Ministry of Internal Affairs,,ro,To the attention of the candidates enrolled in the contest for the position of Specialist Officer II - Sports instructor of the Training Preparation for Intervention Service and resilience of the Communities of the Emergency Situations Inspectorate "Vasile Goldiş" of Arad County,,ro. 989815 of 28.12.2017 privind ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei, se modifică astfel:

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA

CONTEST NOTICE,,ro,Ofițer specialist I,,en,Legal Adviser,,ro,by direct screening,,ro,with recruitment from among persons who meet the legal requirements,,ro,specific criteria and requirements for vacancy,,ro,WEATHER ACTUALIZAREINFORMARE range of validity,,ro,20Fenomene time target,,ro,precipitation in the form of snow,,ro,sleet and rain,,ro: Ofițer specialist I (Consilier juridic), prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant!!!

A N U N Ţ

In accordance with Law No.. 80/1995 the military status, with subsequent amendments, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. with subsequent amendments, ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu nr. 201260 of 06.12.2017 şi prevederile adresei IGSU nr. 201498 of 14.12.2017, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, prevazuta cu gradul maxim de colonel, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE

Schedule. 1
Schedule. 2
Schedule. 3
Schedule. 4
Schedule. 5
Schedule. 6
Schedule. 7
Schedule. 8
Schedule. 9
Schedule. 10

A N U N Ţ


In accordance with Law No.. 80/1995 the military status, with subsequent amendments, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. with subsequent amendments, ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu nr. 201260 of 06.12.2017 şi prevederile adresei IGSU nr. 201503 of 14.12.2017, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE

Schedule. 1
Schedule. 2
Schedule. 3
Schedule. 4
Schedule. 5
Schedule. 6
Schedule. 7
Schedule. 8
Schedule. 9
Schedule. 10

Amending k i p ADMISSION JANUARY,,ro,Under the provisions OMAI No,,ro,amending and supplementing OMAI No,,ro,on human resources management work in military units of MIA and termination applicability of provisions of OMAI No,,ro,on physical education and sport in change Ad,,ro,on admission to NCO School Fire and Civil Protection,,ro,Pavel Zaganescu,,cs,Boldesti,,ro,January session,,ro,DOWNLOAD Appendix No. 3 R 2 OMAI,,ro 2018 -3-

Se revine în parte la anunțul înregistrat la nr. 907758 of 19.10.2017 privind admiterea la Școala de Subofițer de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2018, și se modifică astfel:

Citeste mai departe…..

Amending k i p ADMISSION JANUARY,,ro,Under the provisions OMAI No,,ro,amending and supplementing OMAI No,,ro,on human resources management work in military units of MIA and termination applicability of provisions of OMAI No,,ro,on physical education and sport in change Ad,,ro,on admission to NCO School Fire and Civil Protection,,ro,Pavel Zaganescu,,cs,Boldesti,,ro,January session,,ro,DOWNLOAD Appendix No. 3 R 2 OMAI,,ro 2018 -2-

Under the provisions OMAI No,,ro,on human resources management work in military units of Interior Ministry announcement with no changes,,ro,on admission to NCO School Fire and Civil Protection "Paul Zăgănescu" Boldeşti,,ro. 177 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne se modifică Anunțul cu nr. 907758 of 19.10.2017 privind admiterea la Școala de Subofițer de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2018, so:

Citeste mai departe…..

Amending k i p ADMISSION JANUARY,,ro,Under the provisions OMAI No,,ro,amending and supplementing OMAI No,,ro,on human resources management work in military units of MIA and termination applicability of provisions of OMAI No,,ro,on physical education and sport in change Ad,,ro,on admission to NCO School Fire and Civil Protection,,ro,Pavel Zaganescu,,cs,Boldesti,,ro,January session,,ro,DOWNLOAD Appendix No. 3 R 2 OMAI,,ro 2018

In baza prevederilor OMAI nr. 144/2017 privind modificarea si completarea OMAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale MAI precum si incetarea aplicabilitatii unor dispozitii din OMAI nr. 154/2004 privind activitatile de educatie fizica si sport in MAI se modifica Anuntul 907758 of 19.10.2017 privind admiterea la Scoala de Subofiter de Pompieri si Protectie Civila “Pavel Zaganescu” Boldesti – sesiunea ianuarie 2018, so:

Citeste mai departe…..

DESCARCA Anexa nr 3^2 la OMAI nr. 177/2016

A N U N Ţ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei – pentru a participa la concursul de admitere sesiunea a II-a organizată în în perioada 18 -26.09.2017 de către Academia Tehnică Militară pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

Citeste mai departe…..

MODELS OF DOCUMENTS MAY educational institutions

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, located in Arad, strada Andrei Șaguna, no. 66-72, județul Arad, organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională superioară pentru postul de muncitor calificat II (zugrav) – din cadrul Echipei de întreținere și reparații imobile a Compartimentului Patrimoniu Imobiliar – din cadrul Serviciului Logistic. It consists of the examination will be a practical test,,ro,Table with the final results of the contest for the position of commander of the fire brigade detachment Ineu,,ro,Table of results obtained at the position of Commander detachment - fire brigade Ineu of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County,,ro.Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşament de pompieri IneuTabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament – Detaşamentul de pompieri Ineu din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului AradA N U N Ţ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului Arad.

Citeste mai departe…..


Final list of candidates fulfilling the conditions for participation in the competition for the position of Specialist Officer II - Sports instructor within the Preparatory Service for Intervention and Resilience of the Communities of the Vasile Goldiş Emergency Situations Inspectorate of Arad County,,ro,Final list of candidates who do not meet the conditions for participation in the competition for the position of Specialist Officer II - Sports instructor within the Intervention Training and Resilience Service of the "Vasile Goldiş" Emergency Situations Inspectorate of Arad County,,roLista finală cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului AradA N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / review (as appropriate) to fill vacant cockpit Head,,ro,- Logistics of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County with recruitment from internal sources,,ro,to fill vacant cockpit detachment commander,,ro,- fire brigade Ineu of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County with recruitment from internal sources,,ro (function provided with the rank of colonel) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTEA N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / review (as appropriate) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Comandant detaşament (funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel) – Detaşamentul de pompieri Ineu din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTETable results in the contest for the post of Head of the Service Training for Intervention and Community Resilience in the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,Table with the final results of the contest for the position of Deputy Chief of the Operational Center Operational Center of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,Table with the final results of the contest for the position of Deputy commander of the fire brigade detachment Sebiş,,ro


Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Adjunct şef centru operaţional din cadrul Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului AradTabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Locţiitor comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de pompieri SebişTable of results to contest for the position of deputy chief operations center,,ro,Operational Center of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,Table of results to contest for the position of Deputy Commander of Detachment,,ro,Fire brigade Sebiş of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,General Inspectorate for Emergencies based in St.,,ro,Banu Dumitrache,,ro,nr.48,,pl,organizes a contest for the position of Specialist Officer II,,ro,ISU Sports Instructor in Vrancea,,ro,Mures,,ro,Covasna,,ro,Botosani,,ro,Harghita,,ro,German,,ro – Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Locţiitor Comandant Detaşament – Detaşamentului de Pompieri Sebiş din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


A N U N Ţ

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu sediul în str. Banu Dumitrache, nr.48, sector 2, Bucharest, organizează concurs pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor Sportiv în cadrul ISU Vrancea, Timis, Calarasi, Nasaud, Suceava, Bihar, Tulcea, Constant, Mureş, Hunedoara, Gorj, Covasna, Bacau, Botoşani, Harghita, Neamţ, Caras-Severin, Brasov, Arad, Giurgiu, by recruitment from internal sources,,ro,by passing WOs / non-commissioned officers in body,,ro,fulfilling legal conditions stipulated by Law,,ro, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, care îndeplinesc condiţii legale prevăzute de Legea 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs.

Citeste mai departe…..


Table of final results of the vacancy vacancy for Head of Service I of the Communications and Information Technology Service of the Vasile Goldiş Emergency Situations Inspectorate of Arad County,,ro,Table of the results of the contest for the vacancy of the vacant Leadership of Head of Service I of the Communications and Information Technology Service of the Vasile Goldiş Emergency Situations Inspectorate of Arad County,,ro

Tabel cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Table with the final results of the competition for filling vacant cockpit Head of the Inspection Inspection Prevention and Prevention Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County,,ro,Table of results obtained during recorectării structured interview on professional topics in the contest for the vacant cockpit inspection Head of the Prevention and Prevention Inspection of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County,,ro

Tabel cu rezultatele obţinute cu ocazia recorectării interviului structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / exam for the position of leadership vacant Head I - Service Training for Intervention and Resilience Communities within the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County with recruitment among officers involved in military units of the Ministry of Internal Affairs meet the conditions set orders of the Minister of internal Affairs,ro.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


Table of final results obtained from test subjects structured interview professional contest for the vacant cockpit I Head of the Human Resources Department of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County,,ro,Table with results proven structured interview on professional topics in the contest for the vacant cockpit inspection Head of the Prevention and Prevention Inspection of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County,,ro

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Locţiitor comandant detaşament (funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel) din cadrul Detaşamentului de pompieri Sebiş cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / driving exam for the position of Deputy Chief vacant operational center of the Operational Center of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County with recruitment from internal sources,,ro,among the officers involved in military units of the Ministry of Interior who meet the conditions established by order of Minister of Internal Affairs,,ro, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


Tabel cu rezultatele obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef serviciu din cadrul Serviciu Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Table results in the contest for the post of Head of the Service Training for Intervention and Community Resilience,,ro,Table with final results obtained in the competition for the position of Chief Operations Center I of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,Table of results obtained at the position of Chief Operations Center I of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,Table with final results obtained in the contest for the position of commander of the fire brigade detachment Sebiş,,ro

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Centru Operaţional I din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Centru Operaţional I din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Table of final results obtained at the contest for the post of Commandant detachment from Sebiş Fire Department,,ro,Table of the results obtained at the contest for the post of Commandant detachment of Sebiş Fire Department,,ro,of Arad County recruits male and female candidates,,ro,by the military education institutions belonging to the Ministry of National Defense for the needs of the Ministry of Internal Affairs according to Annex no.,,ro,FACULTY OF PUMPERS =,,ro

Table with final results obtained in the contest for the position of commander of the detachment I fire brigade Arad,,ro,Table of results to contest for the position of commander of the fire brigade detachment Sebiş,,ro,Table of results obtained at the position of detachment commander of the fire brigade I Arad,,ro,to fill vacant cockpit Head I,,ro,- Communications and Information Technology Service of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County with recruitment from internal sources,,ro

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sebiş

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament I din cadrul Detaşamentului de Pompieri Arad

A N U N Ţ

Inspectorate for Emergency Situations ,, Vasile Goldis ,, al judeţului Arad recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei 1 - To participate in entrance exams organized in 2017 de către instituţiile de învăţământ militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne conform anexei nr. 3 this ad.

Citeste mai departe…..

MODELS DOCUMENTS MND


A N U N Ţ

Inspectorate for Emergency Situations ,, Vasile Goldis ,, Arad County recruits candidates - all men - to participate in entrance exams held in 2017 de către următoarele instituţii de învăţământ militare ale Ministerului Afacerilor Interne :
FACULTATEA DE POMPIERI = 35 places such: 33 seats for General Inspectorate for Emergency Situations (of which 1 loc ptr. Etnia Română), 1 place for General Logistics Department and 1 place SIE.

Citeste mai departe…..

MODELS OF DOCUMENTS MAY educational institutions


A N U N Ţ

I. În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / review (as appropriate) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (function provided with the rank of colonel) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTE


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / review (as appropriate) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (function provided with the rank of colonel) - Human Resources Department of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County with recruitment from internal sources,,ro,Back Ad No,,ro,driving exam for the position of Chief vacant Prevention and Inspection of the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County internal source of recruitment among officers involved in military units of the Ministry of Internal Affairs,,ro, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTE

Revenire anunt nr. 902958 of 11.05.2017


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Inspecţie de Prevenire I din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / driving exam for the position of Chief Operations Center I vacant within the Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" Arad County with recruitment among officers involved in military units of the Ministry of Interior who meet the conditions established by order of Minister of Internal Affairs,,ro,driving exam for the position vacated detachment commander of the fire brigade Sebiş with recruitment among officers involved in military units of the Ministry of Interior who meet the conditions established by order of Minister of Internal Affairs,,ro.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de pompieri Sebiş cu recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 the status of the military with subsequent amendments and provisions of Order No. Affairs,,ro,Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldiş" of,,ro. 177/2016 on human resources management work in military units of the Ministry of Internal Affairs, Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, located in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / driving exam for the position vacated detachment commander of the fire brigade I Arad with recruitment among officers involved in military units of the Ministry of Interior who meet the conditions established by order of Minister of Internal Affairs,ro.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


MODELE DOCUMENTE

Report contest participation
Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Model CV
Acord inregistrare AV


MODELS OF DOCUMENTS MAY educational institutions

– Schedule. 1 – The application for the admission to the School of NCOs Fire and Civil Protection "Pavel Zăgănescu" Boldeşti;
– Schedule. 2 – The application for the admission to the Police Academy "Alexandru Ioan Cuza" - time education;
– Schedule. 3 – Commitment;
– Schedule. 4 – Statement confirming knowledge and acceptance of the conditions of recruitment;
– Schedule. 5 - Samples and scales to check the physical fitness of candidates for admission in educational institutions own, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne;
– Schedule. 6 – Table nominal relatives candidate husband / wife candidate;
– Schedule. 7 - Guidelines for the preparation autobiography;
– Schedule. 8 – CV


MODELS DOCUMENTS MND

– Schedule. 1 – The application for the admission to the School of NCOs Fire and Civil Protection "Pavel Zăgănescu" Boldeşti;
– Schedule. 2 – Commitment;
– Schedule. 3 - Seats other approved educational institution that educates staff Ministry of Internal Affairs in school / university 2017-2018
– Schedule. 4 – Statement confirming knowledge and acceptance of the conditions of recruitment;
– Schedule. 5 - Samples and scales to check the physical fitness of candidates for admission in educational institutions own, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne;
– Schedule. 6 – Table nominal relatives candidate husband / wife candidate;
– Schedule. 7 - Guidelines for the preparation autobiography;
– Schedule. 8 – CV


MODELS DOCUMENTS MND

– Schedule. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere;
– Schedule. 2 – Commitment;
– Schedule. 3 - Seats other approved educational institution that educates staff Ministry of Internal Affairs in school / university 2017-2018
– Schedule. 4 – Statement confirming knowledge and acceptance of the conditions of recruitment;
– Schedule. 5 - Samples and scales to check the physical fitness of candidates for admission in educational institutions own, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne;
– Schedule. 6 – Table nominal relatives candidate husband / wife candidate;
– Schedule. 7 - Guidelines for the preparation autobiography;
– Schedule. 8 – CV