Karrier

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I – Serviciu Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I – Serviciu Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane susținut în data de 17.12.2018

Lista cu candidatii declarati APT PSIHOLOGIC la testarea psihologica in vederea participarii la concursul de admitere la Scoala de subofiteri pompieri si protectie civila “Pavel Zaganescu” Boldesti

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de conducere de Adjunct Şef Inspecţie de Prevenire din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional susținut în data de 16.12.2018

Tabel cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane susținut în data de 17.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor susținut în data de 15.12.2018

Tabel cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional susținut în data de 16.12.2018

Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire susținut în data de 14.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor susținut în data de 15.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire susținut în data de 14.12.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava,care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs conform condiţiilor din anunţul de concurs cu nr. 511583 A 26.11.2018

Anunt privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Compartimentul Misiuni Protecţie CivilăCBRN a Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Compartimentul Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susținerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Structurii de Securitate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susținerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II -Compartimentul Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510898 A 09.11.2018

A versenyre beiratkozott pályázók listája az üres végrehajtási pozíció betöltésére Szakértő II A Megelőzési Ellenőrzési és Megelőzési Ellenőrzési Osztály tisztviselője,,ro,A versenyre regisztrált pályázók listája a betöltetlen végrehajtási pozíció betöltésére II. Tisztviselő az Emberi Erőforrás Szakmai Képzési Tanszéktől,,ro,A versenyre beiratkozott pályázók listája az üres végrehajtási pozíció betöltésére A Biztonsági Felépítés Biztonsági Információs és Kommunikációs Biztonsági Komponensének II Szakértője,,ro, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510942 A 12.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul compartimentului Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510899 A 09.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Structurii de Securitate, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510897 A 09.11.2018

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: DATE VÁLTOZÁS VERSENY végső benyújtási FILE tevő dokumentumokat a megüresedett külső forrásokból származó,,ro,Az Emberi Erőforrás Szolgálat I. szolgálatának vezetője,,ro,Téma és bibliográfia Szolgálatvezető I,,ro,A Megelőzési Ellenőrzési Főosztály vezetője,,ro,Téma és bibliográfia A Megelőzési Ellenőrző Főosztályvezető,,ro,A Tűzoltóság Szekció parancsnoka,,ro,Téma és bibliográfia Commander szakasz,,ro,nyilatkozat,,ro,A N U N Ţ I M P O R T A N T,,en

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA CONCURSURI OCUPARE POSTURI DIN SURSA EXTERNA

ANUNŢ CONCURSURI IN VEDEREA OCUPARII UNOR POSTURI DE CONDUCERE VACANTE, CU RECRUTARE DIN SURSA INTERNA

Sef serviciu I din cadrul Serviciului Resurse Umane
Tematica si bibliografia Sef serviciu I

Adjunct şef inspecţie de prevenire din cadrul Inspecţiei de Prevenire
Tematica si bibliografia Adjunct şef inspecţie de prevenire

Comandant secţie din cadrul Secţiei de pompieri Bârzava
Tematica si bibliografia Comandant secţie

MODELE DOCUMENTE

Anexa nr. 2 – bejegyzési kérelem
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Declaratie

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – sesiunea ianuarie 2019

A N U N Ţ I M P O R T A N T
Modificare dată susținere probă de concurs „test scris” pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de execuție vacant de ofițer specialist II din cadrul compatrimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire

VISSZATÉRÍTÉS A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK FŐBB VERSENYEK KÜLSŐ FORRÁSPONTJÁT,ro

KÖZLEMÉNY PSIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK FŐBB KILÉPÉSEK KÜLSŐ FORRÁSOK,,ro,FIGYELEM Post IPO Specialist II IPI,,ro

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive –Inspecția de Prevenire

Megfelelően számú törvény. 80/1995 a katonai status, és annak későbbi módosításai, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., és annak későbbi módosításai, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, strada Andrei Şaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, a II. szakember álláspontjához kapcsolódóan az Ellenőrzési és Megelőző Tevékenység Osztályán belül - Prevenciós Ellenőrzés,,ro,a hadnagy rangja,,ro,a helyzetbe,,ro,a vas megyei "Vasile Goldiş" Vészhelyzeti Felügyelőség szervezeti állapotától,,ro,bibliográfia és a témakör ellenőrzési és megelőző tevékenységek,,ro,- Jelentkezés a beiratkozáshoz,,ro,- CV modell,,en,Mester önéletrajz,,ro,- Nyilatkozat,,ro,- Psiho nyilatkozat,,ro,A N U N E Foglalkozási Verseny poszt szakember II,,ro,Szakmai képzés,,ro,mint az Emberi Erőforrás Minisztérium II,,ro,egy alezredes rangú funkcióval,,ro, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 37 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica Control și Activități Preventive
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabel rude
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane, Compartimentul Formare Profesionala

Megfelelően számú törvény. 80/1995 a katonai status, és annak későbbi módosításai, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., és annak későbbi módosításai, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane, Compartimentul Formare Profesionala, funcţie prevăzută cu grad de locotenent colonel, a helyzetbe,,ro,a vas megyei "Vasile Goldiş" Vészhelyzeti Felügyelőség szervezeti állapotától,,ro,bibliográfia és témák,,ro,A N U N E Munkaügyi Központ Polgári Védelmi Misszió Szakosztály II,,ro,Sürgősségi helyzetű felügyelőség "Vasile Goldiş" Aradi Megye,,ro,Andrei Şaguna utca nr,,ro,mint az Operatív Központ Polgári Védelmi Missziójának II,,ro,a vas megyei "Vasile Goldiş" Vészhelyzeti Felügyelőség szervezeti állapotától,,ro,bibliográfia és CMPC téma,,ro 99 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica Formare profesionala
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabel rude
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional

Megfelelően számú törvény. 80/1995 a katonai status, és annak későbbi módosításai, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., és annak későbbi módosításai, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș” al județului Arad, található Arad, strada Andrei Șaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 25 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș” al județului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica CMPC
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabel rude
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N E Foglalkozási Verseny szakember II szakember a biztonsági struktúrában - Biztonsági komponens az információs és kommunikációs technológiához,,ro,a biztonsági struktúra II biztonsági szakembere álláspontjához kapcsolódóan - az információs és kommunikációs technológia biztonsági összetevője,,ro,bibliográfia és CSTIC témák,,ro,Arad megyei Vasile Goldiş Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségének logisztikai szolgálatának vezetője,,,ro,BEJEGYZÉS JANUÁR,,ro

Megfelelően számú törvény. 80/1995 a katonai status, és annak későbbi módosításai, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., és annak későbbi módosításai, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, strada Andrei Şaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 53 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica CSTIC
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabel rude
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2019

Sürgősségi helyzetek Felügyelőség ,,Vasile Goldiş "Arad megye felveszik a jelölteket - csak férfiakat -, hogy részt vegyenek a januári ülésen szervezett felvételi versenyen,,ro,a KUTYÁK ÉS A GAZDASÁGI VÉDELMI BERENDEZÉSEKET,,ro,PAVEL ZĂGĂNESCU "BOLDEŞTI,,ro,PRAHOVA,,ro,A PRAHOVA katonai katonai oktatási intézmény,,ro,a Belügyminisztérium felépítésén belül,,ro,Az oktató-oktatási folyamat egy év alatt zajlik,,ro,az oktatás formája gyakorisággal,,ro,Ez biztosítja a diplomások az alábbi képesítést,,ro,tüzoltóság és polgári védelem,,ro,katonai katonai mester,,ro,Jelentkezési lap Boldesti Iskola,,ro,- Megerősítési nyilatkozat,,ro 2019 de către ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI / PRAHOVA:
ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI / PRAHOVA este o instituţie de învăţământ militar postliceal, aflată în structura Ministerului Afacerilor Interne. Procesul instructiv-educativ se realizează pe parcursul unui an, forma de învăţământ cu frecvenţă. Asigură absolvenţilor pregătirea în următoarele calificările:
– subofiţer de pompieri şi protecţie civilă;
– maistru militar auto.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Cerere inscriere Scoala Boldesti
Anexa nr. 2 – Declaratie de confirmare
Anexa nr. 3 - A fizikai alkalmasság ellenőrzésére szolgáló minták és mérlegek,,ro,- önéletrajz,,de,- önéletrajz,,id,MÓDOSÍTÁS,,ro,Arad megyei Vasile Goldiş Sürgősségi Helyzeti Felügyelőség Logisztikai Szolgálatának vezetője,,ro,EREDMÉNYEK PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A Tűz és Polgári Védelmi Nem-komisszió "Pavel Zăgănescu" Iskola,,ro,A MÓDOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSAI A SZOLGÁLTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGLALKOZTATÁSA A LOGISZTIKAI SZOLGÁLATBAN,,ro,az IGSU rendelési szám,,ro,és OIS 109/18 / I-AR,,ro
Anexa nr. 4 – Tabel rude
Anexa nr. 5 – Autobiografie
Anexa nr. 6 – Curriculum Vitae – model europass

MODIFICARE ANUNŢ – Şef Serviciu I din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”

MODIFICARE ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC

A N U N Ţ

Én. În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” cu nr. 12724 A 07.05.2018, ordinul IGSU cu nr. 34220 A 05.06.2018 şi OIS 109/18/I-AR din 17.07.2018, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (megfelelő) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (Attól ellátva ezredesi rang,,ro,- Logisztika Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro,között a tisztek részt vett a katonai egységek a Belügyminisztérium, akik megfelelnek a meghatározott feltételeknek végzésével a belügyminiszter,,ro,Téma lesz Irodalom,,it,MODELL DOKUMENTUMOK,,ro,a megüresedett pilótafülke különítmény parancsnoka,,ro,Lt. megfelelően meghatározott mértéke,,ro,ezredes,,en,- tűzoltóság Ineu Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Tematica si bibliografia de studiu
Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concurs
Anexa nr. 3 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Anexa nr. 4 – Acordul privind înregistrarea audio-video a probei de concurs
Anexa nr. 5 –Curriculum Vitae – model europass

GRILA DE EVALUARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC


REZULTATE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC


ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” cu nr. 12724 A 07.05.2018 şi ordinul IGSU cu nr. 34220 A 05.06.2018, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (megfelelő) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (Attól ellátva ezredesi rang,,ro,- Logisztika Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro,között a tisztek részt vett a katonai egységek a Belügyminisztérium, akik megfelelnek a meghatározott feltételeknek végzésével a belügyminiszter,,ro,Téma lesz Irodalom,,it,MODELL DOKUMENTUMOK,,ro,a megüresedett pilótafülke különítmény parancsnoka,,ro,Lt. megfelelően meghatározott mértéke,,ro,ezredes,,en,- tűzoltóság Ineu Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Tematica si bibliografia de studiu
Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concurs
Anexa nr. 3 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Anexa nr. 4 – Acordul privind înregistrarea audio-video a probei de concurs
Anexa nr. 5 –Curriculum Vitae – model europass

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE FACULTATEA DE POMPIERI

FELHÍVÁS – privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2018

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş”al judeţului Arad

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele finale obtinute de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de ofiter specialist I – Logisztikai szolgáltatás / Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute la testul scris de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de subofiţer tehnic principal în cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute la testul scris de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de ofiter specialist I – Logisztikai szolgáltatás / Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal în cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

REZULTATE EVALUARE PERFORMANTE FIZICE POST VACANT OFITER SPECIALIST I DIN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC – COMPARTIMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR

EREDMÉNYEK FIZIKAI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE MŰSZAKI ADATOK ALKALMAZÁSI MŰSZAKI ADATOK,,ro,A testnevelési teszt átvételének grafika,,ro,Gyakorlati-alkalmazási út az I szakügyintéző üres állásának betöltésére a Logisztikai Szolgálaton belül,,ro,Ingatlanjog,,ro,VISSZA,,ro,A logisztikai szolgálat szakembere I álláshelyére regisztrált jelöltek listája,,ro,Ingatlan örökség, amely nem felel meg a versenyen való részvétel feltételeinek,,ro,A pályázók listája a versenyre, hogy betöltsék az üres álláshelyet a Kommunikációs és Informatikai Szolgálat fő műszaki tisztségéül,,ro

GRAFICUL cu REPLANIFICAREA desfasurarii probei de educatie fizica – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de ofiter specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

REVENIRE – Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

REVENIRE – Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Informatikai részleg nem teljesíti a versenyen való részvétel feltételeit,,ro,A FIZIKAI OKTATÁS VIZSGÁLATA GRAFIKAI FOKUSA,,ro,Gyakorlati-alkalmazási út az I szakvizsgáló üres állásának kitöltésére a Logisztikai Szolgálaton belül,,ro,Gyakorlati-alkalmazási mód az üres állás betöltéséhez, mint a Kommunikációs és Informatikai Szolgálat fő műszaki tisztje,,ro,Informatika,,ro,Jelöltek listáját, akik nem jogosultak részt a versenyen, hogy a megüresedett pozícióját jogtanácsos tisztviselő a Felügyelőség sürgősségi helyzetek,,ro

GRAFICUL de desfăşurare a probei de educaţie fizică – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

GRAFICUL de desfăşurare a probei de educaţie fizică – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei

Lista candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Ofiţer-consilier juridic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldis” Arad megye, prin încadrare directă

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Informatikai részleg nem teljesíti a versenyen való részvétel feltételeit,,ro,A FIZIKAI OKTATÁS VIZSGÁLATA GRAFIKAI FOKUSA,,ro,Gyakorlati-alkalmazási út az I szakvizsgáló üres állásának kitöltésére a Logisztikai Szolgálaton belül,,ro,Gyakorlati-alkalmazási mód az üres állás betöltéséhez, mint a Kommunikációs és Informatikai Szolgálat fő műszaki tisztje,,ro,Informatika,,ro,Jelöltek listáját, akik nem jogosultak részt a versenyen, hogy a megüresedett pozícióját jogtanácsos tisztviselő a Felügyelőség sürgősségi helyzetek,,ro

Pszichológiai teszt EREDMÉNYEK

ANUNT – Graficul şi locul de desfăşurare al concursului consilier juridic la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
judeţului Arad se modifică astfel:

ANUNT MODIFICARE GRAFIC CONCURS – Se revine în parte la anunţul înregistrat la nr. 989813 A 28.12.2017 privind ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, se modifică astfel:

ANUNT MODIFICARE GRAFIC CONCURS – Se revine în parte la anunţul înregistrat la nr. 989815 A 28.12.2017 privind ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei, se modifică astfel:

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA

VERSENY FELHÍVÁS,,ro,Ofiţer szakember I,,en,jogtanácsos,,ro,közvetlen szűrés,,ro,toborzás személyek közül, akik megfelelnek a törvényi előírásoknak,,ro,kritériumokat és követelményeket megüresedett,,ro,Belügyminiszter Cikkszám,,ro,Az emberi erőforrás menedzsment munkáját katonai egységek MA,,,ro,Rend a Főfelügyelője a Felügyelőség sürgősségi helyzetek nélkül,,ro,és nincsenek e foglalkozni IGSU,,ro,szervez versenyt a poszt megüresedett vezető tisztségviselő a funkciója a logisztikai szakember I - Heritage Property Department,,ro,szerelve a legnagyobb fokú ezredes,,ro,ATTACHMENTS,,ro: Ofițer specialist I (Consilier juridic), prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant!!!

A N U N Ţ

Megfelelően számú törvény. 80/1995 a katonai status, és annak későbbi módosításai, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. és annak későbbi módosításai, ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu nr. 201260 A 06.12.2017 şi prevederile adresei IGSU nr. 201498 A 14.12.2017, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, prevazuta cu gradul maxim de colonel, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
Anexa nr. 10

A N U N Ţ


Megfelelően számú törvény. 80/1995 a katonai status, és annak későbbi módosításai, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. és annak későbbi módosításai, ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu nr. 201260 A 06.12.2017 şi prevederile adresei IGSU nr. 201503 A 14.12.2017, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, szervez versenyt a poszt megüresedett vezetői állásra műszaki vezérigazgató altiszt a Hírközlési és Informatikai Szolgálat - Információs Technológiai Minisztérium,,ro,Pszichológiai teszt EREDMÉNYEK,,ro,Módosítás k I p BELÉPÉS január,,ro,Visszatér részben tett bejelentése nélkül,,ro,A felvételi NCO School tűzoltó és polgári védelmi „Paul Zăgănescu” Boldesti,,ro,január ülés,,ro,és módosított,,ro,Rendelkezései alapján Omai Nem,,ro,Az emberi erőforrás menedzsment munkáját katonai egységek Belügyminisztérium bejelentés változtatások nélkül,,ro,Rendelkezései alapján Omai Nem,,ro, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
Anexa nr. 10

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018 -3-

Se revine în parte la anunțul înregistrat la nr. 907758 A 19.10.2017 privind admiterea la Școala de Subofițer de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2018, și se modifică astfel:

Citeste mai departe…..

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018 -2-

În baza prevederilor OMAI nr. 177 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne se modifică Anunțul cu nr. 907758 A 19.10.2017 privind admiterea la Școala de Subofițer de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2018, így:

Citeste mai departe…..

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018

In baza prevederilor OMAI nr. 144/2017 módosításáról és kiegészítéséről Omai Nem,,ro,Az emberi erőforrás menedzsment munkáját a katonai egységek MIA és megszüntetése rendelkezéseinek alkalmazhatósága Omai Nem,,ro,A testnevelés és sport változás Ad,,ro,A felvételi NCO School tűzoltó és polgári védelmi,,ro,Pavel Zaganescu,,cs,Boldesti,,ro,LETÖLTÉSE függelék 3. számú R2 Omai,,ro. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale MAI precum si incetarea aplicabilitatii unor dispozitii din OMAI nr. 154/2004 privind activitatile de educatie fizica si sport in MAI se modifica Anuntul 907758 A 19.10.2017 privind admiterea la Scoala de Subofiter de Pompieri si Protectie Civila “Pavel Zaganescu” Boldesti – sesiunea ianuarie 2018, így:

Citeste mai departe…..

DESCARCA Anexa nr 3^2 la OMAI nr. 177/2016

A N U N Ţ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei – pentru a participa la concursul de admitere sesiunea a II-a organizată în în perioada 18 -26.09.2017 de către Academia Tehnică Militară pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE INSTITUTII DE INVATAMANT ALE MAI

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, található Arad, strada Andrei Șaguna, nincs. 66-72, județul Arad, organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională superioară pentru postul de muncitor calificat II (zugrav) - A csapat a karbantartási és javítási épületek Heritage Property Department,,ro,belül Logistics,,ro,Ez áll a vizsgálat lesz a gyakorlati teszt,,ro,Táblázat a végleges eredményeket a verseny a helyzetét parancsnoka a tűzoltóság leválás Ineu,,ro,Táblázat kapott eredmények a helyzetben Commander leválás - tűzoltóság Ineu Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro – din cadrul Serviciului Logistic. Examenul va consta în susținerea unei probe practice.Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşament de pompieri IneuTabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament – Detaşamentul de pompieri Ineu din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului AradA N U N Ţ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului Arad.

Citeste mai departe…..


Lista finală cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului AradLista finală cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului AradA N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (megfelelő) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu (Attól ellátva ezredesi rang,,ro,- Logisztika Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro,között a tisztek részt vett a katonai egységek a Belügyminisztérium, akik megfelelnek a meghatározott feltételeknek végzésével a belügyminiszter,,ro,Téma lesz Irodalom,,it,MODELL DOKUMENTUMOK,,ro,a megüresedett pilótafülke különítmény parancsnoka,,ro,Lt. megfelelően meghatározott mértéke,,ro,ezredes,,en,- tűzoltóság Ineu Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTEA N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (megfelelő) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Comandant detaşament (funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel) – Detaşamentul de pompieri Ineu din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTETáblázat eredményei a verseny a poszt vezetője továbbképzési Intervenciós és közösségi Rugalmasság a Felügyelőség sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro,Táblázat a végleges eredményeket a verseny a helyzetét helyettes az operatív központ operatív központban a Felügyelőség sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro,Táblázat a végleges eredményeket a verseny a helyzetét helyettes parancsnoka a tűzoltóság leválás Sebiş,,ro


Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Adjunct şef centru operaţional din cadrul Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului AradTabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Locţiitor comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de pompieri SebişTáblázat eredményei vitatni a helyzetét helyettes vezetője műveleti központ,,ro,Operatív Központ Felügyelőség sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro,Táblázat eredményei vitatni a helyzetét helyettes parancsnoka Különítmény,,ro,Tűzoltó Sebiş Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro,Felügyelőség vészhelyzetek székhelye St.,,ro,Banu Dumitrache,,ro,nr.48,,pl,Bukarest,,ro,szervez egy verseny a helyzetét Specialist tisztviselő II,,ro,ISU Sport oktató Vrancea,,ro,Beszterce-Naszód,,ro,Suceava,,ro,Constanta,,ro,Gorj,,ro,Covasna,,ro,Bákó,,ro – Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Locţiitor Comandant Detaşament – Detaşamentului de Pompieri Sebiş din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


A N U N Ţ

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu sediul în str. Banu Dumitrache, nr.48, ágazat 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor Sportiv în cadrul ISU Vrancea, Timis, Calarasi, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Bihor, Tulcea, Constanţa, Mures, Hunedoara, Gorj, Covasna, Bacău, Botosani,,ro,Harghita,,ro,német,,ro,Caras-Severin,,ro,toborzásával belső forrásokból,,ro,átadásával nullap / tiszthelyettesek testben,,ro,teljesítése jogi feltételek törvény alapján,,ro,Táblázat a végleges eredményeket a verseny bérlőt pilótafülke I vezetője Hírközlési és Informatikai Szolgálat Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro,Táblázat eredményeket a verseny töltésére üres cockpit I vezetője Hírközlési és Informatikai Szolgálat Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro, Harghita, Neamţ, Caraş-Severin, Brasov, Arad, Giurgiu, prin recrutare din sursă internă, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, care îndeplinesc condiţii legale prevăzute de Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Citeste mai departe…..


Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele obţinute cu ocazia recorectării interviului structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / vizsga a vezetési pozíció betöltetlen Head I - továbbképzési Intervenciós és rugalmasság Közösségek a Felügyelőség sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi között tisztek részt vett a katonai egységek a Belügyminisztérium felelniük a megrendelések a belügyminiszter,ro.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Resurse Umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Locţiitor comandant detaşament (funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel) din cadrul Detaşamentului de pompieri Sebiş cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / vezetői vizsga a helyzetét helyettes megüresedett operatív központja az operatív központ Felügyelőség sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro,Táblázat eredményei bizonyultak strukturált interjú a szakmai témákat a verseny a megüresedett pilótafülke ellenőrzés vezetője Prevention and Prevention Ellenőrzés a Felügyelőség sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


Tabel cu rezultatele obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Táblázat utolsó kapott eredményeket a verseny a poszt vezetője továbbképzési Intervenciós és közösségi Rugalmasság a Felügyelőség sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro,Táblázat eredményei a verseny a poszt vezetője továbbképzési Intervenciós és közösségi rugalmasság,,ro,Táblázat utolsó kapott eredményeket a verseny a helyzetét Chief Operations Center I Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef serviciu din cadrul Serviciu Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Centru Operaţional I din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Táblázat kapott eredmények a helyzetét Chief Operations Center I Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében,,ro,Táblázat végleges kapott eredményeket a verseny a helyzetét parancsnoka a tűzoltóság leválás Sebiş,,ro,Táblázat utolsó kapott eredményeket a verseny a helyzetét parancsnoka a leválás I tűzoltósággal Arad,,ro,Táblázat eredményei vitatni a helyzetét parancsnoka a tűzoltóság leválás Sebiş,,ro

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sebiş

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament I din cadrul Detaşamentului de Pompieri Arad

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sebiş

Táblázat kapott eredmények a helyzetét különítmény parancsnoka a tűzoltóság I Arad,,ro,Arad megyében toboroz jelölteket - a férfiak és nők,,ro,katonai oktatási intézmények a Honvédelmi Minisztérium az igényeinek Belügyminisztérium melléklet szerinti,,ro,hirdetés,,ro,MODELL DOKUMENTUMOK MND,,ro,Arad megyében toboroz jelölteket - minden ember -, hogy vegyenek részt a felvételi vizsgák tartott,,ro,KAR tűz =,,ro,helyeken,,,ro,ülések Felügyelőség Sürgősségi helyzetek,,ro

A N U N Ţ

Sürgősségi helyzetek Felügyelőség ,, Vasile Goldis ,, al judeţului Arad recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei 1 - Részvétel felvételi vizsgák tartott 2017 de către instituţiile de învăţământ militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne conform anexei nr. 3 la prezentul anunţ.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE MApN


A N U N Ţ

Sürgősségi helyzetek Felügyelőség ,, Vasile Goldis ,, al judeţului Arad recrutează candidaţi – numai bărbaţi – pentru a participa la concursurile de admitere organizate în anul 2017 A következő katonai oktatási intézmények a Belügyminisztérium :
FACULTATEA DE POMPIERI = 35 de locuri astfel: 33 de locuri pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (amelyből 1 ptr helye. Bőrszín Română), 1 helyezze a General Logistics Minisztérium és,,ro,hely SIE,,ro,a megüresedett pilótafülke Head I,,ro,- Hírközlési és Informatikai Szolgálat Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro,- Humán Erőforrás Osztály, a Felügyelőség sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro,Vissza Ad Nem,,ro 1 loc pentru Serviciul de Informaţii Externe.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE INSTITUTII DE INVATAMANT ALE MAI


A N U N Ţ

Én. În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (megfelelő) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (Attól ellátva ezredesi rang,,ro,- Logisztika Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro,között a tisztek részt vett a katonai egységek a Belügyminisztérium, akik megfelelnek a meghatározott feltételeknek végzésével a belügyminiszter,,ro,Téma lesz Irodalom,,it,MODELL DOKUMENTUMOK,,ro,a megüresedett pilótafülke különítmény parancsnoka,,ro,Lt. megfelelően meghatározott mértéke,,ro,ezredes,,en,- tűzoltóság Ineu Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTE


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (megfelelő) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (Attól ellátva ezredesi rang,,ro,- Logisztika Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro,között a tisztek részt vett a katonai egységek a Belügyminisztérium, akik megfelelnek a meghatározott feltételeknek végzésével a belügyminiszter,,ro,Téma lesz Irodalom,,it,MODELL DOKUMENTUMOK,,ro,a megüresedett pilótafülke különítmény parancsnoka,,ro,Lt. megfelelően meghatározott mértéke,,ro,ezredes,,en,- tűzoltóság Ineu Felügyelőség Sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi belső forrásokból,,ro) – Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTE

Revenire anunt nr. 902958 A 11.05.2017


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / vezetői vizsga a helyzetét Chief betöltetlen megelőzése és ellenőrzése a Felügyelőség sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében belső forrásból a felvétel között tisztek részt vett a katonai egységek a Belügyminisztérium,,ro,vezetői vizsga a helyzetét Chief Operations Center I belüli üres Felügyelőség sürgősségi helyzetek „Vasile Goldiş” Arad megyében felvételi között tisztek részt vett a katonai egységek a Belügyminisztérium, akik megfelelnek a meghatározott feltételeknek végzésével a belügyminiszter,,ro

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Centru Operaţional I din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / vezetői vizsga a pozíció megüresedett különítmény parancsnoka a tűzoltóság Sebiş toborzás között tisztek részt vett a katonai egységek a Belügyminisztérium, akik megfelelnek a meghatározott feltételeknek végzésével a belügyminiszter,,ro,vezetői vizsga a pozíció megüresedett különítmény parancsnoka a tűzoltóság én Aradon felvételi között tisztek részt vett a katonai egységek a Belügyminisztérium, akik megfelelnek a meghatározott feltételeknek végzésével a belügyminiszter,,ro,Megerősítő nyilatkozat ismerete és elfogadása a felvétel feltételeit,,ro.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, található Arad, st. Andrei Saguna, nincs. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Comandant detaşament I din cadrul Detaşamentului de pompieri Arad cu recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


MODELE DOCUMENTE

Jelentés a pályázatban való részvételt
Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Model CV
Regisztráció megállapodás AV,,ro,ütemterv,,ro,A kérelmet a felvételi a School of tiszthelyettesek tűzoltó és polgári védelmi „Pavel Zăgănescu” Boldesti,,ro,A kérelmet a felvételi a Police Academy „Alexandru Ioan Cuza” - time oktatás,,ro,elkötelezettség,,ro,Megerősítő nyilatkozat ismerete és elfogadása a felvétel feltételeit,,ro,- Minták és skálák, hogy ellenőrizze a fizikai jelöltek felvételi oktatási intézményekben saját,,ro,Táblázat névleges rokonok jelölt férje / felesége jelölt,,ro,- iránymutatás előállítására önéletrajzában,,ro,- ÖNÉLETRAJZ,,en


MODELE DOCUMENTE INSTITUTII DE INVATAMANT ALE MAI

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
– Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – învăţământ cu frecvenţă;
– Anexa nr. 3 – Angajament;
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, és a Honvédelmi Minisztérium előkészítésében szakemberek a Belügyminisztérium;
– Anexa nr. 6 – Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV


MODELE DOCUMENTE MApN

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
– Anexa nr. 2 – Angajament;
– Anexa nr. 3 - Ülőhely más elismert oktatási intézmény oktatja a személyzet Belügyminisztérium az iskolában / egyetemen,,ro,A kérelmet a felvételi,,ro 2017-2018
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, és a Honvédelmi Minisztérium előkészítésében szakemberek a Belügyminisztérium;
– Anexa nr. 6 – Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV


MODELE DOCUMENTE MApN

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere;
– Anexa nr. 2 – Angajament;
– Anexa nr. 3 - Ülőhely más elismert oktatási intézmény oktatja a személyzet Belügyminisztérium az iskolában / egyetemen,,ro,A kérelmet a felvételi,,ro 2017-2018
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, és a Honvédelmi Minisztérium előkészítésében szakemberek a Belügyminisztérium;
– Anexa nr. 6 – Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV