Carrera

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I – Serviciu Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I – Serviciu Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane susținut în data de 17.12.2018

Lista cu candidatii declarati APT PSIHOLOGIC la testarea psihologica in vederea participarii la concursul de admitere la Scoala de subofiteri pompieri si protectie civila “Pavel Zaganescu” Boldesti

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de conducere de Adjunct Şef Inspecţie de Prevenire din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional susținut în data de 16.12.2018

Tabel cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane susținut în data de 17.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor susținut în data de 15.12.2018

Tabel cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional susținut în data de 16.12.2018

Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire susținut în data de 14.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor susținut în data de 15.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire susținut în data de 14.12.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava,care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs conform condiţiilor din anunţul de concurs cu nr. 511583 de 26.11.2018

Anunt privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Compartimentul Misiuni Protecţie CivilăCBRN a Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Compartimentul Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susținerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Structurii de Securitate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susținerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II -Compartimentul Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510898 de 09.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul Compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510942 de 12.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul compartimentului Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510899 de 09.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Structurii de Securitate, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510897 de 09.11.2018

ANUNŢ IMPORTANT MODIFICARE DATĂ FINALĂ DEPUNERE DOCUMENTE CONSTITUTIVE DOSARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN SURSA EXTERNA

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA CONCURSURI OCUPARE POSTURI DIN SURSA EXTERNA

ANUNŢ CONCURSURI IN VEDEREA OCUPARII UNOR POSTURI DE CONDUCERE VACANTE, CU RECRUTARE DIN SURSA INTERNA

Sef serviciu I din cadrul Serviciului Resurse Umane
Tematica si bibliografia Sef serviciu I

Adjunct şef inspecţie de prevenire din cadrul Inspecţiei de Prevenire
Tematica si bibliografia Adjunct şef inspecţie de prevenire

Comandant secţie din cadrul Secţiei de pompieri Bârzava
Tematica si bibliografia Comandant secţie

MODELE DOCUMENTE

Anexa nr. 2 – Cerere inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Declaratie

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – sesiunea ianuarie 2019

A N U N Ţ I M P O R T A N T
Modificare dată susținere probă de concurs „test scris” pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de execuție vacant de ofițer specialist II din cadrul compatrimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire

REVENIRE ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA CONCURSURI OCUPARE POSTURI DIN SURSA EXTERNA

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA CONCURSURI OCUPARE POSTURI DIN SURSA EXTERNA

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive –Inspecția de Prevenire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 el Estatuto de los militares, con las modificaciones posteriores, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., con las modificaciones posteriores, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, strada Andrei Şaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive –Inspecția de Prevenire, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 37 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica Control și Activități Preventive
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabel rude
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane, Compartimentul Formare Profesionala

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 el Estatuto de los militares, con las modificaciones posteriores, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., con las modificaciones posteriores, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane, Compartimentul Formare Profesionala, funcţie prevăzută cu grad de locotenent colonel, la poziţia 99 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica Formare profesionala
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabel rude
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 el Estatuto de los militares, con las modificaciones posteriores, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., con las modificaciones posteriores, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș” al județului Arad, cu sediul în municipiul Arad, strada Andrei Șaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 25 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș” al județului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica CMPC
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabel rude
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 el Estatuto de los militares, con las modificaciones posteriores, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., con las modificaciones posteriores, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, strada Andrei Şaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 53 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica CSTIC
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – Tabel rude
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2019

Inspección para Situaciones de Emergencia ,,Vasile Goldiş” al judeţului Arad recrutează candidaţi – numai bărbaţi – pentru a participa la concursul de admitere organizat în sesiunea ianuarie 2019 de către ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI / PRAHOVA:
ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI / PRAHOVA este o instituţie de învăţământ militar postliceal, aflată în structura Ministerului Afacerilor Interne. Procesul instructiv-educativ se realizează pe parcursul unui an, forma de învăţământ cu frecvenţă. Asigură absolvenţilor pregătirea în următoarele calificările:
subofiţer de pompieri şi protecţie civilă;
maistru militar auto.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Cerere inscriere Scoala Boldesti
Anexa nr. 2 – Declaratie de confirmare
Anexa nr. 3 – Probele si baremele pt verificarea aptitudinilor fizice
Anexa nr. 4 – Tabel rude
Anexa nr. 5 – Autobiografie
Anexa nr. 6 – Curriculum Vitaemodel europass

MODIFICARE ANUNŢŞef Serviciu I din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”

MODIFICARE ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC

A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

Yo. În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” cu nr. 12724 de 07.05.2018, ordinul IGSU cu nr. 34220 de 05.06.2018 şi OIS 109/18/I-AR din 17.07.2018, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (según sea apropiado) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (Dependiendo provisto con colonelcy,,ro,- Logística de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro,entre los agentes que participaron en las unidades militares del Ministerio del Interior que cumplan con las condiciones establecidas por orden del Ministro del Interior,,ro,Los temas bibliografía,,it,MODELOS DE DOCUMENTOS,,ro,para llenar vacantes comandante cabina desprendimiento,,ro,Lt. establecer de acuerdo con el grado de,,ro,coronel,,en,- cuerpo de bomberos Ineu de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Tematica si bibliografia de studiu
Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concurs
Anexa nr. 3 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Anexa nr. 4 – Acordul privind înregistrarea audio-video a probei de concurs
Anexa nr. 5 –Curriculum Vitaemodel europass

GRILA DE EVALUARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC


REZULTATE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC


ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” cu nr. 12724 de 07.05.2018 şi ordinul IGSU cu nr. 34220 de 05.06.2018, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (según sea apropiado) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (Dependiendo provisto con colonelcy,,ro,- Logística de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro,entre los agentes que participaron en las unidades militares del Ministerio del Interior que cumplan con las condiciones establecidas por orden del Ministro del Interior,,ro,Los temas bibliografía,,it,MODELOS DE DOCUMENTOS,,ro,para llenar vacantes comandante cabina desprendimiento,,ro,Lt. establecer de acuerdo con el grado de,,ro,coronel,,en,- cuerpo de bomberos Ineu de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Tematica si bibliografia de studiu
Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concurs
Anexa nr. 3 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Anexa nr. 4 – Acordul privind înregistrarea audio-video a probei de concurs
Anexa nr. 5 –Curriculum Vitaemodel europass

AVISO ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO ADMISIÓN FACULTAD DE BOMBAS,,ro,TABLA NOMINAL con los resultados finales obtenidos por los candidatos en el concurso para la plaza vacante de Jefe Técnico NCO de las comunicaciones de Servicios y tecnología de la información - Información Departamento de Tecnología de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" Arad County,,ro,TABLA CENTRALIZADOR con los resultados finales obtenidos por los candidatos,,ro,a la competencia organizada para llenar el puesto vacante de oficial especialista I,,ro,Patrimonio inmobiliario,,ro,TABLA CENTRALIZADOR con los resultados de la prueba escrita por los candidatos,,ro

ANUNŢ – privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2018

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş”al judeţului Arad

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele finale obtinute de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de ofiter specialist I – Servicios Logísticos / Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute la testul scris de catre candidatii, concurso organizado con el fin de llenar el puesto vacante de Jefe Técnico NCO en el Comunicaciones y Tecnología de la Información de servicio - Tecnología de la Información Departamento de Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" Arad County,,ro,AVISO en la prueba escrita del concurso organizado el apoyo oficial de vacante en el especialista de la logística I - Departamento de Propiedad Herencia Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" Arad County,,ro

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute la testul scris de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de ofiter specialist I – Servicios Logísticos / Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

AVISO en la prueba escrita del concurso organizado apoyo vacante NCO Jefe de Servicio Técnico en Comunicaciones y Tecnología de la Información - Tecnología de la Información Departamento de Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" Arad County,,ro,EVALUACIÓN DE RESULTADOS EJECUTIVO FÍSICO OFICIAL ESPECIALISTA POST VACANTE EN EL SERVICIO DE LOGÍSTICA,,ro,COMPARTIMENTO IMOBILIAR PATRIMONIU,,ro,RESULTADOS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FÍSICO POST VACANTE SUBPARTIR PRINCIPAL TÉCNICO SCTI,,ro,GRÁFICOS CON REPLANIFICACIÓN de la prueba de educación física,,ro,Ruta práctica-aplicativa para llenar el puesto vacante de oficial especialista I dentro del Servicio Logístico,,ro,RETORNO,,ro

REZULTATE EVALUARE PERFORMANTE FIZICE POST VACANT OFITER SPECIALIST I DIN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC – COMPARTIMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR

REZULTATE EVALUARE PERFORMANTE FIZICE POST VACANT SUBOFITER TEHNIC PRINCIPAL SCTI

GRAFICUL cu REPLANIFICAREA desfasurarii probei de educatie fizica – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de ofiter specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

REVENIRE – Lista de candidatos registrados para la vacante de empleo del oficial especialista I del Servicio de Logística,,ro,Patrimonio inmobiliario que NO CUMPLE las condiciones de participación en el concurso,,ro,Lista de candidatos para la competencia para ocupar el puesto vacante como director técnico del Servicio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones,,ro,División de Tecnología de la Información NO CUMPLIENDO las condiciones para participar en el concurso,,ro,LA ETAPA GRÁFICA DEL EXAMEN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,,ro,Ruta práctica-aplicativa para llenar el puesto vacante de oficial especialista I dentro del Servicio Logístico,,ro, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

REVENIRE – Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Compartimentul Tehnologia Informaţiei care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

GRAFICUL de desfăşurare a probei de educaţie fizică – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

GRAFICUL de desfăşurare a probei de educaţie fizică – Ruta práctica-aplicativa para cubrir vacantes como director técnico del Servicio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones,,ro,Tecnología de la información,,ro,Lista de candidatos que NO CUMPLEN las condiciones para participar en el concurso organizado para ocupar el puesto vacante del Oficial Jurídico de la Inspección de Situaciones de Emergencia,,ro,del condado de Arad,,ro,por clasificación directa,,ro,RESULTADOS DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS,,ro,ANUNCIO,,ro,Gráfico y lugar de celebración del Concurso de Asesoría Jurídica en la Inspección de Situación de Emergencia de,,ro,condado de Arad está cambiando en consecuencia,,ro,AVISO CONCURSOS DE CAMBIO GRÁFICO,,ro,Vuelve en parte al anuncio registrado sin,,ro – Compartimentul Tehnologia Informaţiei

Lista candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Ofiţer-consilier juridic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldis” al Judeţului Arad, prin încadrare directă

Lista de candidatos registrados para la vacante de empleo del oficial especialista I del Servicio de Logística,,ro,Patrimonio inmobiliario que NO CUMPLE las condiciones de participación en el concurso,,ro,Lista de candidatos para la competencia para ocupar el puesto vacante como director técnico del Servicio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones,,ro,División de Tecnología de la Información NO CUMPLIENDO las condiciones para participar en el concurso,,ro,LA ETAPA GRÁFICA DEL EXAMEN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,,ro,Ruta práctica-aplicativa para llenar el puesto vacante de oficial especialista I dentro del Servicio Logístico,,ro, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Compartimentul Tehnologia Informaţiei care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA

ANUNT – Graficul şi locul de desfăşurare al concursului consilier juridic la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
judeţului Arad se modifică astfel:

ANUNT MODIFICARE GRAFIC CONCURS – Se revine în parte la anunţul înregistrat la nr. 989813 de 28.12.2017 sobre el llenado del puesto vacante de Oficial Especialista I del Servicio de Logística - Departamento de Patrimonio Inmobiliario,,ro,se cambia en consecuencia,,ro,sobre la vacante del principal suboficial técnico del Servicio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Tecnología de la información,,ro,NOTIFICAR PRUEBAS PSICOLÓGICAS,,ro,CONCERTAS DE NOTIFICACIÓN,,ro,Ofiţer especialista I,,en,Asesor legal,,ro,con reclutamiento de personas que cumplen con los requisitos legales,,ro,los criterios y requisitos específicos para la vacante,,ro,De conformidad con las disposiciones de la Ley no,,ro,Orden del Ministro del Interior no,,ro,sobre la actividad de gestión de recursos humanos en las unidades militares de M.A.I.,,ro, se modifică astfel:

ANUNT MODIFICARE GRAFIC CONCURS – Se revine în parte la anunţul înregistrat la nr. 989815 de 28.12.2017 privind ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei, se modifică astfel:

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA

ANUNŢ CONCURS: Ofițer specialist I (Consilier juridic), prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant!!!

A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 el Estatuto de los militares, con las modificaciones posteriores, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. con las modificaciones posteriores, de la Orden del Inspector General de la Inspección General de Situaciones de Emergencia sin,,ro,y las disposiciones de la dirección IGSU no,,ro,organiza un concurso para ocupar el puesto vacante como Oficial Especialista I del Servicio de Logística - Departamento de Patrimonio Inmobiliario,,ro,provisto con el rango máximo de coronel,,ro,ACCESORIOS,,ro,organiza una competencia para cubrir la vacante para el puesto de Oficial Técnico Jefe del Servicio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Tecnología de la información,,ro,RESULTADOS DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS,,ro,Cambiar la ADMISIÓN EN ENERO,,ro,Vuelve en parte al anuncio registrado sin,,ro. 201260 de 06.12.2017 şi prevederile adresei IGSU nr. 201498 de 14.12.2017, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, prevazuta cu gradul maxim de colonel, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
Anexa nr. 10

A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro


În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 el Estatuto de los militares, con las modificaciones posteriores, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. con las modificaciones posteriores, de la Orden del Inspector General de la Inspección General de Situaciones de Emergencia sin,,ro,y las disposiciones de la dirección IGSU no,,ro,organiza un concurso para ocupar el puesto vacante como Oficial Especialista I del Servicio de Logística - Departamento de Patrimonio Inmobiliario,,ro,provisto con el rango máximo de coronel,,ro,ACCESORIOS,,ro,organiza una competencia para cubrir la vacante para el puesto de Oficial Técnico Jefe del Servicio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Tecnología de la información,,ro,RESULTADOS DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS,,ro,Cambiar la ADMISIÓN EN ENERO,,ro,Vuelve en parte al anuncio registrado sin,,ro. 201260 de 06.12.2017 şi prevederile adresei IGSU nr. 201503 de 14.12.2017, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Citeste mai departe…..

ANEXE

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
Anexa nr. 10

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018 -3-

Se revine în parte la anunțul înregistrat la nr. 907758 de 19.10.2017 sobre la admisión a la Escuela de Alguaciles de Bomberos y Protección Civil "Pavel Zăgănescu" Boldeşti,,ro,Sesión de enero,,ro,y está cambiando en consecuencia,,ro,Basado en las disposiciones de OMAI no,,ro,con respecto a la actividad de gestión de recursos humanos en las unidades militares del Ministerio del Interior, la Notificación no,,ro,ANUNCIA PRUEBAS PSICOLÓGICAS,,ro,Basado en las disposiciones de OMAI no,,ro,con respecto a la modificación y finalización de OMAI no,,ro,con respecto a la actividad de gestión de recursos humanos en las unidades militares del Ministerio del Interior y la terminación de la aplicabilidad de algunas disposiciones del OMAI no.,,ro,con respecto a las actividades de educación física y deportes en MAI, el anuncio se modifica,,ro,al ingresar en la Escuela de Suboficial de Bomberos y Protección Civil,,ro,Pavel Zaganescu,,ro,Boldesti,,ro – sesiunea ianuarie 2018, și se modifică astfel:

Citeste mai departe…..

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018 -2-

În baza prevederilor OMAI nr. 177 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne se modifică Anunțul cu nr. 907758 de 19.10.2017 sobre la admisión a la Escuela de Alguaciles de Bomberos y Protección Civil "Pavel Zăgănescu" Boldeşti,,ro,Sesión de enero,,ro,y está cambiando en consecuencia,,ro,Basado en las disposiciones de OMAI no,,ro,con respecto a la actividad de gestión de recursos humanos en las unidades militares del Ministerio del Interior, la Notificación no,,ro,ANUNCIA PRUEBAS PSICOLÓGICAS,,ro,Basado en las disposiciones de OMAI no,,ro,con respecto a la modificación y finalización de OMAI no,,ro,con respecto a la actividad de gestión de recursos humanos en las unidades militares del Ministerio del Interior y la terminación de la aplicabilidad de algunas disposiciones del OMAI no.,,ro,con respecto a las actividades de educación física y deportes en MAI, el anuncio se modifica,,ro,al ingresar en la Escuela de Suboficial de Bomberos y Protección Civil,,ro,Pavel Zaganescu,,ro,Boldesti,,ro – sesiunea ianuarie 2018, así:

Citeste mai departe…..

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018

In baza prevederilor OMAI nr. 144/2017 privind modificarea si completarea OMAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale MAI precum si incetarea aplicabilitatii unor dispozitii din OMAI nr. 154/2004 privind activitatile de educatie fizica si sport in MAI se modifica Anuntul 907758 de 19.10.2017 privind admiterea la Scoala de Subofiter de Pompieri si Protectie Civila “Pavel Zaganescu” Boldesti – sesiunea ianuarie 2018, así:

Citeste mai departe…..

Descargar el Anexo n. ° 3 ^ 2 para OMAI no,ro. 177/2016

A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei – pentru a participa la concursul de admitere sesiunea a II-a organizată în în perioada 18 -26.09.2017 de către Academia Tehnică Militară pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE INSTITUTII DE INVATAMANT ALE MAI

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, cu sediul în municipiul Arad, strada Andrei Șaguna, no. 66-72, județul Arad, organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională superioară pentru postul de muncitor calificat II (zugrav) - Equipo del mantenimiento y reparación de edificios Patrimonio Departamento de Propiedad,,ro,dentro de Logística,,ro,Consiste en el examen será una prueba práctica,,ro,La tabla con los resultados finales del concurso para el cargo de comandante del destacamento de bomberos Ineu,,ro,Tabla de los resultados obtenidos en la posición de jefe de destacamento - bomberos Ineu de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro – din cadrul Serviciului Logistic. Examenul va consta în susținerea unei probe practice.Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşament de pompieri IneuTabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament – Detaşamentul de pompieri Ineu din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului AradA k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului Arad.

Citeste mai departe…..


Lista finală cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului AradLista finală cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului AradA k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (según sea apropiado) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu (Dependiendo provisto con colonelcy,,ro,- Logística de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro,entre los agentes que participaron en las unidades militares del Ministerio del Interior que cumplan con las condiciones establecidas por orden del Ministro del Interior,,ro,Los temas bibliografía,,it,MODELOS DE DOCUMENTOS,,ro,para llenar vacantes comandante cabina desprendimiento,,ro,Lt. establecer de acuerdo con el grado de,,ro,coronel,,en,- cuerpo de bomberos Ineu de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTEA k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (según sea apropiado) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Comandant detaşament (funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel) – Detaşamentul de pompieri Ineu din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTELos resultados de la tabla en el concurso para el puesto de Jefe del Servicio de Formación para la intervención y la resistencia de la comunidad en la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,La tabla con los resultados finales del concurso para el cargo de Director Adjunto del Centro de Operaciones Centro Operativo de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,La tabla con los resultados finales del concurso para el cargo de comandante adjunto del destacamento de bomberos Sebiş,,ro


Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Adjunct şef centru operaţional din cadrul Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului AradTabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Locţiitor comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de pompieri SebişTabla de resultados a concurso para la posición del centro adjunto jefe de operaciones,,ro,Centro Operativo de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,Tabla de resultados a concurso para el cargo de subcomandante del Destacamento,,ro,Cuerpo de bomberos Sebiş de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,Inspección General de Emergencias con sede en St.,,ro,Banu Dumitrache,,ro,nr.48,,pl,sector,,en,Bucarest,,ro,organiza un concurso para el cargo de Especialista Oficial II de,,ro,Instructor ISU Deportes en Vrancea,,ro,calarasi,,ro,Bistrita-Nasaud,,ro,Mures,,ro,Gorj,,ro – Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Locţiitor Comandant Detaşament – Detaşamentului de Pompieri Sebiş din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu sediul în str. Banu Dumitrache, nr.48, sector 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor Sportiv în cadrul ISU Vrancea, Timis, Călăraşi, Bistriţa-Năsăud, Suceava, bihor, Tulcea, Constanţa, Mureş, Hunedoara, Gorj, covasna,,ro,botosani,,ro,harghita,,ro,Caras-Severin,,ro,Giurgiu,,ro,por el reclutamiento de fuentes internas,,ro,haciendo pasar OT / agentes en el cuerpo no comisionado,,ro,el cumplimiento de las condiciones legales recogidos en la Ley,,ro,La tabla con los resultados finales del concurso para llenar vacantes cabina I Jefe del Servicio de Inspección de Comunicaciones y Tecnología de la Información para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,Tabla de resultados del concurso para llenar vacantes cabina I Jefe del Servicio de Inspección de Comunicaciones y Tecnología de la Información para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro, Bacău, Botoşani, Harghita, alemán, Caraş-Severin, Brasov, Arad, Giurgiu, prin recrutare din sursă internă, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, care îndeplinesc condiţii legale prevăzute de Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Citeste mai departe…..


Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele obţinute cu ocazia recorectării interviului structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen de la posición de liderazgo vacante Jefe I - Formación Servicio de Intervención y Comunidades de resiliencia dentro de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" del condado de Arad con el reclutamiento entre los agentes que participaron en las unidades militares del Ministerio del Interior cumplan las condiciones en órdenes del Ministro del interior,ro.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Resurse Umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Locţiitor comandant detaşament (funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel) din cadrul Detaşamentului de pompieri Sebiş cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen de conducción para el cargo de Jefe Adjunto centro operativo vacante del Centro Operativo de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County con el reclutamiento de fuentes internas,,ro,Tabla con resultados probados entrevista estructurada sobre temas profesionales en el concurso para el cabezal de inspección cabina vacía de la Inspección de Prevención y Prevención de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


Tabel cu rezultatele obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

La tabla con los resultados finales obtenidos en el concurso para el puesto de Jefe del Servicio de Formación para la intervención y la resistencia de la comunidad en la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,Los resultados de la tabla en el concurso para el puesto de Jefe del Servicio de Formación para la intervención y la resistencia de la comunidad,,ro,La tabla con los resultados finales obtenidos en la competencia por la posición de Jefe de Operaciones Centro I de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef serviciu din cadrul Serviciu Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Centru Operaţional I din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabla de los resultados obtenidos en la posición de Jefe de Operaciones Centro I de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,La tabla con los resultados finales obtenidos en el concurso de la posición del comandante del destacamento bomberos Sebiş,,ro,La tabla con los resultados finales obtenidos en el concurso de la posición del comandante del destacamento I Bomberos Arad,,ro,Tabla de resultados a concurso para el cargo de comandante del destacamento de bomberos Sebiş,,ro

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sebiş

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament I din cadrul Detaşamentului de Pompieri Arad

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sebiş

Tabla de los resultados obtenidos en la posición de jefe de destacamento del cuerpo de bomberos que Arad,,ro,Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres,,ro,por las instituciones educativas militares del Ministerio de Defensa Nacional para las necesidades del Ministerio del Interior en virtud del Anexo,,ro,este anuncio,,ro,MODELOS DE DOCUMENTOS MND,,ro,Arad County recluta candidatos - todos los hombres - a participar en los exámenes de ingreso, celebrada en,,ro,las siguientes instituciones educativas militares del Ministerio del Interior,,ro,FACULTAD DE FUEGO =,,ro,lugares tales,,ro

A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

Inspección para Situaciones de Emergencia ,, Vasile Goldis ,, al judeţului Arad recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei 1 - Para participar en las competiciones organizadas en la admisión 2017 de către instituţiile de învăţământ militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne conform anexei nr. 3 la prezentul anunţ.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE MApN


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

Inspección para Situaciones de Emergencia ,, Vasile Goldis ,, al judeţului Arad recrutează candidaţi – numai bărbaţi – pentru a participa la concursurile de admitere organizate în anul 2017 de către următoarele instituţii de învăţământ militare ale Ministerului Afacerilor Interne :
FACULTATEA DE POMPIERI = 35 de locuri astfel: 33 asientos para Inspección General para Situaciones de Emergencia,,ro,lugar ptr,,ro,lugar para el Departamento General y Logística,,ro,lugar SIE,,ro,para llenar vacantes cabina Cabeza I,,ro,- Servicio de Informática de la Inspección para Situaciones de Emergencia y Comunicaciones "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro,- Dirección General de Recursos Humanos de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro,Anuncio n Volver,,ro (en el que 1 loc ptr. Etnia Română), 1 loc pentru Direcţia Generală Logistică şi 1 loc pentru Serviciul de Informaţii Externe.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE INSTITUTII DE INVATAMANT ALE MAI


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

Yo. În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (según sea apropiado) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (Dependiendo provisto con colonelcy,,ro,- Logística de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro,entre los agentes que participaron en las unidades militares del Ministerio del Interior que cumplan con las condiciones establecidas por orden del Ministro del Interior,,ro,Los temas bibliografía,,it,MODELOS DE DOCUMENTOS,,ro,para llenar vacantes comandante cabina desprendimiento,,ro,Lt. establecer de acuerdo con el grado de,,ro,coronel,,en,- cuerpo de bomberos Ineu de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTE


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen (según sea apropiado) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (Dependiendo provisto con colonelcy,,ro,- Logística de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro,entre los agentes que participaron en las unidades militares del Ministerio del Interior que cumplan con las condiciones establecidas por orden del Ministro del Interior,,ro,Los temas bibliografía,,it,MODELOS DE DOCUMENTOS,,ro,para llenar vacantes comandante cabina desprendimiento,,ro,Lt. establecer de acuerdo con el grado de,,ro,coronel,,en,- cuerpo de bomberos Ineu de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Condado de Arad con el reclutamiento de fuentes internas,,ro) – Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTE

Revenire anunt nr. 902958 de 11.05.2017


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen de conducción para el cargo de Jefe de Prevención de vacantes e Inspección de la Inspección para Situaciones de Emergencia fuente interna "Vasile Goldiş" Arad Condado de contratación entre los agentes que participaron en las unidades militares del Ministerio del Interior,,ro,examen de conducción para el cargo de Jefe de Operaciones Center I vacante dentro de la Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County con el reclutamiento entre los agentes que participaron en las unidades militares del Ministerio del Interior que cumplan con las condiciones establecidas por orden del Ministro del Interior,,ro

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Centru Operaţional I din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen de conducción para el puesto dejado vacante jefe de destacamento del cuerpo de bomberos Sebiş con el reclutamiento entre los agentes que participaron en las unidades militares del Ministerio del Interior que cumplan con las condiciones establecidas por orden del Ministro del Interior,,ro,examen de conducción para la posición vacante jefe de destacamento del cuerpo de bomberos que Arad con el reclutamiento entre los agentes que participaron en las unidades militares del Ministerio del Interior cumpla las condiciones establecidas por orden del Ministerio del Interior,,ro,Informe de la participación del concurso,,ro.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


A k i p,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County recluta candidatos - hombres y mujeres - a participar en la sesión de admisión II organizó durante,,ro,la Academia Técnica Militar para las necesidades del Ministerio del Interior,,ro,leer más,,ro,Modelos de documentos pueden instituciones educativas,,ro,Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldiş" Arad County,,ro,basado en Arad,,ro,calle Andrei Şaguna,,ro,Arad,,ro,organiza el examen de ascenso al alto nivel profesional para el puesto de experto II,,ro,pintor,,ro

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspección para Situaciones de Emergencia "Vasile Goldis" del Condado de Arad, cu sediul în municipiul Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Comandant detaşament I din cadrul Detaşamentului de pompieri Arad cu recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Citeste mai departe…..

MODELE DOCUMENTE


MODELE DOCUMENTE

Raport participare concurs
Comunicado confirmando el conocimiento y la aceptación de las condiciones de contratación,,ro,modelo CV,,en,Acuerdo de registro de AV,,ro,horario,,ro,La solicitud de admisión a la Escuela de Suboficiales de incendios y protección civil "Pavel Zăgănescu" Boldesti,,ro,La solicitud de admisión a la Academia de Policía "Alexandru Ioan Cuza" - educación en el tiempo,,ro,compromiso,,ro,Comunicado confirmando el conocimiento y la aceptación de las condiciones de contratación,,ro,- Las muestras y las escalas para comprobar el estado físico de los candidatos para la admisión en las instituciones educativas poseen,,ro
Model CV
Acord inregistrare AV


MODELE DOCUMENTE INSTITUTII DE INVATAMANT ALE MAI

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
– Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – învăţământ cu frecvenţă;
– Anexa nr. 3 – Angajament;
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, y en el Ministerio de Defensa Nacional de la formación de especialistas para el Ministerio del Interior,,ro,Tabla familiares nominales candidato marido / esposa candidato,,ro,- Directrices para la preparación de la autobiografía,,ro,- CV,,en,- Asientos otra institución educativa aprobada que educa al personal del Ministerio del Interior en la escuela / universidad,,ro,La solicitud de la prueba de acceso,,ro;
– Anexa nr. 6 – Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV


MODELE DOCUMENTE MApN

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
– Anexa nr. 2 – Angajament;
– Anexa nr. 3 – Numărul de locuri aprobate la alte instituţii de învăţământ care şcolarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne în anul şcolar /universitar 2017-2018
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, y en el Ministerio de Defensa Nacional de la formación de especialistas para el Ministerio del Interior,,ro,Tabla familiares nominales candidato marido / esposa candidato,,ro,- Directrices para la preparación de la autobiografía,,ro,- CV,,en,- Asientos otra institución educativa aprobada que educa al personal del Ministerio del Interior en la escuela / universidad,,ro,La solicitud de la prueba de acceso,,ro;
– Anexa nr. 6 – Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV


MODELE DOCUMENTE MApN

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere;
– Anexa nr. 2 – Angajament;
– Anexa nr. 3 – Numărul de locuri aprobate la alte instituţii de învăţământ care şcolarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne în anul şcolar /universitar 2017-2018
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, y en el Ministerio de Defensa Nacional de la formación de especialistas para el Ministerio del Interior,,ro,Tabla familiares nominales candidato marido / esposa candidato,,ro,- Directrices para la preparación de la autobiografía,,ro,- CV,,en,- Asientos otra institución educativa aprobada que educa al personal del Ministerio del Interior en la escuela / universidad,,ro,La solicitud de la prueba de acceso,,ro;
– Anexa nr. 6 – Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV