Carriera

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I – Serviciu Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I – Serviciu Resurse Umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane susținut în data de 17.12.2018

Lista cu candidatii declarati APT PSIHOLOGIC la testarea psihologica in vederea participarii la concursul de admitere la Scoala de subofiteri pompieri si protectie civila “Pavel Zaganescu” Boldesti

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de conducere de Adjunct Şef Inspecţie de Prevenire din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional susținut în data de 16.12.2018

Tabel cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane susținut în data de 17.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor susținut în data de 15.12.2018

Tabel cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional susținut în data de 16.12.2018

Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire susținut în data de 14.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor susținut în data de 15.12.2018

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire susținut în data de 14.12.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de conducere de Comandant Secţie din cadrul Secţiei de Pompieri Bârzava,care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs conform condiţiilor din anunţul de concurs cu nr. 511583 di 26.11.2018

Anunt privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Compartimentul Misiuni Protecţie CivilăCBRN a Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Compartimentul Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susținerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Structurii de Securitate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

ANUNŢ privind susținerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist II -Compartimentul Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510898 di 09.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul Compartimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510942 di 12.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul compartimentului Formare Profesională a Serviciului Resurse Umane, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510899 di 09.11.2018

Lista cu candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de execuție Ofițer specialist II din cadrul Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Structurii de Securitate, care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs conform condițiilor din anunțul de concurs cu nr. 510897 di 09.11.2018

ANUNŢ IMPORTANT MODIFICARE DATĂ FINALĂ DEPUNERE DOCUMENTE CONSTITUTIVE DOSARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN SURSA EXTERNA

RISULTATI TEST PSICOLOGICI CONTEST DI OCCUPAZIONE AL DI FUORI DEI PUNTI FONTE,ro

ANUNŢ CONCURSURI IN VEDEREA OCUPARII UNOR POSTURI DE CONDUCERE VACANTE, CU RECRUTARE DIN SURSA INTERNA

Responsabile del servizio I del servizio Risorse umane,,ro,Tema e bibliografia Responsabile del servizio I,,ro,Vice capo del servizio di ispezione preventiva all'ispezione di prevenzione,,ro,Tema e bibliografia Ispettore capo della prevenzione,,ro,Sezione comandante della sezione dei vigili del fuoco,,ro,Tema e bibliografia Sezione comandante,,ro,dichiarazione,,ro,AVVISO AMMISSIONE PROVE PSICOLOGICHE La scuola per infermieri antincendio "Pavel Zăgănescu",,ro,A N U N Ţ I M P O R T A N T,,en
Tematica si bibliografia Sef serviciu I

Adjunct şef inspecţie de prevenire din cadrul Inspecţiei de Prevenire
Tematica si bibliografia Adjunct şef inspecţie de prevenire

Comandant secţie din cadrul Secţiei de pompieri Bârzava
Tematica si bibliografia Comandant secţie

MODELE DOCUMENTE

Anexa nr. 2 – richiesta di registrazione
Anexa nr. 3 – Modello CV
Anexa nr. 4 – Declaratie

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – sesiunea ianuarie 2019

A N U N Ţ I M P O R T A N T
Modificare dată susținere probă de concurs „test scris” pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de execuție vacant de ofițer specialist II din cadrul compatrimentului Control și Activități Preventive a Inspecției de Prevenire

REVENIRE ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA CONCURSURI OCUPARE POSTURI DIN SURSA EXTERNA

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA CONCURSURI OCUPARE POSTURI DIN SURSA EXTERNA

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul compartimentului Control și Activități Preventive –Inspecția de Prevenire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 Statuto dei militari, con successive modifiche, Ordine del ministro degli Interni n. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., con successive modifiche, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, strada Andrei Şaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, relativo alla posizione di ufficiale specializzato II nel dipartimento Controllo e attività preventive - Ispezione preventiva,,ro,una funzione con il grado di tenente,,ro,alla posizione,,ro,dallo stato di organizzazione dell'ispettorato delle situazioni di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,bibliografia e il tema Controllo e attività preventive,,ro,- Domanda di iscrizione,,ro,- Modello CV,,en,Master autobiografia,,ro,- Dichiarazione,,ro,- Dichiarazione Psiho,,ro,A N U N E Occupazione Concorso post ufficiale specializzato II del dipartimento Risorse umane,,ro,Formazione professionale,,ro,come l'ufficiale specialista II del dipartimento Risorse umane,,ro,una funzione con il grado di tenente colonnello,,ro, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 37 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, i criteri e i requisiti specifici per il posto vacante,,ro,In conformità con le disposizioni della legge n,,ro,Ordine del Ministro degli interni n,,ro,per quanto riguarda l'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari di M.A.I.,,ro,dell'Ordine dell'Ispettorato Generale dell'Ispettorato Generale per le situazioni di emergenza con n,,ro,e le disposizioni dell'indirizzo IGSU n,,ro,organizza concorso per il posto di posto vacante delegato per la funzione della Logistica Specialist I - Heritage Property Department,,ro,fornito con il massimo rango di colonnello,,ro,ALLEGATI,,ro,Allegato n,,ro.

Per saperne di più…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica Control și Activități Preventive
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – pannello tabella
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane, Compartimentul Formare Profesionala

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 Statuto dei militari, con successive modifiche, Ordine del ministro degli Interni n. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., con successive modifiche, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane, Compartimentul Formare Profesionala, funcţie prevăzută cu grad de locotenent colonel, alla posizione,,ro,dallo stato di organizzazione dell'ispettorato delle situazioni di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,bibliografia e temi,,ro,A N U N E Occupazione Gara Ufficiale specializzato II della Divisione delle missioni di protezione civile del Centro operativo,,ro,Ispettorato delle situazioni di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,Andrei Şaguna street no,,ro,come ufficiale specialista II della divisione delle missioni di protezione civile del Centro operativo,,ro,dallo stato di organizzazione dell'ispettorato delle situazioni di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,bibliografia e tema CMPC,,ro 99 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, i criteri e i requisiti specifici per il posto vacante,,ro,In conformità con le disposizioni della legge n,,ro,Ordine del Ministro degli interni n,,ro,per quanto riguarda l'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari di M.A.I.,,ro,dell'Ordine dell'Ispettorato Generale dell'Ispettorato Generale per le situazioni di emergenza con n,,ro,e le disposizioni dell'indirizzo IGSU n,,ro,organizza concorso per il posto di posto vacante delegato per la funzione della Logistica Specialist I - Heritage Property Department,,ro,fornito con il massimo rango di colonnello,,ro,ALLEGATI,,ro,Allegato n,,ro.

Per saperne di più…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica Formare profesionala
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – pannello tabella
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

A N U N Ţ concurs ocupare post ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 Statuto dei militari, con successive modifiche, Ordine del ministro degli Interni n. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., con successive modifiche, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș” al județului Arad, con sede in Arad, strada Andrei Șaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Misiuni Protecție Civilă a Centrului Operațional, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 25 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș” al județului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, i criteri e i requisiti specifici per il posto vacante,,ro,In conformità con le disposizioni della legge n,,ro,Ordine del Ministro degli interni n,,ro,per quanto riguarda l'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari di M.A.I.,,ro,dell'Ordine dell'Ispettorato Generale dell'Ispettorato Generale per le situazioni di emergenza con n,,ro,e le disposizioni dell'indirizzo IGSU n,,ro,organizza concorso per il posto di posto vacante delegato per la funzione della Logistica Specialist I - Heritage Property Department,,ro,fornito con il massimo rango di colonnello,,ro,ALLEGATI,,ro,Allegato n,,ro.

Per saperne di più…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica CMPC
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – pannello tabella
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

Concorso di occupazione a N U N E in qualità di specialista II Specialista all'interno della struttura di sicurezza - Componente di sicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,,ro,relativo alla posizione di ufficiale specialista II della struttura di sicurezza - Componente di sicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,,ro,bibliografia e temi CSTIC,,ro,Tabella con i risultati finali del concorso per il posto di capo I della logistica Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Contea di Arad,,ro,AMMISSIONE GENNAIO,,ro

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 Statuto dei militari, con successive modifiche, Ordine del ministro degli Interni n. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., con successive modifiche, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, strada Andrei Şaguna nr. 66 – 72, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel, la poziția 53 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, i criteri e i requisiti specifici per il posto vacante,,ro,In conformità con le disposizioni della legge n,,ro,Ordine del Ministro degli interni n,,ro,per quanto riguarda l'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari di M.A.I.,,ro,dell'Ordine dell'Ispettorato Generale dell'Ispettorato Generale per le situazioni di emergenza con n,,ro,e le disposizioni dell'indirizzo IGSU n,,ro,organizza concorso per il posto di posto vacante delegato per la funzione della Logistica Specialist I - Heritage Property Department,,ro,fornito con il massimo rango di colonnello,,ro,ALLEGATI,,ro,Allegato n,,ro.

Per saperne di più…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – bibliografie si tematica CSTIC
Anexa nr. 2 – Cerere de inscriere
Anexa nr. 3 – Model CV
Anexa nr. 4 – Indrumator autobiografie
Anexa nr. 5 – pannello tabella
Anexa nr. 6 – Declaratie 1
Anexa nr. 7 – Declaratie 2
Anexa nr. 8 – Declaratie Psiho

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciu I din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2019

Ispettorato per situazioni di emergenza ,,Vasile Goldiş "della contea di Arad recluta candidati - solo uomini - per partecipare al concorso di ammissione organizzato nella sessione di gennaio,,ro,dai CUCCIOLI E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CIVILE,,ro,PAVEL ZĂGĂNESCU "BOLDEŞTI,,ro,PRAHOVA,,ro,LA SCUOLA DI POMPIES E PROTEZIONE CIVILE,,ro,PRAHOVA è un istituto di istruzione militare post-militare,,ro,all'interno della struttura del Ministero degli affari interni,,ro,Il processo istruttivo-educativo ha luogo in un anno,,ro,la forma di educazione con frequenza,,ro,Fornisce ai laureati le seguenti qualifiche,,ro,Vigili del fuoco non commissionati e protezione civile,,ro 2019 de către ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI / PRAHOVA:
ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI / PRAHOVA este o instituţie de învăţământ militar postliceal, aflată în structura Ministerului Afacerilor Interne. Procesul instructiv-educativ se realizează pe parcursul unui an, forma de învăţământ cu frecvenţă. Asigură absolvenţilor pregătirea în următoarele calificările:
– subofiţer de pompieri şi protecţie civilă;
– maestro militare militare,,ro,Modulo di domanda Boldesti School,,ro,- Dichiarazione di conferma,,ro,- Campioni e scale per la verifica della forma fisica,,ro,- autobiografia,,de,- Curriculum Vitae,,id,modello europass,,en,AVVISO DI MODIFICA,,ro,Capo del servizio I del servizio di logistica dell'ispettorato delle situazioni di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,PROVA DI AMMISSIONE RISULTATI PSICOLOGICO NCO Scuola Fuoco e Protezione Civile "Paolo Zăgănescu",,ro,Cambiamenti annunciati concorso per coprire vacante gestione posizione SEF servizio all'interno Logistica,,ro,Memorandum su "Approvazione dello sblocco delle posizioni vacanti di gestione nel Ministero degli Affari interni" al n.,,ro,il numero d'ordine IGSU,,ro.

Per saperne di più…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Cerere inscriere Scoala Boldesti
Anexa nr. 2 – Declaratie de confirmare
Anexa nr. 3 – Probele si baremele pt verificarea aptitudinilor fizice
Anexa nr. 4 – pannello tabella
Anexa nr. 5 – Autobiografie
Anexa nr. 6 – Curriculum Vitae – model europass

MODIFICARE ANUNŢ – Şef Serviciu I din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”

MODIFICARE ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC

Un k i p

Io. Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” cu nr. 12724 di 07.05.2018, ordinul IGSU cu nr. 34220 di 05.06.2018 e OIS 109/18 / I-AR di,,ro,Bibliografia tematica e di studio,,ro,- Richiesta di partecipare al concorso,,ro,- Dichiarazione che conferma la conoscenza e accetta le condizioni di assunzione,,ro,Accordo sulla registrazione audio-video del concorso,,ro,- Curriculum Vitae,,id,VALUTAZIONE DEI CONCORSI DI GRIDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SERVIZIO DI GUIDA DI GUIDA NEL SERVIZIO LOGISTICO,,ro,I RISULTATI SI INCONTRANO PER L'IMPIEGO DEL SERVIZIO LOGISTICO,,ro,e il numero di ordine IGSU,,ro,AVVISO FASE PSICOLOGICA AMMISSIONE FACOLTA 'DI POMPE,,ro 17.07.2018, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / examen (come appropriato) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (funcţie prevăzută cu gradul de colonel) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, di ufficiali nelle unità militari del Ministero degli Affari Interni che soddisfano le condizioni stabilite dagli ordini del Ministro degli Interni,,ro,Tematica si bibliografia,,it,MODELLI DI DOCUMENTI,,ro,per riempire il posto vacante del distaccamento comandante,,ro,funziona con il grado di tenente,,ro,colonnello,,en,- vigili del fuoco Ineu dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" di Arad County, con l'assunzione da fonti interne,,ro.

Per saperne di più…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Tematica si bibliografia de studiu
Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concurs
Anexa nr. 3 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Anexa nr. 4 – Acordul privind înregistrarea audio-video a probei de concurs
Anexa nr. 5 –Curriculum Vitae – model europass

GRILA DE EVALUARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC


REZULTATE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU I IN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC


ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”


Un k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” cu nr. 12724 di 07.05.2018 şi ordinul IGSU cu nr. 34220 di 05.06.2018, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / examen (come appropriato) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (funcţie prevăzută cu gradul de colonel) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, di ufficiali nelle unità militari del Ministero degli Affari Interni che soddisfano le condizioni stabilite dagli ordini del Ministro degli Interni,,ro,Tematica si bibliografia,,it,MODELLI DI DOCUMENTI,,ro,per riempire il posto vacante del distaccamento comandante,,ro,funziona con il grado di tenente,,ro,colonnello,,en,- vigili del fuoco Ineu dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" di Arad County, con l'assunzione da fonti interne,,ro.

Per saperne di più…..

ANEXE
Anexa nr. 1 – Tematica si bibliografia de studiu
Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concurs
Anexa nr. 3 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Anexa nr. 4 – Acordul privind înregistrarea audio-video a probei de concurs
Anexa nr. 5 –Curriculum Vitae – model europass

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA ADMITERE FACULTATEA DE POMPIERI

ANUNŢ – privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2018

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş”al judeţului Arad

TABELLA CENTRALIZZATORE con i risultati finali ottenuti dai candidati,,ro,al concorso organizzato per coprire il posto vacante di ufficiale specializzato I,,ro,Patrimonio immobiliare,,ro,TABELLA CENTRALIZZATORE con i risultati del test scritto dai candidati,,ro,concorso organizzato in modo da riempire il posto vacante di Chief Technical NCO nel Servizio Comunicazione e Information Technology - Information Technology Dipartimento Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Contea di Arad,,ro, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de ofiter specialist I – Logistica / Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute la testul scris de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de subofiţer tehnic principal în cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute la testul scris de catre candidatii, la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de ofiter specialist I – Logistica / Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

Avviso relativo alla prova scritta del concorso organizzato supporto ufficiale di posto vacante nella Logistica Specialist I - Patrimonio Dipartimento di Proprietà Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Contea di Arad,,ro,Avviso relativo alla prova scritta del concorso organizzato supporto vacante NCO Capo Servizio Tecnico in Comunicazioni e delle Tecnologie - Information Technology Dipartimento Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Contea di Arad,,ro,RISULTATI VALUTAZIONE PERFORMANCE FISICA POST VACANTE SPECIALIST OFFICER NEL SERVIZIO LOGISTICO,,ro

ANUNŢ privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal în cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

REZULTATE EVALUARE PERFORMANTE FIZICE POST VACANT OFITER SPECIALIST I DIN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC – VANO IMOBILIARE PATRIMONIU,,ro,RISULTATI VALUTAZIONE FISICA DELLE PRESTAZIONI POSTO VACANTE SOTTOVOCE TECNICO SCTI PRINCIPALE,,ro,GRAFICA CON REPLANIFICAZIONE del test di educazione fisica,,ro,Percorso pratico-applicativo per il riempimento del posto vacante di ufficiale specialista I all'interno del servizio logistico,,ro,RITORNO,,ro,Elenco dei candidati registrati per il posto vacante di specialista I del servizio di logistica,,ro,Patrimonio immobiliare che NON SODDISFA le condizioni per la partecipazione al concorso,,ro,Elenco dei candidati per il concorso per ricoprire la posizione vacante come direttore tecnico principale del servizio di comunicazione e tecnologia dell'informazione,,ro

REZULTATE EVALUARE PERFORMANTE FIZICE POST VACANT SUBOFITER TEHNIC PRINCIPAL SCTI

GRAFICUL cu REPLANIFICAREA desfasurarii probei de educatie fizica – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de ofiter specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

REVENIRE – Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

REVENIRE – Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Divisione Informatica non soddisfacente le condizioni per la partecipazione al concorso,,ro,LA TAPPA GRAFICA DELL'ESAME DELL'ISTRUZIONE FISICA,,ro,Percorso pratico-applicativo per il riempimento della posizione vacante dell'ufficiale specialista I all'interno del servizio logistico,,ro,Percorso pratico-applicativo per la copertura del posto vacante in qualità di direttore tecnico principale del servizio di comunicazione e tecnologia dell'informazione,,ro,Tecnologia dell'informazione,,ro,Lista dei candidati che non si qualificano per la partecipazione al concorso per riempire il posto vacante di agente consulente legale dell'Ispettorato per situazioni di emergenza,,ro,per valutazione diretta,,ro,ANNUNCIO,,ro

GRAFICUL de desfăşurare a probei de educaţie fizică – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar

GRAFICUL de desfăşurare a probei de educaţie fizică – traseu practic-aplicativ pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei

Lista candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Ofiţer-consilier juridic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldis” al Judeţului Arad, prin încadrare directă

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concurs

Lista cu candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării funcţiei vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Divisione Informatica non soddisfacente le condizioni per la partecipazione al concorso,,ro,LA TAPPA GRAFICA DELL'ESAME DELL'ISTRUZIONE FISICA,,ro,Percorso pratico-applicativo per il riempimento della posizione vacante dell'ufficiale specialista I all'interno del servizio logistico,,ro,Percorso pratico-applicativo per la copertura del posto vacante in qualità di direttore tecnico principale del servizio di comunicazione e tecnologia dell'informazione,,ro,Tecnologia dell'informazione,,ro,Lista dei candidati che non si qualificano per la partecipazione al concorso per riempire il posto vacante di agente consulente legale dell'Ispettorato per situazioni di emergenza,,ro,per valutazione diretta,,ro,ANNUNCIO,,ro

RISULTATI TEST PSICOLOGICI

ANUNT – Grafico e sede del concorso per consulenti legali presso l'Ispettorato della situazione di emergenza di,,ro,contea di Arad sta cambiando di conseguenza,,ro,AVVISO IL CONCORSO DEL CAMBIAMENTO GRAFICO,,ro,Ritorna in parte all'annuncio registrato al n,,ro,per quanto riguarda il riempimento della posizione vacante di Specialist Officer I del servizio logistico - Dipartimento del patrimonio immobiliare,,ro,è cambiato di conseguenza,,ro,per quanto riguarda la vacanza del principale sottufficiale tecnico del servizio di comunicazione e tecnologia dell'informazione - Tecnologia dell'informazione,,ro,NOTIFY TEST PSICOLOGICO,,ro,AVVISO CONCORSI,,ro,Specialista Ofiţer I,,en,Consulente legale,,ro,con il reclutamento di persone che soddisfano i requisiti legali,,ro
judeţului Arad se modifică astfel:

ANUNT MODIFICARE GRAFIC CONCURS – Se revine în parte la anunţul înregistrat la nr. 989813 di 28.12.2017 privind ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, se modifică astfel:

ANUNT MODIFICARE GRAFIC CONCURS – Se revine în parte la anunţul înregistrat la nr. 989815 di 28.12.2017 privind ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei, se modifică astfel:

ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA

ANUNŢ CONCURS: Ofițer specialist I (Consilier juridic), prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, i criteri e i requisiti specifici per il posto vacante,,ro,In conformità con le disposizioni della legge n,,ro,Ordine del Ministro degli interni n,,ro,per quanto riguarda l'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari di M.A.I.,,ro,dell'Ordine dell'Ispettorato Generale dell'Ispettorato Generale per le situazioni di emergenza con n,,ro,e le disposizioni dell'indirizzo IGSU n,,ro,organizza concorso per il posto di posto vacante delegato per la funzione della Logistica Specialist I - Heritage Property Department,,ro,fornito con il massimo rango di colonnello,,ro,ALLEGATI,,ro,Allegato n,,ro!!!

Un k i p

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 Statuto dei militari, con successive modifiche, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. con successive modifiche, ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu nr. 201260 di 06.12.2017 şi prevederile adresei IGSU nr. 201498 di 14.12.2017, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, prevazuta cu gradul maxim de colonel, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, i criteri e i requisiti specifici per il posto vacante,,ro,In conformità con le disposizioni della legge n,,ro,Ordine del Ministro degli interni n,,ro,per quanto riguarda l'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari di M.A.I.,,ro,dell'Ordine dell'Ispettorato Generale dell'Ispettorato Generale per le situazioni di emergenza con n,,ro,e le disposizioni dell'indirizzo IGSU n,,ro,organizza concorso per il posto di posto vacante delegato per la funzione della Logistica Specialist I - Heritage Property Department,,ro,fornito con il massimo rango di colonnello,,ro,ALLEGATI,,ro,Allegato n,,ro.

Per saperne di più…..

ANEXE

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
Anexa nr. 10

Un k i p


În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 Statuto dei militari, con successive modifiche, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. con successive modifiche, ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu nr. 201260 di 06.12.2017 şi prevederile adresei IGSU nr. 201503 di 14.12.2017, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, organizza un concorso per coprire il posto vacante per la posizione di Chief Technical Officer del servizio di comunicazione e tecnologia dell'informazione - Information Technology,,ro,RISULTATI DEI PROVE PSICOLOGICI,,ro,Cambia JANUARY ADMISSION,,ro,Ritorna in parte all'annuncio registrato al n,,ro,per quanto riguarda l'ammissione a "Pavel Zăgănescu" Scuola di fuoco e protezione civile Scuola giudiziaria Boldeşti,,ro,Sessione di gennaio,,ro,e sta cambiando di conseguenza,,ro,Sulla base delle disposizioni di OMAI n,,ro,per quanto riguarda l'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni, la comunicazione n,,ro,Sulla base delle disposizioni di OMAI n,,ro, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, i criteri e i requisiti specifici per il posto vacante,,ro,In conformità con le disposizioni della legge n,,ro,Ordine del Ministro degli interni n,,ro,per quanto riguarda l'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari di M.A.I.,,ro,dell'Ordine dell'Ispettorato Generale dell'Ispettorato Generale per le situazioni di emergenza con n,,ro,e le disposizioni dell'indirizzo IGSU n,,ro,organizza concorso per il posto di posto vacante delegato per la funzione della Logistica Specialist I - Heritage Property Department,,ro,fornito con il massimo rango di colonnello,,ro,ALLEGATI,,ro,Allegato n,,ro.

Per saperne di più…..

ANEXE

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
Anexa nr. 10

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018 -3-

Se revine în parte la anunțul înregistrat la nr. 907758 di 19.10.2017 privind admiterea la Școala de Subofițer de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2018, și se modifică astfel:

Per saperne di più…..

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018 -2-

În baza prevederilor OMAI nr. 177 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne se modifică Anunțul cu nr. 907758 di 19.10.2017 privind admiterea la Școala de Subofițer de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2018, così:

Per saperne di più…..

Modificare A N U N Ţ ADMITERE IANUARIE 2018

In baza prevederilor OMAI nr. 144/2017 per quanto riguarda la modifica e il completamento di OMAI n,,ro,per quanto riguarda l'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli Interni e la cessazione dell'applicabilità di alcune disposizioni dell'OMAI n.,,ro,per quanto riguarda le attività di educazione fisica e sport nel MAI, l'annuncio è modificato,,ro,all'ammissione alla Scuola di Sottufficiale di Fuoco e Protezione Civile,,ro,Pavel Zaganescu,,ro,Boldesti,,ro,Scarica l'allegato n. 3 ^ 2 al n. OMAI n,,ro,L'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad recluta candidati uomini e donne per prendere parte alla sessione di ammissione della Seconda Sessione organizzata nel periodo,,ro,dall'Accademia tecnica militare per le esigenze del Ministero degli affari interni,,ro. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale MAI precum si incetarea aplicabilitatii unor dispozitii din OMAI nr. 154/2004 privind activitatile de educatie fizica si sport in MAI se modifica Anuntul 907758 di 19.10.2017 privind admiterea la Scoala de Subofiter de Pompieri si Protectie Civila “Pavel Zaganescu” Boldesti – sesiunea ianuarie 2018, così:

Per saperne di più…..

DESCARCA Anexa nr 3^2 la OMAI nr. 177/2016

Un k i p

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei – pentru a participa la concursul de admitere sesiunea a II-a organizată în în perioada 18 -26.09.2017 de către Academia Tehnică Militară pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

Per saperne di più…..

MODELLI DI DOCUMENTI ISTITUTI PIÙ ISTITUTI,,ro,Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,Andrei Saguna Street,,ro,contea di Arad,,ro,organizza un esame per la promozione in uno stato professionale più elevato per un lavoratore qualificato,,ro,pittore,,ro,- dal team di manutenzione e riparazione immobiliare del patrimonio immobiliare,,ro,dal servizio di logistica,,ro,L'esame consisterà nel sostenere un test pratico,,ro,Tabella dei risultati finali del concorso per il posto di distaccamento comandante dei vigili del fuoco Ineu,,ro

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, con sede in Arad, strada Andrei Șaguna, no. 66-72, județul Arad, organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională superioară pentru postul de muncitor calificat II (zugrav) – din cadrul Echipei de întreținere și reparații imobile a Compartimentului Patrimoniu Imobiliar – din cadrul Serviciului Logistic. Examenul va consta în susținerea unei probe practice.Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşament de pompieri IneuTabella dei risultati ottenuti nella posizione del comandante del distaccamento - vigili del fuoco Ineu dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Contea di Arad,,ro,Attenzione candidati registrati al concorso per la carica di Ufficiale Specialist II - istruttore di sport dal reparto pronto per l'azione e la Comunità resilienza dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Contea di Arad,,roUn k i p

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului Arad.

Per saperne di più…..


Lista finală cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului AradLista finală cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor sportiv din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi rezilienţa Comunităţilor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului AradUn k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / examen (come appropriato) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu (funcţie prevăzută cu gradul de colonel) – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, di ufficiali nelle unità militari del Ministero degli Affari Interni che soddisfano le condizioni stabilite dagli ordini del Ministro degli Interni,,ro,Tematica si bibliografia,,it,MODELLI DI DOCUMENTI,,ro,per riempire il posto vacante del distaccamento comandante,,ro,funziona con il grado di tenente,,ro,colonnello,,en,- vigili del fuoco Ineu dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" di Arad County, con l'assunzione da fonti interne,,ro.

Per saperne di più…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTEUn k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / examen (come appropriato) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Comandant detaşament (funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel) – Detaşamentul de pompieri Ineu din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, di ufficiali nelle unità militari del Ministero degli Affari Interni che soddisfano le condizioni stabilite dagli ordini del Ministro degli Interni,,ro,Tematica si bibliografia,,it,MODELLI DI DOCUMENTI,,ro,per riempire il posto vacante del distaccamento comandante,,ro,funziona con il grado di tenente,,ro,colonnello,,en,- vigili del fuoco Ineu dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" di Arad County, con l'assunzione da fonti interne,,ro.

Per saperne di più…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTETabella dei risultati ottenuti nel concorso per il posto di Capo del servizio all'interno del Servizio per la preparazione all'intervento e la resilienza delle comunità all'interno dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,Tabella dei risultati finali del concorso per la posizione di vice capo del centro operativo all'interno del centro operativo all'interno dell'Ispettorato delle situazioni di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,Tabella dei risultati finali del concorso per la posizione di distaccante del comandante in seconda del corpo dei vigili del fuoco di Sebiş,,ro


Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Adjunct şef centru operaţional din cadrul Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului AradTabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Locţiitor comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de pompieri SebişTabella dei risultati ottenuti al concorso per la carica di Vice Capo Centro Operativo,,ro,Centro operativo dell'ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,Tabella dei risultati ottenuti al concorso per la posizione di vicecomandante,,ro,Distaccamento dei vigili del fuoco di Sebiş dall'ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,L'ispettorato generale per le situazioni di emergenza, situato a str,,ro,Banu Dumitrache,,ro,nr.48,,pl,organizza un concorso per la posizione di Ufficiale Specialista II,,ro,Istruttore di sport all'ISU Vrancea,,ro,Calarasi,,ro,Bistrita-Nasaud,,ro,Tulcea,,ro,Constanta,,ro,Mures,,ro,Covasna,,ro – Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Locţiitor Comandant Detaşament – Detaşamentului de Pompieri Sebiş din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


Un k i p

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu sediul în str. Banu Dumitrache, nr.48, sector 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist II – Instructor Sportiv în cadrul ISU Vrancea, Timis, Călăraşi, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Bihar, Tulcea, Constanţa, Mureş, Hunedoara, Gorj, Covasna, Bacau, Botosani, Harghita, tedesco, Caras-Severin,,ro,Giurgiu,,ro,dal reclutamento dalla fonte interna,,ro,attraverso il passaggio di ufficiali militari / sottufficiali in ufficiali,,ro,che soddisfano le condizioni legali previste dalla legge,,ro,Tabella con i risultati finali del concorso per il riempimento della cabina di guida vacante I Responsabile della Comunicazione e Information Technology Servizio Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Contea di Arad,,ro,Tabella dei risultati del concorso per il riempimento della cabina di guida vacante I Responsabile della Comunicazione e Information Technology Servizio Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Contea di Arad,,ro, Brasov, Arad, Giurgiu, prin recrutare din sursă internă, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, care îndeplinesc condiţii legale prevăzute de Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Per saperne di più…..


Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabel cu rezultatele obţinute cu ocazia recorectării interviului structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad


Un k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / esame per la posizione di leadership testa vacante I - Servizio Formazione di intervento e Comunità resilienza entro l'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" di Arad County con il reclutamento tra gli ufficiali coinvolti nelle unità militari del Ministero degli Affari Interni soddisfano il set condizioni per ordine del Ministro degli Interni,ro.

Per saperne di più…..

MODELE DOCUMENTE


Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu I din cadrul Serviciului Resurse Umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Un k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Locţiitor comandant detaşament (funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel) din cadrul Detaşamentului de pompieri Sebiş cu recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Per saperne di più…..

MODELE DOCUMENTE


Un k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / esame per la copertura della posizione vacante del vice capo del centro operativo del centro operativo dell'ispettorato delle situazioni di emergenza Vasile Goldiş della contea di Arad con reclutamento da fonte interna,,ro,Tavolo con risultati comprovati intervista strutturata su temi professionali nel concorso per il vacante testa di ispezione della cabina di guida del ispezione Prevenzione e la prevenzione dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Contea di Arad,,ro, di ufficiali nelle unità militari del Ministero degli Affari Interni che soddisfano le condizioni stabilite dagli ordini del Ministro degli Interni,,ro,Tematica si bibliografia,,it,MODELLI DI DOCUMENTI,,ro,per riempire il posto vacante del distaccamento comandante,,ro,funziona con il grado di tenente,,ro,colonnello,,en,- vigili del fuoco Ineu dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" di Arad County, con l'assunzione da fonti interne,,ro.

Per saperne di più…..

MODELE DOCUMENTE


Tabel cu rezultatele obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecţie prevenire I din cadrul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tavolo con risultati finali ottenuti al concorso per il posto di capo del servizio di formazione di intervento e Comunità resilienza nella Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Contea di Arad,,ro,Tabella dei risultati ottenuti nel concorso per il posto di capo servizio all'interno del servizio di formazione e resilienza delle comunità,,ro,Tabella dei risultati finali ottenuti al concorso per la posizione di capo del centro operativo I dell'Impettorato delle situazioni di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef serviciu din cadrul Serviciu Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Şef Centru Operaţional I din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

Tabella dei risultati ottenuti al concorso per la posizione di capo del centro operativo I dell'Impettorato delle situazioni di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,Tabella dei risultati finali ottenuti al concorso per il posto di distacco comandante dal corpo dei vigili del fuoco di Sebiş,,ro,Tabella dei risultati finali ottenuti nel concorso per il posto di comandante I del distaccamento del corpo dei vigili del fuoco di Arad,,ro,Tabella dei risultati ottenuti al concorso per il posto di distaccamento comandante dei vigili del fuoco di Sebiş,,ro

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sebiş

Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament I din cadrul Detaşamentului de Pompieri Arad

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de Comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sebiş

Tabella dei risultati ottenuti al concorso per il posto di distaccamento comandante I del corpo dei vigili del fuoco di Arad,,ro,della contea di Arad recluta candidati maschili e femminili,,ro,dagli istituti di istruzione militare appartenenti al Ministero della Difesa nazionale per le esigenze del Ministero degli Affari Interni secondo l'Allegato n.,,ro,a questo annuncio,,ro,MODELLI DOCUMENTI MODELLO,,ro,della contea di Arad recluta candidati - solo uomini - per partecipare ai concorsi di ammissione organizzati nell'anno,,ro,dalle seguenti istituzioni di educazione militare del Ministero degli affari interni,,ro,FACOLTÀ DI POMPE =,,ro,posti come questo,,ro

Un k i p

Ispettorato per situazioni di emergenza ,, Vasile Goldis ,, al judeţului Arad recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei 1 - Per partecipare alle gare organizzate in ingresso 2017 de către instituţiile de învăţământ militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne conform anexei nr. 3 la prezentul anunţ.

Per saperne di più…..

MODELE DOCUMENTE MApN


Un k i p

Ispettorato per situazioni di emergenza ,, Vasile Goldis ,, al judeţului Arad recrutează candidaţi – numai bărbaţi – pentru a participa la concursurile de admitere organizate în anul 2017 de către următoarele instituţii de învăţământ militare ale Ministerului Afacerilor Interne :
FACULTATEA DE POMPIERI = 35 de locuri astfel: 33 posti per l'Ispettorato generale per le situazioni di emergenza,,ro,posto per la direzione generale e logistica,,ro,posto per il servizio di intelligence estera,,ro,ricoprire la posizione vacante del Capo di servizio I,,ro,- Servizio di comunicazione e tecnologia dell'informazione dell'ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da fonte interna,,ro,- Il dipartimento Risorse umane dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro,Ritorno annuncio n,,ro (in cui 1 loc ptr. Etnia Română), 1 loc pentru Direcţia Generală Logistică şi 1 loc pentru Serviciul de Informaţii Externe.

Per saperne di più…..

MODELLI DI DOCUMENTI ISTITUTI PIÙ ISTITUTI,,ro,Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,Andrei Saguna Street,,ro,contea di Arad,,ro,organizza un esame per la promozione in uno stato professionale più elevato per un lavoratore qualificato,,ro,pittore,,ro,- dal team di manutenzione e riparazione immobiliare del patrimonio immobiliare,,ro,dal servizio di logistica,,ro,L'esame consisterà nel sostenere un test pratico,,ro,Tabella dei risultati finali del concorso per il posto di distaccamento comandante dei vigili del fuoco Ineu,,ro


Un k i p

Io. Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / examen (come appropriato) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (funcţie prevăzută cu gradul de colonel) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, di ufficiali nelle unità militari del Ministero degli Affari Interni che soddisfano le condizioni stabilite dagli ordini del Ministro degli Interni,,ro,Tematica si bibliografia,,it,MODELLI DI DOCUMENTI,,ro,per riempire il posto vacante del distaccamento comandante,,ro,funziona con il grado di tenente,,ro,colonnello,,en,- vigili del fuoco Ineu dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" di Arad County, con l'assunzione da fonti interne,,ro.

Per saperne di più…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTE


Un k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / examen (come appropriato) pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I (funcţie prevăzută cu gradul de colonel) – Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din sursă internă, di ufficiali nelle unità militari del Ministero degli Affari Interni che soddisfano le condizioni stabilite dagli ordini del Ministro degli Interni,,ro,Tematica si bibliografia,,it,MODELLI DI DOCUMENTI,,ro,per riempire il posto vacante del distaccamento comandante,,ro,funziona con il grado di tenente,,ro,colonnello,,en,- vigili del fuoco Ineu dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" di Arad County, con l'assunzione da fonti interne,,ro.

Per saperne di più…..

Tematica si bibliografia

MODELE DOCUMENTE

Revenire anunt nr. 902958 di 11.05.2017


Un k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / guida esame per la carica di Amministratore Prevenzione vacanti e controllo dell'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" di Arad County fonte interna di reclutamento tra gli ufficiali coinvolti nelle unità militari del Ministero degli Affari Interni,,ro,guida esame per il ruolo di Chief Operations Center I vacante entro l'Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" di Arad County, con il reclutamento tra gli ufficiali coinvolti nelle unità militari del Ministero dell'Interno che soddisfano le condizioni stabilite per ordine del Ministro degli Affari Interni,,ro

Per saperne di più…..

MODELE DOCUMENTE


Un k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Centru Operaţional I din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad cu recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Per saperne di più…..

MODELE DOCUMENTE


Un k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / esame per il posto vacante del distaccamento comandante in comando dai vigili del fuoco di Sebiş con il reclutamento di agenti in unità militari del Ministero degli Affari Interni che soddisfano le condizioni stabilite dagli ordini del Ministro degli Interni,,ro,esame per ricoprire il posto vacante del comandante I dal corpo dei vigili del fuoco di Arad con il reclutamento di agenti in unità militari del Ministero degli Affari Interni che soddisfano le condizioni stabilite dagli ordini del Ministro degli Interni,,ro,Dichiarazione di conferma della conoscenza e accettazione delle condizioni di assunzione,,ro.

Per saperne di più…..

MODELE DOCUMENTE


Un k i p

Sotto la legge,,ro,sullo status del personale militare con successive modifiche e integrazioni e le disposizioni dell'Ordine del Ministro dell'Interno n.,,ro,sull'attività di gestione delle risorse umane nelle unità militari del Ministero degli affari interni,,ro,recensione,,fr,per riempire il posto vacante di Capo del servizio,,ro,funziona con il grado di colonnello,,ro,- Il servizio logistico dell'Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad con reclutamento da una fonte interna,,ro 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ispettorato per situazioni di emergenza "Vasile Goldis" Arad, con sede in Arad, st. Andrei Şaguna, no. 66-72 , Arad, concorso organizzato / examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de Comandant detaşament I din cadrul Detaşamentului de pompieri Arad cu recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Per saperne di più…..

MODELE DOCUMENTE


MODELE DOCUMENTE

Relazione partecipazione al concorso
Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Modello CV
Accordo di registrazione AV,,ro,La domanda di iscrizione al concorso di ammissione alla scuola per infermieri "Pavel Zăgănescu" di infermieristica e protezione civile Boldeşti,,ro,Domanda di ammissione all'Accademia di Polizia "Alexandru Ioan Cuza" - Frequente educazione,,ro,impegno,,ro,Dichiarazione di conferma della conoscenza e accettazione delle condizioni di assunzione,,ro,- Campioni e scale per verificare l'idoneità fisica dei candidati per le gare di ammissione nelle proprie istituzioni educative,,ro,Tabella nominale con il parente del candidato e il coniuge del candidato,,ro,- Linea guida per l'autobiografia,,ro,- CV,,en


MODELLI DI DOCUMENTI ISTITUTI PIÙ ISTITUTI,,ro,Ispettorato della situazione di emergenza "Vasile Goldiş" della contea di Arad,,ro,Andrei Saguna Street,,ro,contea di Arad,,ro,organizza un esame per la promozione in uno stato professionale più elevato per un lavoratore qualificato,,ro,pittore,,ro,- dal team di manutenzione e riparazione immobiliare del patrimonio immobiliare,,ro,dal servizio di logistica,,ro,L'esame consisterà nel sostenere un test pratico,,ro,Tabella dei risultati finali del concorso per il posto di distaccamento comandante dei vigili del fuoco Ineu,,ro

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
– Anexa nr. 2 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – învăţământ cu frecvenţă;
– Anexa nr. 3 – Angajament;
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne;
– Anexa nr. 6 – Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV


MODELE DOCUMENTE MApN

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
– Anexa nr. 2 – Angajament;
– Anexa nr. 3 - Numero di posti approvati in altre istituzioni educative che si formano personalmente per il Ministero degli Affari Interni nell'anno scolastico / universitario,,ro,Domanda di ammissione al concorso di ammissione,,ro 2017-2018
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne;
– Anexa nr. 6 – Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV


MODELE DOCUMENTE MApN

– Anexa nr. 1 – Cererea de înscriere la concursul de admitere;
– Anexa nr. 2 – Angajament;
– Anexa nr. 3 - Numero di posti approvati in altre istituzioni educative che si formano personalmente per il Ministero degli Affari Interni nell'anno scolastico / universitario,,ro,Domanda di ammissione al concorso di ammissione,,ro 2017-2018
– Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
– Anexa nr. 5 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne;
– Anexa nr. 6 – Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
– Anexa nr. 7 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;
– Anexa nr. 8 – CV