Articole asemanatoare

 • INCADRARE POSTURI aprilie 7, 2012
  Concursuri pentru incadrarea unor posturi in cadrul I.G.S.U.
 • ANALIZA STATISTICA aprilie 7, 2012
  Analiza statistica a activitatii de prevenire si a interventiilor
 • LISTA FIRME SI EXPERTI aprilie 7, 2012
  Liste firme si experti atestati in domeniul situatiilor de urgenta

BULETIN INFORMATIV 03.09.2014

Activităţile desfăşurate de cadrele Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă V. Goldiş Arad pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă în luna august 2014:

 • Controale  183 (11 investiţii, 138 operatori economici, 24 instituţii, 7 localităţi, 3 obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase)
 • Nereguli constatate pe timpul controalelor 402 (320 securitate la incendiu şi 82 protecţie civilă) din care 26  nereguli în domeniul securităţii la incendiu şi 7 nereguli în domeniul protecţiei civile soluţionate pe timpul controlului
 • Sancţiuni aplicate

o   avertismente  248 (177 securitate la incendiu şi 71 protecţie civilă)

o   amenzi 131 în cuantum de 111600 lei (din care 3 amenzi de protecţie civilă în cuantum de 300 lei)

Principalele nereguli sancţionate sunt:

–         exploatarea mijloacelor tehnice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

–         neasigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;

–         în actele de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor mobile părţile nu au prevăzut expres răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor;

–         neîntocmirea sau neavizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad a planurilor de intervenţie;

–         neparticiparea inspectorului de protecţie civilă a oraşului la instructajul trimestrial în conformitate cu planul de pregătire aprobat prin ordinul prefectului.

 • Alte acţiuni

o  Exerciţii de alarmare evacuare şi alarmare stingere la operatori economici şi instituţii controlate;

o  Exerciţii de intervenţie cu SVSU/SPSU şi puncte mobile de informare preventivă la localităţile controlate: Moneasa, Dezna, Sebiş, Mişca, Chisindia, Felnac, Pilu,  S.C. Aeroportul Arad S.A., S.C. Cash Carry S.R.L.-  magazin Selgros Arad;

o  Exerciţii cu acţiune simplă pentru înştiinţare, avertizare, alarmare, evacuare şi intervenţie pentru limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă produse pe raza localităţii Felnac (fenomene meteo periculoase);

o  Activităţi de informare preventivă în tabere şcolare „Tabăra de agrement şi recreere Moneasa”;

o  Activităţi de informare preventivă cu ocazia zilelor Aradului;

o  Activităţi de informare preventivă în piaţa Obor şi piaţa Catedralei Arad;

o  Instructaj cu şefii SVSU.

 

 

Comments are closed.

Meteo