Articole asemanatoare

 • INCADRARE POSTURI aprilie 7, 2012
  Concursuri pentru incadrarea unor posturi in cadrul I.G.S.U.
 • ANALIZA STATISTICA aprilie 7, 2012
  Analiza statistica a activitatii de prevenire si a interventiilor
 • LISTA FIRME SI EXPERTI aprilie 7, 2012
  Liste firme si experti atestati in domeniul situatiilor de urgenta

BULETIN INFORMATIV 09.05.2016

În luna aprilie 2016 pe teritoriul judeţului Arad s-au produs 772 situaţii de urgenţă. Un număr de 614 au fost gestionate de către subunităţile de intervenţie ale ISUJ Arad, 141 de către SVSU şi 5 în cooperare ISUJ/SVSU.

Incendii – 31

Inundaţii – 7

Descarcerare – 11

Asanare muniţie – 4

          Evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă – 17

          Asistenţă persoane – 8

SMURD ISUJ– 559

          SMURD S.V.S.U (Nădlac/Vinga) – 135

     Activităţile desfăşurate de cadrele Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă V. Goldiş Arad pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă în luna aprilie 2016:

 • Controale 143 (din care 43 controale inopinate)
 • Nereguli constatate pe timpul controalelor 274 (239 securitate la incendiu şi 35 protecţie civilă) din care 15 soluţionate pe timpul controlului (14 în domeniul securităţii la incendiu, 1 de protecţie civilă)
 • Sancţiuni aplicate: din cele 274 nereguli constatate au fost sancţionate 259 nereguli astfel:
  • avertismente 229 (199 securitate la incendiu şi 30 protecţie civilă)
 • amenzi 30 în cuantum de 25600 lei

Pe timpul celor 43 controale inopinate, din totalul neregulilor,  90 nereguli au fost constatare, 86 sancţionate şi 11 nereguli au fost soloţionate; au fost aplicate 84 avertismente, 2 amenzi de 1000 lei.

Principalele nereguli sancţionate sunt:

 • neasigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
 • nesolicitarea şi neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care finanţează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente, ori, după caz, de către beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau autorizaţiilor de securitate la incendiu;
 • depăşirea timpului (lungimii) de evacuare a traseului de parcurs pe căile de evacuare
 • neasigurarea lăţimii libere necesară pentru trecerea fluxurilor de evacuare;
 • exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii, corpuri de iluminat neprotejate corespunzător în încăperi cu risc de incendiu.
 • Alte acţiuni şi activităţi de informare preventivă desfăşurate în luna aprilie:
  • Instructaj cu inspectorii de protecţie civilă
  • Instructaj responsabili şefi ocoale silvice
  • Instructaj conducători unităţi comerciale Atrium Center Mall Arad
  • Instructaj conducători unităţi de cult
  • Activitati de educatie si informare preventiva in saptamana „Scoala Altfel”
 • Promovarea campaniilor naţionale „RISC”, „FOC”, „Nu tremur la cutremur”;
 • Exerciţii de alarmare – evacuare în unităţile de învăţământ – 5: Şcoala Gimnazială Păuliş, Şcoala Generală Tabajdi Karoly I-VIII Zerind, Liceul Adam Muller Guttenbrunn, Liceul Teoretic Sebiş, Colegiul Moise Nicoară Arad.
 • Lecţii deschise de informare preventivă în unităţile de învăţământ – 5: Colegiul Moise Nicoara Arad, Liceul A.M. Guttenbrunn Arad, Şcoala Gimnazială Fraţii Neuman Arad, Şcoala Gimnazială Aron Cotruş, Colegiul Naţional V. Goldiş
 • Porţi deschise la sediul ISU Vasile Goldiş Arad – „Şcoala Altfel”
 • Activitate de informare preventivă la DGASPC Arad – personal însoţitor copii autism în săptămâna „Şcoala Altfel”.

O categorie importantă de pregătire a fost aceea prin exerciţii si concursuri, astfel în aprilie 2016 au fost desfăşurate  după cum urmează:

 • 1 Exerciţiu de evacuare în situaţii de urgenţă la SC Chemirol Agro SRL,
 • 5 Exerciţiu alarmare publică (inundaţii) cu CLSU Chişineu Criş, Cermei, Sebiş, Zerind, Păuliş.
 • 6 Exerciţii cu SVSU la localităţile controlate Chişineu Criş, Cermei, Sebiş, Zerind, Almaş, Păuliş.
 • 1 Exerciţiu „Criş 2016” managementul situaţiilor de urgenţă produse de inundaţii în bazinul Rîului Crişul Alb.

 

 

Comments are closed.

Meteo