Articole asemanatoare

  • INCADRARE POSTURI aprilie 7, 2012
    Concursuri pentru incadrarea unor posturi in cadrul I.G.S.U.
  • ANALIZA STATISTICA aprilie 7, 2012
    Analiza statistica a activitatii de prevenire si a interventiilor
  • LISTA FIRME SI EXPERTI aprilie 7, 2012
    Liste firme si experti atestati in domeniul situatiilor de urgenta

BULETIN INFORMATIV 10.11.2014

Activităţile desfăşurate de cadrele Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă V. Goldiş Arad pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă în luna octombrie 2014:

Controale  542 (8 investiţii, 116 operatori economici, 408 instituţii, 7 localităţi, 3 obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase).

Nereguli constatate pe timpul controalelor 355 (289 securitate la incendiu şi 66 protecţie civilă) din care 41  nereguli în domeniul securităţii la incendiu şi 7 nereguli în domeniul protecţiei civile soluţionate pe timpul controlului.

Sancţiuni aplicate

–          avertismente  249 (188 securitate la incendiu şi 61 protecţie civilă)

–          amenzi 67 în cuantum de 40100 lei (din care 2 amenzi de protecţie civilă în cuantum de 600 lei)

Principalele nereguli sancţionate sunt:

–          exploatarea mijloacelor tehnice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

–          neasigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;

–          în actele de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor mobile părţile nu au prevăzut expres răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor;

–          neîntocmirea sau neavizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad a planurilor de intervenţie;

–          neparticiparea inspectorului de protecţie civilă a oraşului la instructajul trimestrial în conformitate cu planul de pregătire aprobat prin ordinul prefectului.

Alte acţiuni

–          Exerciţii de alarmare evacuare şi alarmare stingere la operatori economici şi instituţii controlate

–          Exerciţii de alarmare evacuare în şcoli: Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru copii cu Dizabilităţi Arad, Centrul de Terapie şi Recuperare Ghiocelul Arad, Şcoala Specială Raza de Soare Arad, Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu, Liceul Ioan Budeanu Gurahonţ, Şcoala Primară Igneşti, Şcoala Gimnazială Groşeni, comuna Archiş, Şcoala Primară Lazuri comuna Vîrfurile, Şcoala Gimnazială Iosif Moldovan Arad);

–          Lecţie deschisă de informare preventivă la Şcoala Gimnazială Iosif Moldovan Arad,  Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu;

–          Exerciţii de intervenţie cu SVSU/SPSU şi puncte mobile de informare preventivă la localităţile controlate: Ineu, Gurahonţ, Brazii, Archiş, Igneşti, Ususău, Vîrfurile, S.C. Archim Fertil S.R.L. Vladimirescu;

–          Exerciţii cu acţiune simplă pentru înştiinţare, avertizare, alarmare, evacuare şi intervenţie pentru limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă produse pe raza localităţilor Archiş, Brazii, Vîrfurile, Gurahonţ (fenomene meteo periculoase);

–          Activităţi de informare preventivă cu ocazia „Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale” în cadrul târgului „ECO Mediu” desfăşurat în perioada 15-17 octombrie la Expo Arad;

–          În cadrul târgului „ECO Mediu”la conferinţa internaţională „Practici şi experienţe în Protecţia Mediului” a fost susţinută tema „Tendinţe şi acţiuni în domeniul Reducerii Riscului de Dezastre Naturale”

–          Instructaj cu preşedinţii birourilor electorale în localităţile Arad, Ineu, Lipova, Chişineu Criş.

 

 

Comments are closed.

Meteo