Articole asemanatoare

 • INCADRARE POSTURI aprilie 7, 2012
  Concursuri pentru incadrarea unor posturi in cadrul I.G.S.U.
 • ANALIZA STATISTICA aprilie 7, 2012
  Analiza statistica a activitatii de prevenire si a interventiilor
 • LISTA FIRME SI EXPERTI aprilie 7, 2012
  Liste firme si experti atestati in domeniul situatiilor de urgenta

COMUNICAT DE PRESA 23.04.2014

ANUNT PRIVIND RECRUTAREA SI SELECTIONAREA CANDIDATILOR PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSURILE DE ADMITERE IN INSTITUTIILE DE INVATAMANT CARE REALIZEAZA FORMAREA INITIALA A PERSONALULUI PENTRU NEVOILE INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA SI MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad  recrutează candidaţi – bărbaţi şi femei – pentru a participa la concursurile de admitere organizate în anul 2014 de către următoarele instituţii de învăţământ militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne:

 ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ACADEMIA TEHNICA MILITARĂ – Bucureşti = 11 locuri pentru IGSU (ofiţeri): curs de zi cu frecventa durata de 4 ani;

 • 2 locuri pentru „blindate, automobile şi tractoare”;
 • 3 locuri pentru „sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare”;
 • 4 locuri pentru „transmisiuni”;
 • 2 locuri pentru „calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”.

Academia Forţelor Terestre Sibiu = 8 locuri pentru IGSU (ofiţeri): curs de zi, cu frecvenţă, durata 3 ani, în următoarele specialităţi militare:

 • 8 locuri pentru „finanţe contabilitate”.

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL (maiştri militari):

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Basarab I” Piteşti = 7 locuri pentru IGSU (maiştri militari): curs de zi, cu frecvenţă, cu durata de 2 ani, în următoarele specialităţi militare:

 • 4 locuri pentru „tehnică de comunicaţii”;
 • 3 locuri pentru „construcţii”.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România ;
 •  să cunoască limba română scris şi vorbit ;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu ;
 • să fie declaraţi apt medical , fizic şi psihic ;
 • să aibă vârsta minimă de 18 ani şi maximă de 27 ani împliniţi până la 31.12.2014 ;
 • să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din ultimul an de liceu cu condiţia promovării examenului de bacalaureat până la data concursului ) ;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică , astfel cum sunt definite de lege;
 • să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8, 00 ;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ ;
 • să aibă înălţimea de minim 1, 70 m ptr băieţi şi 1,65 m ptr femei .

Termenul de înscriere este 02.06.2014 iar termenul de depunere a dosarului de candidat este 18.06.2014 (înscrierea şi depunerea dosarelor se face la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al jud. Arad).

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii din Arad, str A Şaguna , nr 66-72 – biroul  management resurse umane, telefon 0257 / 251212 sau 0257 /  230450, ori accesând site-urilewww.mta.ro sau www.armyacademy.ro sau www.ncoacademy.ro

 

FACULTATEA DE POMPIERI   BUCURESTI  = 35 de locuri (din care 1  loc pentru  etnia romă): instituţie de învăţământ superior, curs de zi cu frecvenţă, durata studiilor de 4 ani, la absolvire se acordă diplomă de ofiţer inginer licenţiat în “instalaţii – construcţii”şi primul grad de ofiţer;

 • perioada concursului : 20.07 – 04.08.2014

Probele de selecţie se vor desfăşura la Facultatea de pompieri din Bucureşti şi sunt următoarele.

 • probe eliminatorii: evaluare psihologică, examinare medicală, 3 probe de educaţie fizică;
 • probă finală: test scris de verificare a cunoştinţelor (matematică şi fizică, tip grilă)

Termenul de înscriere: 02.06.2014.
Termenul pentru depunerea dosarului de candidat:18.06.2014.

Inscrierea şi depunerea dosarelor se face  la sediul unităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al jud. Arad (candidaţii înscrişi pentru admitere la Facultatea de pompieri pot opta şi pentru admitere la Şcoala de subofiţeri pompieri Boldeşti,  perioadele de admitere sunt diferite).

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu”  Boldeşti / Prahova  = 125 locuri (din care 2  locuri  ptr.  etnia romă): instituţie de învăţământ postliceală, curs de zi cu frecvenţă, durata studiilor de 2 ani, la absolvire se acordă diplomă echivalentă cu o şcoală postliceală şi primul grad de subofiţer;

Probe de selecţie/termene de desfăşurare:

 • probe eliminatorii: evaluare psihologică, examinare medicală, 2 probe de educaţie fizică(probele se desfăşoară la Şcoala de agenţi de poliţie din Cluj Napoca într-una din  următoarele date pe care le alege candidatul: 14.06 respectiv 11.08.2014 (probele de educaţie fizică nepromovate în 14.06 pot fi repetate în 11.08).
 • probă finală: test scris de verificare a cunoştinţelor (matematică şi fizică, tip grilă)  se desfăşoară în perioada 09 – 11.09.2014 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu”  Boldeşti

Termenul de înscriere : 21.07.2014.

Termene pentru depunerea dosarului de candidat 02.06.2014 pentru cei care participă la probele de selecţie din data de 14.06.a.c respectiv 29.07.2014 pentru cei care participă la probele de selecţie din data de 11.08. a.c.

Inscrierea şi depunerea dosarelor se face  la sediul unităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al jud. Arad.

ATENŢIE: (la acest concurs pot participa şi candidaţii care nu au fost respinşi la concursul organizat de Facultatea de pompieri, în acest sens candidaţii cu 2 opţiuni vor depune 2 dosare distincte).

Candidaţii concurează pe toate locurile aprobate pentru instituţia de învăţământ respectivă, conform etniei,  ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la testul scris.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

 •  să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 •  să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declarat ,,apt,, din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • să aibă vârsta minimă de 18 ani şi maximă de 27 ani împliniţi până la 31.12.2014;
 • să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din ultimul an de liceu, cu condiţia promovării examenului de bacalaureat până la data concursului la care s-au înscris);
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică , astfel cum sunt definite de lege;
 • să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8, 00;
 • să nu fi fost exmatriculat, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înălţimea de minim 1, 70 m.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii din Arad, str A Şaguna , nr 66-72 – biroul  management resurse umane, telefon 0257/ 251212 sau 0257 / 230450, ori accesând site-urilewww.isuarad.ro  sau www.academiadepolitie.ro sau www.scoaladepompieri.ro

 

 

Comments are closed.

Meteo