Articole asemanatoare

 • INCADRARE POSTURI aprilie 7, 2012
  Concursuri pentru incadrarea unor posturi in cadrul I.G.S.U.
 • ANALIZA STATISTICA aprilie 7, 2012
  Analiza statistica a activitatii de prevenire si a interventiilor
 • LISTA FIRME SI EXPERTI aprilie 7, 2012
  Liste firme si experti atestati in domeniul situatiilor de urgenta

COMUNICAT DE PRESA – Evaluare 2013

Evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad în anul 2013


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad funcţionează în baza prevederilor următoarelor acte normative:

–          art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.363/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.25/2004 aprobată prin Legea nr.329/2004;

–          Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr.15/2005;

–          Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta;

–          Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

Inspectoratul funcţionează în subordinea IGSU în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pentru tipurile de risc caracteristice judeţului Arad sau celor din judeţele învecinate şi care, prin amploare sau intensitate, au efecte asupra populaţiei, mediului înconjurător din judeţul Arad, sau cele cu efecte transfrontalieră.

Şi în acest an misiunea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad a fost de a pune în aplicare, într-o concepţie unitară, la nivelul judeţului Arad, măsurile de protecţie şi intervenţie pentru apărarea vieţii, bunurilor materiale şi a mediului înconjurător împotriva consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă specifice zonei de competenţă.

Inspectoratul a îndeplinit, în anul 2013, următoarele atribuţii principale:

 • A desfăşurat acţiuni de intervenţie în scopul protejării şi salvării persoanelor şi bunurilor materiale afectate de producerea situaţiilor de urgenţă, atât pe raza zonei de competenţă, respectiv teritoriul judeţului Arad cât şi transfrontalier;
 • A desfăşurat activităţi de acordarea a asistenţei medicale de urgenţă prin intermediul structurilor S.M.U.R.D.;
 • A planificat şi desfăşurat inspecţii, controale verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
 • A desfăşurat activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
 • A emis avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;
 • A monitorizat şi evaluat tipurile de risc;
 • A participat la elaborarea şi a derulat programe pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
 • A planificat şi desfăşurat exerciţii şi alte activităţi de pregătire.

 

Întreaga activitate a inspectoratului a fost organizată şi desfăşurată avându-se în vedere:

 • prevederile legale prin care sunt stabilite atribuţiunile şi misiunile specifice;
 • concluziile din analiza permanentă a situaţiei operative din zona de competenţă;
 • ordinele eşaloanelor superioare;
 • solicitările autorităţilor locale;
 • dezvoltarea economică din ultimii ani şi realizarea unor investiţii de amploare în judeţ, cu precădere în municipiul Arad şi în imediata vecinătate a acestuia;
 • transformările organizatorice şi structurale care au avut loc în ultimii ani prin profesionalizarea sistemului;
 • cooperarea şi colaborarea permanentă cu alte instituţii şi organisme în special cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, unităţi ale M.Ap.N., Direcţia de Sănătate Publică Arad, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, alte instituţii care fac parte din Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad;
 • preocuparea pentru asigurarea unei acoperiri optime şi eficiente a teritoriului judeţului cu structuri de intervenţie profesioniste, cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad urmărindu-se reducerea timpului de răspuns;
 • reflectarea în mass-media locală a activităţii instituţiei şi luarea tuturor măsurilor pentru a avea o imagine pozitivă în faţa opiniei publice;
 • derularea de proiecte finanţate cu fonduri europene, în special a celui din cadrul Programului Operaţional Regional.

Citeste tot materialul

Comments are closed.

Meteo