CJSU/CLSU

REGULAMENT-CADRU

privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
Comitetele si centrele operative pentru situatii de urgenta sunt organisme si structuri abilitate in managementul situatiilor de urgenta, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competenta si fac parte din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit in continuare Sistem National.
ART. 2
(1) Comitetele pentru situatii de urgenta sunt:
a) Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitet National;
b) comitetele pentru situatii de urgenta, constituite la ministere si la alte institutii publice centrale, denumite in continuare comitete ministeriale;
c) Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitetul Municipiului Bucuresti;
d) comitetele judetene pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete judetene;
e) comitetele locale pentru situatii de urgenta, la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si al comunelor, denumite in continuare comitete locale.
(2) Centrele operative pentru situatii de urgenta, denumite in continuare centre operative, sunt:
a) centre operative cu activitate permanenta la nivelul ministerelor si al institutiilor publice centrale;
b) centre operative cu activitate temporara la celelalte ministere si institutii publice centrale cu atributii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, precum si la sectoarele municipiului Bucuresti, in municipii, orase si comune.
ART. 3
Prevederile prezentului regulament-cadru se aplica comitetelor si centrelor operative prevazute la art. 2, cu exceptia Comitetului National.
ART. 4
(1) Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin al managementului situatiilor de urgenta.
(2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului institutiei publice centrale.
(3) Comitetul Municipiului Bucuresti si comitetul judetean se constituie prin ordin al prefectului.
(4) Comitetul local se constituie prin dispozitie a primarului, cu avizul prefectului.
ART. 5
(1) Centrele operative cu activitate permanenta sunt structuri tehnico-operative de specialitate, care se constituie in cadrul aparatului propriu al unor ministere si institutii publice centrale cu atributii si functii de sprijin complexe in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta si indeplinesc functiile prevazute la art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, in vederea indeplinirii permanente a functiilor de monitorizare, evaluare, instiintare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor in situatii de urgenta, in domeniile de competenta ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective.
(2) Ministerele si institutiile publice centrale la care se constituie centre operative cu activitate permanenta sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru.
(3) Centrele operative cu activitate permanenta organizeaza si asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor ministeriale respective.
ART. 6
(1) Centrele operative cu activitate temporara sunt structuri tehnico-administrative infiintate in scopul indeplinirii functiilor specifice pe durata starii de alerta, in cazul situatiilor de urgenta, precum si pe timpul unor exercitii, aplicatii si antrenamente pentru pregatirea raspunsului in astfel de situatii.
(2) Centrele prevazute la alin. (1) se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere si institutii publice centrale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1, ori din personalul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale oraselor si comunelor, precum si la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea institutiilor prevazute la art. 5. La nivelul municipiului Bucuresti, atributiile centrului operativ se exercita de catre centrul operational din structura inspectoratului pentru situatii de urgenta.
(3) Centrele operative cu activitate temporara asigura si organizeaza secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgenta, constituite de autoritatile publice centrale sau locale prevazute la alin. (2).
ART. 7
Centrele operative permanente si temporare se constituie prin ordin al ministrului/conducatorului institutiei publice centrale sau prin dispozitie a primarului, dupa caz.
ART. 8
La stabilirea structurii organizatorice, a atributiilor, modului de functionare si a dotarii componentelor Sistemului National prevazute la art. 2 se aplica principiile managementului situatiilor de urgenta prevazute de lege.


HG 1491 din 2004