Informatii de interes public

 

ANUNŢ

INCEPÂND CU DATA DE 03.10.2016 DEPUNEREA DOCUMENTELOR PENTRU AVIZARE-AUTORIZARE SI PUNCTE DE VEDERE,  SE FACE LA SEDIUL I AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “VASILE GOLDIŞ” AL JUDEŢULUI ARAD STR. ANDREI ŞAGUNA NR: 66-72 ÎN URMĂTORUL INTERVAL ORAR:

DEPUNERE DOCUMENTE
MARŢI – 09:00 – 12:00
JOI – 09:00 – 12:00
JOI – 16:00 – 18:30

RIDICARE DOCUMENTE
MARŢI – 12:30 – 14:00
JOI – 12:30 – 14:00
JOI – 16:00 – 18:30

Incepand cu aceeasi data documentele se pot depune/trimite si in format electronic respectand orarul mai sus mentionat.
Cererea pentru emiterea avizului de securitate la incendiu și documentația aferentă pot fi transmise și în format electronic doar în condițiile în care acestea sunt semnate electronic de către toate persoanele semnatare autorizate.
Acestea vor fi transmise pe adresa oficială de e-mail : e_documente@isuarad.ro.
În lipsa semnăturilor electronice autorizate, procedura de avizare-autorizare nu va fi inițiată pentru documentația transmisă.
– Model cerere punct de vedere (format.doc)
– Documente necesare pentru emitere punct de vedere (format.doc)

 

 

ANUNŢ

Vă informăm că pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, la secţiunea Informaţii publice – transparenţă decizională, a fost postat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
Având în vedere proiectul de mai sus, vă rugăm să analizaţi modificările propuse, si după caz, formulaţi propuneri şi observaţii la acesta.

– descarca propunere format pdf

 

Responsabil cu indeplinirea sarciniilor prevazute de legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public – Maior PLEŞCA George

Adresa: Arad, strada Andrei Saguna nr. 66-72
Tel: 0257251212 int. 27142
E-mail: protciv@artelecom.net

Modele de solicitari ale informatiilor de interes public prevazute de Legea 544/2001:

Model cerere-tip (format.doc)
Model reclamatie administrativa (1) (format.doc)
Model reclamatie administrativa (2) (format.doc)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016

 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSPECTORATELOR PENTRU SITUATII DE URGENTA

PREVENIRE REGLEMENTARI

DOCUMENTELE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILOR VOLUNTARE

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Model cerere aviz sef serviciu
Model contract voluntariat
Documentele de organizare şi funcţionare a Serviciilor Voluntare

Documente necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu

Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu (model tipizat)
Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă (model tipizat)
Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu (model tipizat)
Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă
(model tipizat)

Documente necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de protecţie civilă

Model de cerere pentru emiterea avizului de protecţie civilă (model tipizat)
Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă (model tipizat)
Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă
(model tipizat)

Documente necesare obţinerii acordului pentru jocurile de artificii

Cerere acord jocuri artificii (model tipizat)
Opis acord jocuri artificii (model tipizat)

Model notificare transport deseuri periculoase (model tipizat)

Modele de anexe/raportări Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă

Date despre Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului/comunei (Anexa_1,Anexa _2, SVSU_Anexa_3)
Date despre Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al operatorului economic/instituţiei (Anexa_3,Anexa _4)
Situaţia activităţilor preventive desfăşurate de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă (model tipizat)
Situaţia autospecialelor şi utilajelor de intervenţie redistribuite din administrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene în administrarea consiliilor locale, a celor intrate în dotare prin cumpărare, donaţii, sponsorizări sau alte forme de provenienţă şi a celor casate din dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (model tipizat)
Centralizator SVSU (model tipizat)

Documente Planuri evacuare
PLAN_EVACUARE_text_fara_anexe – Model
Anexe Plan Evacuare 2014 – Modele

ACHIZITII PUBLICE
Centralizator achizitii publice trimestrul I

DECLARATII DE AVERE

 

 

Situatia platilor efectuate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad TITLUL I

 

 

Situatia platilor efectuate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad TITLUL II

 

 

Situatia cheltuielilor salariale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad