Concursuri profesionale

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionaleale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă dinRomânia se organizează anual, pe etape, de către inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art.2 În organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale, inspectoratul general şiinspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti sunt sprijinite material şi financiar, potrivit legii, decătre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, operatori economici, instituţii publice şiasociaţii profesionale, ONG-uri.

Art.3 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă dinRomânia au ca obiective :

a) dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndepliniriiacţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;

b) evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

c) popularizarea, în rândul cetăţenilor, a unor aspecte din activităţile desfăşurate de serviciilevoluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

d) dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între serviciile voluntare şi private pentrusituaţii de urgenţă.

Art.4 Indiferent de etapă, concursurile profesionale se desfăşoară pe stadioane sau terenurisportive, precum şi în poligoane special amenajate.


Pentru a studia tot Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursurilor serviciilor profesioniste pentru situaii de urgentă ….click aici

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Anexa 11
Anexa 12
Anexa 13