Pregatirea pentru interventie

INFORMARE

          

Începând cu data de 04.12.2012  au apărut  noi reglementări  privind  avizarea planurilor de  intervenţie  întocmite în conformitate cu  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.  163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor astfel:

 1. Planurile de intervenţie pot întocmi:

  • ofiţerii şi subofiţerii în rezervă care au obţinut brevetul de pompier specialist conform competenţelor conferite de prevederileRegulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu aprobat cu  O.M.A.I. 164/2007;
  • cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor care au obţinut certificat de competenţă.

 2. Planurile de intervenţie se întocmesc pentru:

  • operatorii economici şi instituţiile care au un număr de angajaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;
  • clădiri înalte şi foarte înalte, indiferent de aria construită.

 

Structura planului de intervenţie este cea din Anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163 din 2007 , urmărindu-se la fiecare punct al planului următoarele

….

Pentru informatii detaliate citeste aici

Model pentru prima pagina a planului de interventie aici


Semne conventionale care se folosesc in planurile de interventie