Articole asemanatoare

  • INCADRARE POSTURI aprilie 7, 2012
    Concursuri pentru incadrarea unor posturi in cadrul I.G.S.U.
  • ANALIZA STATISTICA aprilie 7, 2012
    Analiza statistica a activitatii de prevenire si a interventiilor
  • LISTA FIRME SI EXPERTI aprilie 7, 2012
    Liste firme si experti atestati in domeniul situatiilor de urgenta

ORDINUL DE ZI AL INSPECTORULUI ŞEF AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „VASILE GOLDIŞ” AL JUDEŢULUI ARAD

Ordinul de zi

 

Al Inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

 

Aniversăm astăzi, 13 septembrie, 166 de ani de la legendara bătălie din Dealul Spirii, ocazie cu care se cuvine să rememorăm sacrificiul ostaşilor pompieri care, în anul 1848 , au scris o pagină de devotament şi demnitate naţională. În acele momente de cumpănă, cei 166 de pompieri militari, conduşi de bravul căpitan Pavel Zăgănescu au luptat cu eroism împotriva cotropitorilor pentru a apăra, chiar cu sacrificiul suprem, cuceririle tinerei mişcări revoluţionare, înscriindu-şi pentru totdeauna, numele în carta eroilor neamului.

Cronicile timpului au consemnat, cât se poate de elogios, participarea ostaşilor pompieri la toate evenimentele istorice care au marcat făurirea lumii moderrne: Războilul de independenţă, momentele de cumpănă ale făuririi Statului naţional unitar român şi cel de-al doilea război mondial, atât ca apărători ai vieţii cetăţenilor, în liupta împotruva incendiilor, dar şi ca apărători ai patriei, onorând astfel, cu preţul sacrificiului suprem misiunea umanitară de apărare a veţii şi bunurilor împotriva efectelor distrugătoare ale incendiilor, catastrofelor şi calamităţilor

Continuându-şi nobila tradiţie, ca o componentă importantă a armatei române moderne, aflată întotdeauna în miezul marilor evenimente care au influenţat în mod hotărâtor destinul ţării în ultimul secol şi jumătate, instituţia pompierilor militari s-a acoperit de glorie şi în Războiul de Independenţă 1877-1878. Constituiţi în baterii de artilerie, pompierii militari au avut o importantă contribuţie la asediul şi cucerirea cetăţilor Rahova, Plevna şi Smârdan.

Instituţia pompierilor români a cunocut o continuă dezvlotare, de la primele intervenţii pentru stingerea incendiilor la actual gestionare complexă a situaţiilor de urgenţă. Integraţi în inspectorate pentru situaţii de urgenţă şi dezvoltând un complex mecanism de reacţie la urgenţe civile, pompierii români desfăşoară o laborioasă activitate, răspunzând solicitărilor cetăţenilor şi nevoilor comunităţii. Intervenţiilor la stingerea incendiilor şi s-au adăugat cele la inundaţii, alunecări de teren, mişcări seismic, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, descarcerare şi asistenţă a persoanelor aflate în situaţii critice, intervenţia la accidente tehoclogice, radiologice, nucleare, biologice sau alte calamităţi natural sau antropice.

Toate aceste elemente transforma  nobila misiune de pompier din profesie în vocaţie, pentru efortul şi oimplicarea deosebită, zi de zi, disciplina, pasiunea şi devotamentul demonstrate, pompierii români – militari şi civili deopotrivă meritând respectul şi preţuirea concetăţenilor.

 

Dragi colegi!

 

Aveţi de continuat o tradiţie pe care nu o puteţi înfăptui decât prin dăruirea exemplară şi prin muncă asiduă, puse în slujba celor aflaţi în pericol. Acţionaţi în continuare pentru a conferi un climat de încredere şi siguranţă cetăţenilo, demonstraţi înaltul vostru umanism, pregătiţi-vă cu perseverenţă pentru a interveni, în toate îmrejurările, cu profesionalism şi eficienţă.

 

Fiţi mândri de voi, fiţi încrezători în viitor!

 

Cu preilejul acestei frumoase aniversări şi a Zilei Pompierilor din România, urez tuturor sănătate şi fericire, putere de muncă şi succes în îndeplinirea nobilelor şi importantelor msiuni ce ne revin.

La Mulţi Ani!

 

 

INSPECTOR ŞEF

                                                                Colonel

   Ing. Bogdănescu Ioan

 

Comments are closed.

Meteo