ATRIBUTII

Obiective specifice:

· Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi dezastrelor;
· Protecţia şi pregătirea populaţiei privind riscurile identificate şi modul de comportare în caz de situaţii de urgenţă;
· Optimizarea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns în situaţii de urgenţă a comunităţilor locale.

Principalele atribuţii:

· Planificarea şi desfăşurarea de controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, al modului de asigurare a răspunsului la nivel local, precum şi privind pregătirea şi protecţia populaţiei, al înştiinţării, alarmării, evacuării şi adăpostirii în situaţii de urgenţă şi conflict armat; propune măsurile necesare pentru modernizare, completare şi dotare a sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare;
· Elaborarea planului judeţean de evacuare în situaţii de urgenţă a populaţiei şi bunurilor materiale importante, participarea la elaborarea planului judeţean de evacuare în situaţii conflict armat, precum şi ale celor de la nivelul municipiilor;
· Coordonarea, îndrumarea şi verificarea modului de întocmire a planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă/conflict armat de către structurile cu atribuţii în domeniu;
· Planificarea, coordonarea şi controlul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, în zona de competenţă, a tuturor categoriilor de personali;
· Coordonarea şi desfăşurarea exerciţiilor de înştiinţare, avertizare şi alarmare publică organizate la nivel municipal şi local;
· Executarea de activităţi de informare preventivă a autorităţilor, organismelor, factorilor implicaţi şi a populaţiei, precum şi pregătirea acestora pentru situaţii de de urgenţă;
· Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni educative cai cercurile tehnico-aplicative din şcoli şi a concursurilor cu tematică specifică;
· Îndrumarea, controlul şi pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă, precum şi organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale cu acestea;
· Desfăşurarea de activităţi în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţii din domeniul de competenţă, precum şi cu privire la controlul şi monitorizarea acestora şi evaluarea absolvenţilor cursurilor de formare profesională;
· Constatarea şi sancţionarea încălcării dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
· Desfăşurarea de activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul de competenţă.