ÎNVĂȚĂMÂNT

DOCUMENTE CE SE ÎNTOCMESC DE CĂTRE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SE ÎNAINTEAZĂ SPRE AVIZARE CĂTRE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „VASILE GOLDIȘ” ARAD

PRECIZĂRI PRIVIND ELABORAREA ŞI DEPUNEREA LA SECRETARIATUL  I.S.U. ARAD A PROTOCOALELOR DE COLABORARE, RESPECTIV A PROIECTELOR EDUCAŢIONALE DE  CĂTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

MODEL PROTOCOL DE COLABORARE

MODEL PROIECT  EDUCATIV

SIMPOZION „Ce aş vrea să ştiu despre situaţiile de urgenţă?” Ediţia I, martie 2019

Fișă de înscriere