Concursuri

CU VIATA MEA APAR VIATA

ART. 1
(1) Concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” reprezintă activitatea extraşcolară de pregătire a elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal în domeniul protecţiei civile şi este organizat la nivel naţional de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne – prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.
(2) La nivel teritorial, concursul cu tematică de protecţie civilă este organizat de structurile aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor şi organizaţiilor menţionate la alin. (1).
ART. 2
Concursul cu tematică de protecţie civilă are caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv şi se organizează anual până la faza judeţeană, şi din 2 în 2 ani, începând cu anul 2011, până la etapa naţională, distinct pe următoarele niveluri:
a) ciclul gimnazial – clasele V-VIII;
b) ciclul liceal – clasele IX-XI.
ART. 3
Concursul cu tematică de protecţie civilă se organizează având ca obiective:
a) dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar;
b) cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;
c) adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă ori dezastru;
d) dezvoltarea atitudinii de solidaritate şi de implicare voluntară în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă sau dezastre.
ART. 4
Concursul cu tematică de protecţie civilă se desfăşoară după următorul program:
a) şedinţa tehnică, organizată înaintea concursului;
b) desfăşurarea probei teoretice;
c) stabilirea, prin tragere la sorţi, a ordinii de intrare în concurs a echipajelor şi anunţarea acesteia;
d) pregătirea pentru concurs (validarea echipajelor, controlul, verificarea şi omologarea aparaturii de comunicaţii şi a mijloacelor tehnice specifice folosite pe timpul concursului, pregătirea arbitrilor etc.);
e) antrenament pentru executarea probelor practice de concurs, efectuat sub îndrumarea unui membru al juriului;
f) festivitatea de deschidere a concursului;
g) desfăşurarea concursului pe probe;
h) stabilirea clasamentului pe probe şi a clasamentului general;
i) anunţarea rezultatelor;
j) festivitatea de premiere a echipajelor şi a celor mai buni concurenţi.

Pentru a afla mai multe detalii despre regulamentul acestui concurs citeste aici 
Anexe la Regulamentul concursului „Cu viata mea apar viata”aici
Posibile variante de intrebari v1.aici
Posibile variante de intrebari v2.aici

IMAGINI CONCURS


PRIETENII POMPIERILOR

ART. 1
Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii pompierilor” se organizează, pe etape, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
ART. 2
Concursurile au un caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează având ca obiective:
a) dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi promovarea atitudinilor şi a comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor;
b) formarea şi dezvoltarea la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, disciplina şi spiritul de fair-play;
c) atragerea unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii pompierilor”.

Pentru a afla mai multe detalii despre regulamentul acestui concurs citeste aici.
Anexe la Regulamentul concursului „Prietenii pompierilor”aici
Posibile variante de intrebari.aici

IMAGINI CONCURS


CONCURSURI PROFESIONALE CU SERVICIILE VOLUNTARE SI PRIVATE PENTRU SITUATII DE URGENTA

Art. 1 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaþii de urgenţă din România se organizează anual, pe etape, de către inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Art.2 În organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale, inspectoratul general şi inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti sunt sprijinite material şi financiar, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, operatori economici, instituţii publice şi asociaţii profesionale.
Pentr a afla mai multe detalii despre regulamentul acestui concurs citeste aici.

Rezultate concurs

IMAGINI CONCURS


ETAPA NATIONALA A CONCURSURILOR PROFESIONALE ALE SVSU/SPSU